Laidiens: 06.03.2014., Nr. 47

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/47.AKK1

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Zemgales reģionālā nodaļa izsludina atkārtotu konkursu uz Klientu apkalpošanas daļas inspektora/-es - valsts civildienesta ierēdņa/-es amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Mārupes ielā 1, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- sniegt iedzīvotājiem individuālas konsultācijas klātienē par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociāliem pabalstiem

- pieņemt no klientiem iesniegumus un dokumentus, apstrādāt datus informācijas sistēmās

- izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas un informatīvas vēstules

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, Internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu sākot no EUR 486,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv  sadaļā "Aktualitātes" -> "Darba piedāvājumi" -> Pieteikums konkursam). 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un aptauju anketas atlases būs iekļuvuši 2.kārtā

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt VSAA Rīgas pilsētas Zemgales reģionālajai nodaļai, adrese: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002 (ar norādi "Konkursam uz KAD inspektora amatu"), vai uz  e-pastu: zemgale@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67600651 vai 67600652, fakss 67600653.


OP 2014/47.AKK2

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Attīstības departamenta Ekonomikas un plānošanas daļas vadītāja/-as amatu (ierēdņa amats uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- plānot, organizēt un kontrolēt Ekonomikas un plānošanas daļas darbu

- nodrošināt maksas pakalpojuma cenrāža sagatavošanu, tā piemērošanas metodisko vadību un kalkulāciju sagatavošanu

- nodrošināt dienesta darbības stratēģijas un darba plānu sagatavošanu un to izpildes kontroli

- sagatavot, izstrādāt un analizēt finanšu atskaites un pārskatus, kā arī sagatavot finanšu aprēķinus normatīvo aktu anotācijām un politikas plānošanas dokumentu projektiem

- nodrošināt dienesta darbības ekonomisko analīzi, rezultatīvo rādītāju plānošanu un priekšlikumu sniegšanu lēmumu pieņemšanai un dienesta budžeta plānošanai

- sagatavot prezentācijas un pārskatus par dienesta darbību

Prasības pretendentiem:

- 2.līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība (maģistra grāds) grāmatvedības, uzņēmuma vadības, finanšu vadības vai ekonomikas jomā

- divu gadu darba pieredze grāmatvedības, finanšu vadības vai ekonomikas jomā

- vismaz divu gadu pieredze vadošā amata darbības sfērai atbilstošā jomā

- prasme analizēt esošo procesu mijiedarbību un ekonomiskos rādītājus, saskatīt to attīstības perspektīvu

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildīt uzdotos uzdevumus

- pamatzināšanas stratēģiskajā plānošanā un normatīvo aktu izstrādē

- labas prasmes darbā ar datoru (īpaši ar MS Excel), resursu vadības sistēmu Horizon

- angļu valodas zināšanas

- vēlama pieredze starptautiskās sadarbības jautājumos

- vēlamas Dienesta darbības sfērai atbilstošas zināšanas

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- darbu Rīgā, 11.Novembra krastmalā 31

- sociālās garantijas

- atalgojumu EUR 1000-1330

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614.


OP 2014/47.AKK3

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Daugavpils" (darba vieta Piekrastes ielā 22, Daugavpilī) inspektors/-e fitosanitārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība augu aizsardzības jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība un autovadītāja pieredze vismaz 1 gadu

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv, sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/47.AKK4

Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" SIA (VSDA, reģ. Nr.40103020433) izsludina vēlēšanas uz akadēmiskā personāla amatiem šādās nozarēs un apakšnozarēs:

- Pedagoģijas nozares Sociālās pedagoģijas apakšnozares docenta amats (1 vienība) ar doktora zinātnisko grādu attiecīgajā nozarē

- Psiholoģijas nozares Sociālās psiholoģijas apakšnozares docenta amats (1 vienība) ar doktora zinātnisko grādu attiecīgajā nozarē

- Psiholoģijas nozares Personības psiholoģijas apakšnozares lektora amats (1 vienība) ar maģistra grādu attiecīgajā nozarē

- Socioloģijas nozares Sociālās politikas un sociālā darba organizācijas apakšnozares lektora amats (2 vienības) ar maģistra grādu attiecīgajā nozarē

Pieteikuma dokumentus (CV, attīstības vīziju) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam sūtīt uz Vadības un sociālā darba augstskolu "ATTĪSTĪBA" SIA (VSDA, reģ. Nr.401030204330) Eiženijas ielā 1, Rīgā, LV-1007, Latvija, tālr. 371+26514084 vai 371+29541173; e-pasts: valentinasvalbe@inbox.lv; e-pasts: attistiba@attistiba.lv.


OP 2014/47.AKK5

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Personāla nodaļas vecākā/-ās personāla speciālista/-es (uz nenoteiktu laiku)

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst šādām prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- vismaz divu gadu darba pieredze personāla vadībā

- labas divu svešvalodu zināšanas

- pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas "Horizon" personāla uzskaites moduli

- labas zināšanas personāla vadībā

- labas zināšanas darba tiesisko attiecību un valsts civildienesta reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 20 dienas pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis") šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV)

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

- personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv).


OP 2014/47.AKK6

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto centrālās administrācijas Meža un vides aizsardzības daļas vecākā/-ās referenta/-es ierēdņa/-nes amata vietu uz nepilnu darba laiku, t.i., 20 h nedēļā (darbavieta Rīgā, 13.janvāra ielā 15)

Prasības pretendentiem:

-         atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

-         2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība mežsaimniecības vai bioloģijas jomā, ar specializāciju entomoloģijā vai fitopatoloģijā

-         augsta atbildība, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu

-         B kategorijas autovadītāja tiesības

-         labas angļu valodas zināšanas

-         labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas

Darba joma: meža aizsardzība pret kaitēkļiem un slimībām

Galvenie amata pienākumi:

-       organizēt meža veselības stāvokļa uzraudzību

-       izstrādāt metodiskos norādījumus par meža aizsardzības jautājumiem

-       veikt kontroli par izsniegtajiem sanitārajiem atzinumiem

-       darbs ar Valsts meža dienesta informācijas sistēmu (Meža valsts reģistru)

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Valsts meža dienesta Personāla daļai Rīgā, 13.janvāra ielā 15, LV-1932, vai uz e-pastu personals@vmd.gov.lv, tālrunis uzziņām 67220027.


OP 2014/47.AKK7

Tiešās pārvaldes iestāde "Latvijas institūts" izsludina konkursu uz Administratīvo projektu koordinatora/-es amatu darbam uz laiku

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- augstākā izglītība ekonomikā, jurisprudencē vai finansēs

- pieredze projektu koordinēšanā (organizēšana, plānošana)

- izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un administratīvo procesu valsts iestādēs

- darba pieredze valsts institūcijās

- angļu, krievu svešvalodas zināšanas (vismaz B2 līmenī), trešās svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- prasme strādāt ar datoru

- komunikabilitāte, spēja analizēt problēmas un rast to risinājumus

- prasme organizēt savu darbu un uzņemties atbildību

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

- divu gadu pieredze publisko iepirkumu dokumentu gatavošanā un iepirkumu procesu organizēšanā

- divu gadu pieredze valsts pārvaldē

- pieredze lietvedībā

- pieredze grāmatveža amatā

Darba pienākumi:

- nodrošināt Latvijas Institūta (turpmāk - LI) iekšējo darba organizāciju un kontroli, nodrošināt iekšējās informācijas apriti, lietvedības darbu un arhīva aprakstīšanu

- organizēt LI direktora dienas kārtību

- sagatavot LI budžeta plānus, finansējuma tāmes, atskaites par izpildi, pārraudzīt grāmatvedības darbu

- nodrošināt LI darba plānošanas dokumentu, atskaišu un projektu dokumentācijas sagatavošanu savas kompetences ietvaros

- nodrošināt LI personāla vadību

- koordinēt LI juridisko jautājumu risināšanu (t.sk. līgumu izstrādi, uzskaiti un kontroli, iekšējo normatīvo aktu izstrādi, publisko iepirkumu dokumentu izstrādi, organizēšanu u.tml.)

- izstrādāt darba aizsardzības pasākumu plānu un koordinēt tā izpildi, pārraudzīt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu LI

- veikt LI stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādi un izpildi

- administrēt un regulāri saturiski atjaunot LI iestādes oficiālo mājaslapu

- nodrošināt informatīvas konsultācijas ārvalstu auditorijai par Latviju, tās sabiedrību un citiem līdzīga satura jautājumiem

- savas kompetences ietvaros pārstāvēt LI darba grupās, valsts pārvaldes institūcijās, citās iestādēs un organizācijās

- savas kompetences ietvaros pildīt citus direktora rīkojumus un iesaistīties jebkādu projektu realizācijā, kas nepieciešami LI darbības mērķa un uzdevumu sasniegšanai un nav pretrunā ar darba likumdošanu

Lūdzam pretendentus līdz š.g. 19.martam iesniegt motivācijas vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: info@li.lv. Tālrunis informācijai 67503663.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/47.AKR1

Valsts zemes dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Valsts zemes dienesta Personāla daļas vadītājas ierēdnes amatā no 2014.gada 3.marta iecelta SIGNE SIMANOVIČA.


OP 2014/47.AKR2

Centrālā statistikas pārvalde paziņo, ka konkursa kārtībā Sociālās statistikas departamenta Iedzīvotāju statistikas daļas vadītājas ierēdnes amatā 03.03.2014. iecelta SIGITA ŠULCA.


OP 2014/47.AKR3

Centrālā statistikas pārvalde paziņo, ka konkursa kārtībā Sociālās statistikas departamenta Dzīves līmeņa statistikas daļas vecākās referentes ierēdnes amatā 04.03.2014. iecelta ANNA LEIŠKALNE.


OP 2014/47.AKR4

Valsts probācijas dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Rīgas teritoriālās struktūrvienības Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vecākās referentes amatā no 2014.gada 3.marta uz nenoteiktu laiku iecelta ANCE GAIGALIETE.


OP 2014/47.AKR5

Valsts probācijas dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Ludzas teritoriālās struktūrvienības vecākās referentes amatā no 2014.gada 4.marta uz nenoteiktu laiku iecelta JEKATERĪNA KOVAĻČUKA.


OP 2014/47.AKR6

Kultūras ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā no 2014.gada 3.marta Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļas vecākās referentes ierēdnes amatā (uz noteiktu laiku) iecelta KINTIJA KLEINA.


OP 2014/47.AKR7

Latvijas Nacionālais arhīvs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Filmu nodaļas vecākās ekspertes amatā no 03.03.2014. uz noteiktu laiku iecelta MARINA GEVORGJANA.


OP 2014/47.AKR8

Veselības inspekcija informē, ka Latgales kontroles nodaļas inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā (uz noteiktu laiku) 2014.gada 3.martā konkursa kārtībā iecelta LĪGA GŪTMANE.


OP 2014/47.AKR9

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā Juridiskā departamenta vecākā referenta jurista ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku iecelts NIKLĀVS LŪRIŅŠ.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)