Laidiens: 20.02.2014., Nr. 37

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/37.AKK1

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Dienvidlatgales virsmežniecības Krāslavas nodaļas mežziņa ierēdņa amata vietu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība mežsaimniecībā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā un augstākā izglītība citā jomā

- augsta atbildība, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā

- kārtot meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot administratīvo aktu projektus (koku ciršanas apliecinājumus, lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās u.tml.)

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Valsts meža dienesta Personāla daļai Rīgā, 13.janvāra ielā 15, LV-1932, vai uz e-pastu personals@vmd.gov.lv, tālrunis uzziņām 67220027.


OP 2014/37.AKK2

Konkurences padome aicina pieteikties uz amatu - vecākais/-ā personāla speciālists/-e (iespējama nepilna slodze)

Mūsu pamatvērtības: Taisnīgums, profesionalitāte, neatkarība.

Mūsu prasības:

- augstākā izglītība un pieredze personāla vadībā (ne mazāk kā 3 gadi)

- padziļinātas zināšanas un pieredze personāla stratēģijas, novērtēšanas, attīstības un motivācijas sistēmu ieviešanā, savstarpējās saskarsmes attīstīšanā

- praktiskā pieredze un zināšanas kvalitātes vadības vai projektu vadības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību

- datorprasmes

Jūsu pamatpienākumos ietilptu:

- nodrošināt personālvadības funkciju izpildi

- plānot un organizēt nepieciešamā personāla piesaisti

- piedalīties personāla attīstības plānošanā un īstenošanā

- izstrādāt un uzraudzīt personāla kvalitātes vadības sistēmu

- piedalīties personāla motivācijas instrumentu izstrādē

- piedalīties iekšējo normatīvo aktu un procedūru izstrādē

Mēs piedāvājam:

- dinamisku darba vidi

- labus darba apstākļus

- stabilitāti un sociālās garantijas

CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Konkurences padomē Brīvības ielā 55 (2.ieeja), Rīgā, vai sūtīt uz e-pastu konkurence@kp.gov.lv 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Tālrunis uzziņām 67282844.


OP 2014/37.AKK3

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz projektu koordinatora/-es (ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- plānot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību un projektu attīstību sadarbībā ar ministrijas struktūrvienībām, padotības iestādēm, sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm

- organizēt un vadīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu dokumentu sagatavošanu, virzīšanu un apstiprināšanu

- plānot, organizēt un vadīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu resursu nodrošināšanu, t.sk. ārpakalpojumus

- organizēt un vadīt projektu Vienošanās uzņemto saistību nodrošināšanu pēc projektu īstenošanas

- nepieciešamības gadījumā izvērtēt un piedalīties atzinumu sagatavošanā par valsts pārvaldes institūciju un citu ministrijas struktūrvienību izstrādātajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai informācijas tehnoloģiju projektu vadībā (vismaz trīs gadi)

- pieredze konstruktīvā, uz rezultātu orientētā sadarbībā ar profesionālajām organizācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām

- zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbību un informācijas tehnoloģiju jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas amata pienākumu izpildei ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru

- teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pastu liena.grosteina@izm.gov.lv, tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/37.AKK4

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Izglītības departamenta vecākā/-ās referenta/-es (ierēdņa) amatu uz noteiktu laiku (ierēdņa prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā (ilgāka par 1 gadu)

- pieredze tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā, analītisku pārskatu izstrādē

- zināšanas par izglītības iestāžu, izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu vadītāju darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- zināšanas par pedagogu un pieaugušo izglītības jomu, tās problemātiku un attīstības tendencēm un par Eiropas Savienības pamatnostādnēm izglītībā

- vēlama izpratne par publisko iepirkumu veikšanu

- svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildei izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pastu liena.grosteina@izm.gov.lv, tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/37.AKK5

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Izglītības departamenta vecākā/-ās referenta/-es (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā valsts pārvaldē vai darbā pirmsskolas izglītības jomā (ilgāka par 1 gadu)

- vēlama pieredze tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē

- vēlama pieredze sadarbībā ar profesionālajām organizācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām

- zināšanas par pirmskolas izglītību, tās attīstības tendencēm un Eiropas Savienības pamatnostādnēm pirmskolas izglītībā

- vienas svešvalodas (Eiropas Savienības oficiālās valodas) zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- labas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pastu liena.grosteina@izm.gov.lv, tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/37.AKK6

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieka/-ces jaunatnes jomā (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā valsts pārvaldē un /vai jaunatnes jomā (vismaz 3 gadi)

- pieredze vadošā amatā (vismaz 1 gads)

- pieredze konstruktīvā, uz rezultātu orientētā sadarbībā ar profesionālajām organizācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām

- vēlama pieredze tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē

- vēlama starptautiska pieredze jaunatnes jomā (dalība starptautiskos projektos, studijas ārvalstīs, stažēšanās ārvalstīs u.tml.)

- zināšanas un izpratne par jaunatnes politiku un Eiropas Savienības pamatnostādnēm jaunatnes politikā

- teicamas angļu valodas zināšanas, kā arī vēlamas vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas līmenī, kas ļauj sazināties, izmantot dokumentus un literatūru amata pienākumu izpildē

- teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un Rakstveida priekšlikumus par jaunatnes jomas attīstības tendencēm (teksta apjoms līdz 3 lapām) iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pastu liena.grosteina@izm.gov.lv, tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/37.AKK7

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Zāļu ekspertīzes laboratorijas vecākais/-ā eksperts/-e analītiķis/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā

- darba pieredze zāļu testēšanā, izmantojot augsti efektīvo šķidrumu hromatogrāfiju ne mazāka par 3 gadiem

- zināšanas analītiskajā un fizikālajā ķīmijā augstskolas līmenī

- teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru

- precizitāte darbā un augsta atbildības sajūta

- analītiskā domāšana, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- labas saskarsmes un sadarbības spējas

- pieredze citu fizikāli ķīmisko metožu pielietošanā zāļu testēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- labus darba apstākļus

- interesantu un atbildīgu darbu

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt neatsveramu pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasts: info@zva.gov.lv, tālrunis papildu informācijai 67078424 vai 67078457, fakss 67078428.


OP 2014/37.AKK8

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Humāno zāļu novērtēšanas nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība medicīnā, farmācijā, ķīmijā, sabiedrības veselībā vai bioloģijā

- teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas

- labas prasmes darbā ar datoru

- precizitāte darbā un augsta atbildības sajūta

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- prasme organizēt savu darbu

- labas saskarsmes un sadarbības spējas

Mēs piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- labus darba apstākļus

- interesantu un atbildīgu darbu ar dokumentāciju un medicīnisko informāciju

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt neatsveramu pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasts: info@zva.gov.lv, tālrunis papildu informācijai 67078424 vai 67078457, fakss 67078428.


OP 2014/37.AKK9

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība medicīnā, dabaszinātnēs, farmācijā vai inženierzinātnēs

- izpratne nozares likumdošanas jautājumos

- teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas

- labas prasmes darbā ar datoru

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- mērķtiecība, precizitāte un augsta atbildības sajūta

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasme efektīvi organizēt savu darbu

- teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasme argumentēt savu viedokli

- pieredze darbā valsts pārvaldē veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- labus darba apstākļus

- interesantu un atbildīgu darbu ar dokumentāciju un medicīnisko informāciju

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt neatsveramu pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasts: info@zva.gov.lv, tālrunis papildu informācijai 67078424 vai 67078457, fakss 67078428.


OP 2014/37.AKK10

Iepirkumu uzraudzības birojs izsludina konkursu uz ierēdņa amata vietu - Administratīvo sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vecākais/-ā inspektors/-e (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- prasme strādāt ar datoru Windows vidē

- precizitāte un analītiska domāšana

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja rakstiski skaidri formulēt viedokli

- teicama latviešu valodas prasme un angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļautu strādāt ar dokumentiem šajā svešvalodā

- darba pieredze, izskatot administratīvo pārkāpumu lietas, un darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem tiks uzskatīta par priekšrocību

Darba pamatpienākumi: izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā un piemērot administratīvos sodus, organizēt dokumentu apriti un nodrošināt saraksti saistībā ar iesniegtajiem iesniegumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Piedāvājam stabilu darbavietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi valsts pārvaldes iestādē un draudzīgu darba kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, uz e-pastu vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.


OP 2014/37.AKK11

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz amatiem:

Ja esi cilvēks, kas vēlas sevi pilnveidot, un nebaidies pieņemt izaicinājumus,  ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi!

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Finanšu ministrijas komandā nepieciešami enerģiski, jauniem izaicinājumiem gatavi kolēģi uz šādiem vakantajiem amatiem:

1. Tiesību aktu departamenta Valsts resursu politikas nodaļas juriskonsults

Tiesību aktu departamenta Valsts resursu politikas nodaļa ir struktūrvienība, kas nodrošina politikas izstrādi un koordināciju valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jomā.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- labas angļu valodas zināšanas

- labas zināšanas un izpratne par Latvijas Republikas tiesisko ietvaru publisko iepirkumu jomā

- augsta atbildība, precizitāte un iniciatīva

- labas saskarsmes un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt komandā un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos

- pieredze darbā valsts pārvaldē (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- labas iemaņas darbā ar datoru

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Ja esi gatavs uzņemties šādus uzdevumus:

- piedalīties publisko iepirkumu jomas saistīto tiesību aktu, plānošanas dokumentu izstrādē

- sagatavot Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas un instrukcijas Eiropas Savienības līmeņa sanāksmēm (nepieciešamības gadījumā piedalīties tajās), kā arī sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātājām, kas skar publisko iepirkumu jomas jautājums

- nodaļas kompetences ietvaros veikt ministrijā iesniegtās informācijas analīzi, izvērtēt un sagatavot ministrijas viedokli, sniegt atzinumus par ministrijai saskaņošanai iesniegtiem politikas dokumentu, informatīvo ziņojumu un tiesību aktu projektiem valsts resursu (nekustamie īpašumi, publiskais iepirkums un publiskā un privātā partnerība) politikas jomā

- patstāvīgi un darbojoties dažādu darba grupu sastāvā, izstrādāt politikas dokumentu, informatīvo ziņojumu un tiesību aktu projektus ministrijas kompetences jautājumos, kas skar valsts resursu (nekustamie īpašumi, publiskais iepirkums un publiskā un privātā partnerība) politikas jautājumus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi pa tālruni 67095611.

2. Nodokļu analīzes departamenta Nodokļu politikas stratēģijas nodaļas vecākais eksperts (uz noteiktu laiku)

Nodokļu analīzes departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina valsts nodokļu politikas attīstības stratēģijas izstrādi, kā arī analizē un izvērtē nodokļu politikas ietekmi uz budžeta ieņēmumiem un ekonomiku un izstrādā nodokļu ieņēmumu prognozes.

Ja tev ir:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā

- ļoti labas angļu valodas zināšanas un vēlamas citu svešvalodu zināšanas

- praktiskā un teorētiskā darba pieredze nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos un /vai valsts pārvaldē ilgāka par trīs gadiem

- Latvijas Republikas un Eiropas Savienības dalībvalstu tiesiskā regulējuma pārzināšana nodokļu jomā

- profesionālās prasmes nodokļu analīzes un to ietekmes izvērtējuma jomā

- prasme darbā ar datoru

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Ja esi gatavs uzņemties šādus uzdevumus:

- sniegt atbalstu nodokļu politikas veidošanā un plānošanā un valsts ekonomiskās attīstības stratēģiju izstrādē

- padziļināti analizēt nodokļu politikas starptautiskos un Eiropas Savienības aspektus

- piedalīties nodokļu un nodevu analīzē un to ietekmes izvērtējumā uz tautsaimniecību, uzņēmējdarbību un iedzīvotājiem, veikt makroekonomisko analīzi nodokļu politikas jautājumos

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi pa tālruni 67095611.


OP 2014/37.AKK12

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - inspektors/-e ciltsdarba un piena kvotu uzraudzības jomā (uzraudzības zonas: Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes, Austrumvidzemes un Ziemeļpierīgas uzraudzības teritorijas)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība lopkopībā - zootehniķa specialitāte

- vismaz divu gadu darba pieredze profesionālajā jomā (sertificēta pārrauga darba pieredze tiks uzskatīta kā priekšrocība)

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (angļu un/vai vācu, krievu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība un autovadītāja pieredze vismaz 2 gadus

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- piena kvotu uzraudzības jomā kontrolēt piena kvotu uzskaiti piena ražotāja saimniecībā un apstiprinātā piena pircēja uzņēmumā

- ciltsdarba uzraudzības jomā kontrolēt fiziskas un juridiskas personas, kas veic lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarbu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv, sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/37.AKK13

Precizējot iepriekš publicēto

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2014.gada 6.februārī ir publicēts Pārtikas un veterinārā dienesta amatu konkurss uz vakanto ierēdņa amatu - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Rīga" (darbavieta: Uriekstes iela 16, Rīga) inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā.

Sludinājuma tekstā ieviesusies kļūda. Teksts ir lasāms šādi: Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Rīga" (darbavieta: Uriekstes iela 16, Rīga) inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/37.AKR1

Valsts meža dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženiera amatā no 2014.gada 17.februāra iecelts PĒTERIS DROZDOVS.


OP 2014/37.AKR2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Investīciju uzraudzības departamenta Projektu uzraudzības nodaļas projektu vadītājas valsts civildienesta ierēdnes amatā no 2014.gada 18.februāra iecelta MARINA ŠIŠKINA.


OP 2014/37.AKR3

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākās referentes valsts civildienesta ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2014.gada 12.februāra iecelta KRISTĪNE PURIŅA.


OP 2014/37.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Riska vadības daļas vecākās muitas ekspertes amatā uz nenoteiktu laiku no 17.02.2014. konkursa kārtībā ir iecelta TATJANA PRIEDĪTE.


OP 2014/37.AKR5

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā Administratīvo sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vecākās inspektores ierēdnes amata vietā uz nenoteiktu laiku no 2014.gada 19.februāra iecelta LIENA ŠKUTĀNE.


OP 2014/37.AKR6

Zemkopības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākās referentes amatā uz noteiktu laiku iecelta LĀSMA ZELČA.


OP 2014/37.AKR7

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā konkursa kārtībā Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinatora amatā uz nenoteiktu laiku no 2014.gada 12.februāra iecelts JĀNIS DRIGINS.


OP 2014/37.AKR8

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts paziņo, ka Prezidentūras finanšu plānošanas un uzraudzības departamenta projekta koordinatores (darbinieces) amatā (uz noteiktu laiku) konkursa kārtībā iecelta GUNA CAUNE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)