Laidiens: 21.03.2014., Nr. 58

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/58.UT1

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C29721611 SIA "AMBER REAL" prasībā pret Jevgēniju Osi un Gunāru Osi par izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ierasties GUNĀRU OSI, dzim. 1963.gada 4.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Lokomotīves iela 80-61, Rīga, un JEVGĒNIJU OSI, dzim. 1931.gada 2.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Lokomotīves iela 80-61, Rīga, uz tiesas sēdi 2014.gada 30.jūnijā pulksten 9.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 204.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/58.UT2

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir iesniegts Marinas Šafranes prasības pieteikums pret Mario Kattelino par laulības šķiršanu. Lūdzam atbildētāju MARIO KATELLINO, dzim.1986.gada 1.septembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 15.maijā plkst.12.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 35.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2014/58.UT3

JURIJS IGNAŠOVS, dzim.1954.gada 3.maija, pēdējā zināma dzīvesvieta ir Valmieras iela 16-9, Rīga, LV-1009, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 22.aprīlī plkst.11.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, 305.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C29861812 SIA "MARCOS FIN LET." prasībā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīves vietas ierādīšanas un īres maksas un komunālo pakalpojumu maksas parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/58.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C296752/113636/121664/13 AS "Latvijas Gāze" prasībā pret JEVGĒNIJU DUDAREVU (dzim. 31.07.1959.) par parāda piedziņu, kas paredzēta izskatīšanai tiesas sēdē 2014.gada 7.maijā plkst. 11.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 358.zālē. Lūdzam Jevgēniju Dudarevu ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez Jevgēnija Dudareva piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2014/58.UT5

VITĀLIJS TROMPAKS, dzim. 1971.gada 3.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 24.aprīlī plkst. 15.00 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Baložu ielā 14, 5.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C31531311 UAB "GELVORA", kuru pārstāv tās filiāle Latvijā, prasībā pret Vitāliju Trompaku par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/58.UT6

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina IĻJU DAGOVIČU, pers. kods 031257-11820, pēdējā zināmā dzīvesvieta Višķu ielā 1, dz.59, Rīgā, ierasties uz slēgtu tiesas sēdi 2014.gada 20.maijā plkst. 13.30 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, LV-1007, kā atbildētāju civillietā Nurmameda Eivazova prasībā pret Indru Eivazovu, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rebl", Iļju Dagoviču, ar trešo personu zvērinātu tiesu izpildītāju Andri Sladzu par laulāto kopmantas sadali un atsevišķas laulāto mantas statusa noteikšanu, mantas atsvabināšanu no piedziņas. Atbildētāja neierašanās gadījumā uz tiesas sēdi lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/58.UT7

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C40137313 (C-0293-14/5) AS "Latvenergo" maza apmēra prasībā pret Dainu Znotiņu par naudas piedziņu, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2014.gada 22.aprīlī plkst.10.30. Ventspils tiesa uzaicina DAINU ZNOTIŅU, dzim. 1971.gada 2.septembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 22.aprīlī plkst.10.30 Ventspilī, Zvana ielā 9, 1.tiesas sēžu zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/58.UT8

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta AS "Latvenergo" maza apmēra prasībā pret Tatjanu Raciņu par naudas piedziņu. Atbildētāja TATJANA RACIŅA, dzim. 1964.gada 14.oktobrī, ziņas par dzīvesvietas deklarāciju anulētas, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta ir Katrīnas iela 1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2014.gada 22.aprīlī un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt no 2014.gada 23.aprīļa.


OP 2014/58.UT9

Jelgavas tiesa paziņo, ka tiesas lietvedībā atrodas civillieta Anitas Vēveres maza apmēra prasībā pret Inu Sestuli par parāda piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka INAI SESTULEI, dzim. 1972.gada 11.martā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā, Jelgavā, Dambja ielā 12, no 2014.gada 7.maija.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)