Laidiens: 07.01.2014., Nr. 4 (5063)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/4.AKK1

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas juriskonsulta/-es (ierēdņa/-nes) amatu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vismaz trīs gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē darbā, kas saistīts ar juridisku jautājumu risināšanu

- prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un pamatot viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;

- augsta atbildība un precizitāte, iemaņas analītiskā darbā

- labas angļu valodas zināšanas

- iniciatīva, komunikabilitāte un spēja strādāt komandā

- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku

Tiesību aktu mājokļu jomā pārzināšana, kā arī darba pieredze tiesību aktu projektu izstrādē un analīzē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot priekšlikumus dzīvokļa īpašuma, kā arī dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai

- nodrošināt nodaļas sagatavoto tiesību aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī informatīvo ziņojumu noformēšanas atbilstību Ministru kabineta kārtības ruļļa prasībām

- sagatavot atzinumu projektus par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem tiesību aktu projektiem

- izstrādāt administratīvo aktu projektus

- nodrošināt ministrijas interešu aizstāvību visās tiesu instancēs atbilstoši kompetencei

- izskatīt no fiziskām un juridiskām personām saņemtās vēstules un iesniegumus un nodrošināt atbilžu sagatavošanu

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 20 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Ekonomikas ministrijai Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, fakss 67280882. Uzziņas pa tālr. 67013078, 67013183.


OP 2014/4.AKK2

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta jurista/-es amatu

Darbs saistīts ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas uzraudzības darbību veikšanu.

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā līmeņa izglītība tiesību zinātnē

- teicamas angļu valodas zināšanas

- vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar Administratīvā procesa likumu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu (pieredze administratīvo lēmumu apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanā un pārsūdzības lēmumu izskatīšanā, valsts pārvaldes iestāžu interešu aizstāvību administratīvajā tiesvedībā)

- vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar ārvalstu finanšu instrumentu projektu ieviešanu

- iepriekšēja pieredze iekšējās kontroles sistēmas izveidē ārvalstu finanšu instrumentu ieviešanai tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

Piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu

- konkurētspējīgu stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- vērtīgu pieredzi darbā ar komersantu atbalsta pasākumu plānošanu un ieviešanas uzraudzību

- dinamisku darbu profesionālā kolektīvā

Motivācijas vēstule un CV (ar galveno darba pienākumu aprakstu) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Ekonomikas ministrijai Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, e-pasts: pasts@em.gov.lv, fakss 67280882. Uzziņas pa tālr. 67013183, 67013151.


OP 2014/4.AKK3

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz amatu:

Ja esi cilvēks, kas vēlas sevi pilnveidot, un nebaidies pieņemt izaicinājumus,  ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi!

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publiskās infrastruktūras plānošanas nodaļas vecākais referents uz noteiktu laiku

Eiropas Savienības fondu stratēģijas departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes plānošanas funkciju izpildi un piedalās Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveides funkciju izpildē.

Mūsu piedāvātajam amatam tev jāatbilst šādām prasībām:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, vadībzinībās, jurisprudencē vai citās sociālajās zinātnēs

- labas angļu valodas zināšanas rakstos un mutvārdos

- datora lietotāja līmeņa prasmes

- labas analītiskās un komunikāciju spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- zināšanas par Eiropas Savienības institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu

- pieredze darbā valsts pārvaldē vai izpratne par tās darbības principiem

Mūsu kolektīvā mēs tev uzticēsim uzdevumus, kas saistīti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu vides un vides aizsardzības infrastruktūras, kā arī nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras jomā vadību.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi pa tālruni 67083908.


OP 2014/4.AKK4

Datu valsts inspekcija izsludina atklātu konkursu uz Pirmās uzraudzības daļas juriskonsulta/-es amatu

Pienākumi:

- izskatīt iesniegumus par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

- sagatavot administratīvo aktu, administratīvo pārkāpumu protokolu, lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās un citu dokumentu projektus Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajos jautājumos

- sniegt konsultācijas un atzinumus par personas datu apstrādi un aizsardzību un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

Prasības:

- augstākā vai nepabeigta augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- praktiskā darba pieredze jurisprudencē ne mazāk kā 2 (divi) gadi

- zināšanas un vēlama darba pieredze par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību

- labas angļu valodas zināšanas, vēlama otras svešvalodas zināšana labā līmenī, kas nepieciešama tiešo pienākumu izpildei

- zināšanas un darba pieredze personas datu aizsardzības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku

- teicamas sadarbības un komunikāciju prasmes

Datu valsts inspekcija piedāvā:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus

- dinamisku darbu profesionālā kolektīvā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) līdz 2014.gada 19.janvārim sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv (ar norādi "Pirmās uzraudzības daļas konkurss") vai iesniegt Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011. Tālrunis uzziņām 67223131. Datu valsts inspekcija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo konkursa kārtu.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Datu valsts inspekcija informē, ka

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.


OP 2014/4.AKK5

Datu valsts inspekcija izsludina atklātu konkursu uz Otrās uzraudzības daļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu

Pienākumi:

- konsultāciju sniegšana par Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

- Datu valsts inspekcijas starptautiskās sadarbības koordinēšana

- sūdzību un iesniegumu izskatīšana

- dalība pirmsreģistrācijas pārbaudēs

Prasības:

- augstākā vai nepabeigtā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- praktiska darba pieredze jurisprudencē ne mazāk kā 2 (divi) gadi

- zināšanas un pieredze par administratīvo procesu tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas un pieredze personas datu aizsardzības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību

- angļu valodas pārzināšana teicamā līmenī, kas nepieciešama tiešo pienākumu izpildei, otras svešvalodas pārzināšana labā līmenī tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku

- teicamas sadarbības un komunikāciju prasmes

Datu valsts inspekcija piedāvā:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus

- dinamisku darbu profesionālā kolektīvā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) līdz 2014.gada 19.janvārim sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv (ar norādi "Otrās uzraudzības daļas konkurss") vai iesniegt Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011. Tālrunis uzziņām 67223131. Datu valsts inspekcija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo konkursa kārtu.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Datu valsts inspekcija informē, ka

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.


OP 2014/4.AKK6

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženiera (ugunsapsardzības un saimnieciskajos jautājumos) ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (darba vieta Gulbenē)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā (meža ugunsapsardzībā)

- augsta atbildība, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža un vides aizsardzības, un ugunsapsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā

- veikt uzraudzību un kontroli par meža ugunsgrēku atklāšanas, ierobežošanas un likvidācijas kārtību virsmežniecībā

- organizēt un veikt meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plānu saskaņošanu

- sagatavot administratīvo aktu projektus (lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās u.tml.)

- nodrošināt virsmežniecības transportlīdzekļu uzturēšanu un remontu

- piedalīties virsmežniecībai nepieciešamo iepirkumu specifikāciju sagatavošanā

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas VMD Personāla daļai Rīgā, 13.janvāra ielā 15, LV-1932, vai uz e-pastu: personals@vmd.gov.lv; tālrunis uzziņām 67220027.


OP 2014/4.AKK7

Valsts meža dienests izsludina konkursu uz Meža resursu pārvaldības departamenta Medību daļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku (darba vieta Rīgā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, vēlams mežsaimniecībā vai vides zinātnē

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- vēlama darba pieredze meža, vides aizsardzības vai medību saimniecības jomās, ne mazāka par vienu gadu

- mežsaimniecības (medības) un vides aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- izpratne par administratīvo procesu un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie amata pienākumi:

- koordinēt un metodiski vadīt medību resursu stāvokļa novērtēšanu, attiecīgo datu apkopošanu un analīzi, nomedīšanas apjomu projektu pārbaudi un izvērtēšanu

- koordinēt medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību, kā arī veikt kontroli par medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu

- izvērtēt iestādes izdoto administratīvo aktu vai veiktās faktiskās rīcības medību saimniecības uzraudzības jomā tiesiskumu un lietderību, sagatavojot lēmumu projektus

Piedāvājam:

- valsts pārvaldē atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas (t.sk. veselības apdrošināšanu)

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu personals@vmd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts meža dienestā Rīgā, 13.janvāra ielā 15, 3.stāvā, 303.kabinetā, 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas (tālrunis uzziņām 67220027).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)