Laidiens: 03.03.2014., Nr. 44 (5104)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/44.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts Kristīnes Jepremjanas prasības pieteikums pret Subhi Kreidi par laulības šķiršanu. Lūdzam atbildētāju SUBHI KREIDI, dzim.1979.gada 1.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 6.maijā plkst.10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 31.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2014/44.UT2

JURIJS ONUFRIJČUKS, dzīvesvieta Ģertrūdes iela 95-3, Rīga, LV-1009, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 26.maijā plkst.14.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, kā atbildētājs civillietā Nr.C29819412 maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (prasītājs - SMP Bank, AS). Ja Jurijs Onufrijčuks neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/44.UT3

Jūrmalas pilsētas tiesa uzaicina MARIJU KOTOVU, dzim.1983.gada 26.martā, ierasties uz tiesas sēdi Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a, 2.stāvā, 6.zāle, 2014.gada 9.aprīlī pulksten 12.00 kā atbildētāju civillietā Nr.C17061414 privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" prasībā pret Mariju Kotovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/44.UT4

Jūrmalas pilsētas tiesa uzaicina atbildētāju JĀNI POČU, dzim.1979.gada 24.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 21.maijā plkst.10.00 Jūrmalā, Z.Meirovica prospektā 1a. Neierašanās gadījumā civillieta privatizējamās SIA "Jūrmalas namsaimnieks" prasībā pret J.Poču par naudas piedziņu tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/44.UT5

ALEKSEJU ČEPUSOVU, kuram nav deklarēta dzīvesvieta Latvijā, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa aicina kā atbildētāju ierasties Rīgā, Abrenes ielā 3, 2.stāvā, 17.zālē, 2014.gada 6.oktobrī pulksten 10.00 uz civillietas izskatīšanu - elingu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ,,Neptuns" prasībā pret Alekseju Čepusovu par parāda piedziņu. Atbildētājam neierodoties tiesas sēdē tiesas noteiktajā laikā un vietā, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/44.UT6

Talsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C36028414 Māra Grahoļska prasībā pret Santu Porieti par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājai SANTAI PORIETEI, ka 2014.gada 23.aprīlī tiesnese V.Pavlovska minēto maza apmēra prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un no 2014.gada 24.aprīļa spriedumu varēs saņemt Talsu rajona tiesas kancelejā. Atbildētājai Santai Porietei ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)