Laidiens: 14.02.2014., Nr. 33 (5093)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/33.AKK1

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinatora/-es (ierēdņa) amata vietu

Galvenie amata pienākumi:

- plānot, organizēt un nodrošināt Latvijas-Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" (turpmāk - programma) apmācību aktivitātes īstenošanu

- izstrādāt programmas apmācību un pasākumu plānu, veikt nepieciešamās izmaiņas, kā arī kontrolēt tā izpildi

- piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē par programmas apmācību projekta īstenošanu

- organizēt un piedalīties programmas apmācību metodisko materiālu un pētījumu izstrādē

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība

- vismaz trīs gadu darba pieredze valsts pārvaldē

- vairāk kā trīs gadu darba pieredze projektu vadībā

- zināšanas un izpratne par neformālo izglītību un jaunatnes jomu

- vēlama darba pieredze normatīvo aktu izstrādē

- vēlama darba pieredze apmācību stratēģiju izstrādē (t.sk. apmācību stratēģiju izstrādē jauniešiem ar īpašām vajadzībām)

- vēlama darba pieredze jaunatnes politikas īstenošanas jomā

- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express)

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" sūtīt vai iesniegt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā Mūkusalas ielā 41, 2.stāvā, Rīgā, LV-1004. Informācija pa tālruni 67358073.


OP 2014/33.AKK2

BALTIJAS PSIHOLOĢIJAS UN MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA izsludina konkursu uz vakanto asociēta profesora amatu: zinātņu nozare - ekonomika, apakšnozare - Latvijas tautsaimniecība

Pretendentiem mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz rektorei adresēts pieteikums, dzīves un darba gājums (CV), diploma kopija par augstāko izglītību, dokumentu noraksti, kas apliecina zinātniskā vai akadēmiskā grāda piešķiršanu, zinātnisko publikāciju saraksts. Pretendentiem iesniegumi jāsūta pa faksu 67100219, e-pastu: rector@psy.lv, pastu. Adrese: Rīga, Lomonosova iela 4, LV-1003, tālr. 67100628.


OP 2014/33.AKK3

Valsts policijas koledžas Tiesību katedra izsludina konkursu uz lektora/-es vietu uz noteiktu laiku (amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi), darbavieta Rīgā

Amata pienākumos ietilpst:

- mācību priekšmetu "Valsts pārvalde un administratīvas tiesības" un "Valsts un tiesību teorijas pamati" docēšana arodizglītības programmā "Policijas darbs"

- mācību priekšmetu "Administratīvais pārkāpums un atbildība" docēšana profesionālās pilnveides izglītības programmā " Policijas darba pamati"

- studiju kursu "Administratīvais pārkāpums un atbildība" un "Tiesību teorija" docēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs"

- pētījumu veikšana atbilstošā tiesību nozarē

- izstrādāt un vadīt mācību priekšmetu profilam atbilstošu profesionālās pilnveides kursu programmas Valsts policijas amatpersonām

- darbs saistīts ar komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība bez grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam atbilstošs vismaz 5 gadu praktiskā darba stāžs

- docējamam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija

- teicama valsts valodas prasme, vēlamas svešvalodu zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru MS Word, MS Excel, Power Point, Internet.

Pretendentiem uz vakanto akadēmisko amatu līdz 2014.gada 14.martam Valsts policijas koledžas Personāla vadības nodaļā iesniegt izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu sarakstu, CV atbilstoši www.europass.lv standartiem, autobiogrāfiju, pieteikuma vēstuli, izziņu, kas apliecina kandidāta pedagoģisko darba stāžu vai profesionālo pieredzi atbilstošā nozarē gados. Dokumentu paketi nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 8a, LV-1014, ar norādi "Konkursam", tālrunis uzziņām 67146281, 26308340.


OP 2014/33.AKK4

Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedra izsludina konkursu uz asistenta/-es vietu uz noteiktu laiku (amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi), darbavieta Rīgā

Amata pienākumos ietilpst:

- īstenot mācību priekšmetu "Policijas tiesības" un "Policijas kārtībnieka dienests" arodizglītības programmā "Policijas darbs"

- īstenot mācību priekšmeta "Policijas tiesības, policijas taktika un ierindas mācība" profesionālās pilnveides izglītības programmā " Policijas darba pamati"

- piedalīties pētījumu veikšanā atbilstošā tiesību nozarē

- izstrādāt un vadīt mācību priekšmetu profilam atbilstošu profesionālās pilnveides kursu programmas Valsts policijas amatpersonām

- darbs saistīts ar komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība bez grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam atbilstošs vismaz 5 gadu praktiskā darba stāžs

- docējamam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija

- teicama valsts valodas prasme, vēlamas svešvalodu zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru MS Word, MS Excel, Power Point, Internet

Pretendentiem uz vakanto akadēmisko amatu līdz 2014.gada 14.martam Valsts policijas koledžas Personāla vadības nodaļā iesniegt izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu sarakstu, CV atbilstoši www.europass.lv standartiem, autobiogrāfiju, pieteikuma vēstuli, izziņu, kas apliecina kandidāta pedagoģisko darba stāžu vai profesionālo pieredzi atbilstošā nozarē gados. Dokumentu paketi nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 8, LV-1014, ar norādi "Konkursam", tālrunis uzziņām 67146281, 26306515.


OP 2014/33.AKK5

Valsts policijas koledžas Humanitārā katedra izsludina konkursu uz lektora/-es vietu uz noteiktu laiku (uz darba līguma pamata), darbavieta Rīgā

Amata pienākumos ietilpst:

- studiju kursu "Tiesību filozofija", "Loģika", "Politoloģija" "Latvijas tiesību vēsture" docēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs"

- izstrādāt studiju/mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus

- darbs saistīts ar komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība bez grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam atbilstošs vismaz 5 gadu praktiskā darba stāžs

- docējamam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija

- teicama valsts valodas prasme, vēlamas svešvalodu zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, Power Point, Internet

Pretendentiem uz vakanto akadēmisko amatu līdz 2014.gada 14.martam Valsts policijas koledžas Personāla vadības nodaļā iesniegt izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu sarakstu, CV atbilstoši www.europass.lv standartiem, autobiogrāfiju, pieteikuma vēstuli, izziņu, kas apliecina kandidāta pedagoģisko darba stāžu vai profesionālo pieredzi atbilstošā nozarē gados. Dokumentu paketi nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 8a, LV-1014 ar norādi "Konkursam", tālrunis uzziņām 67146281, 26319992.


OP 2014/33.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļas vecākā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie darba pienākumi:

- regulāri sagatavot nodokļu parādnieku sarakstus un analizēt informāciju par nodokļu parādniekiem

- apkopot un analizēt informāciju par nodokļu parādu izcelsmi, ja nepieciešams, piešķirt attiecīgo statusu Nodokļu informācijas sistēmas (turpmāk - NIS) Nodokļu uzskaites sistēmā

- sazināties ar nodokļu maksātāju, noskaidrot parādu rašanās iemeslus un tā samaksas iespējas, ievadīt informāciju NIS

- pieņemt nodokļu parādnieku paskaidrojumus par nodokļu parādu rašanās iemesliem un nomaksas termiņiem, sagatavot atbildes uz nodokļu parādnieku iesniegumiem, kontrolēt iesniegumos minēto saistību izpildi

Prasības pretendentam:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

- vēlama darba pieredze nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā

- vēlama prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

Dienesta vieta: Lomonosova iela 9, Rīga (plānota dienesta vietas maiņa uz Talejas ielu 1).

Ierēdņa amatam ir 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP PPD VNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/33.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Vidzemes priekšpilsētas nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie darba pienākumi:

- sagatavot tiesā iesniedzamos paskaidrojumus un pierādījumus

- regulāri sagatavot nodokļu parādnieku sarakstus un analizēt informāciju par nodokļu parādniekiem

- apkopot un analizēt informāciju par nodokļu parādu izcelsmi, ja nepieciešams, piešķirt attiecīgo statusu Nodokļu informācijas sistēmas (turpmāk - NIS) Nodokļu uzskaites sistēmā

- sazināties ar nodokļu maksātāju, noskaidrot parādu rašanās iemeslus un tā samaksas iespējas, ievadīt informāciju NIS

- izskaidrot nodokļu maksātājiem parādu rašanās, nokavējuma naudas aprēķināšanas un citus jautājumus, kas saistīti ar parāda izcelsmi un piedziņu

Prasības pretendentam:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

- vēlama darba pieredze nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā

- vēlama prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

Dienesta vieta: Brīvības gatve 214, Rīga (plānota dienesta vietas maiņa uz Talejas ielu 1).

Ierēdņa amatam ir 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP PPD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/33.AKK8

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta Eiropas Savienības fondu atbilstības vadības nodaļas juriskonsulta/-es amatu

Darbs saistīts ar Eiropas Savienības fondu ieviešanas tiesisko uzraudzību, iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādi un saskaņošanu, apstrīdēto administratīvo aktu izskatīšanu, Ekonomikas ministrijas interešu pārstāvību tiesā, tematisko pārbaužu veikšanu.

Prasības:

- atbilstība Valsts Civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē

- vēlama pieredze normatīvo aktu izstrādē un analīzē

- vēlama pieredze administratīvo aktu izstrādē

- izpratne par Eiropas Savienības tiesībām

- teicamas angļu valodas zināšanas

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

- kā priekšrocība tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze darbā ar Administratīvā procesa likumu un normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu jomā, kā arī pieredze pārstāvībā tiesā

Piedāvājam:

- konkurētspējīgu atalgojumu

- atbildīgu un interesantu darbu

- apmācības iespējas

- vērtīgu pieredzi darbā ar administratīvā procesa un Eiropas Savienības fondu ieviešanas jautājumiem

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV ar galveno darba pienākumu aprakstu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Ekonomikas ministrijai: pasts@em.gov.lv, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, fakss 67280882. Uzziņas pa tālr. 67013183.


OP 2014/33.AKK9

Zemkopības ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu uz ierēdņa prombūtnes laiku Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļā - vecākais/-ā referents/-e (darba pienākumi saistīti ar Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanu Latvijā)

Prasības pretendentam:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, ekonomikā vai tiesību zinātnē

- vismaz viena gada profesionālā darba pieredze lauksaimniecības vai lauku ekonomikas jomā

- zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijā spēkā esošo likumdošanu lauksaimniecības un lauku attīstības jomā

- labas angļu valodas zināšanas

- prasmes strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Office, Outlook, Internet Explorer)

Mēs piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- darbu saliedētā kolektīvā un profesionālu kolēģu atbalstu

Pretendentiem jāatbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pieteikums un ziņas par sevi - CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - jāiesniedz personiski Zemkopības ministrijas Personāla nodaļā vai jānosūta elektroniski uz e-pastu Inga.Probaka@zm.gov.lv vai pa pastu. Adrese: Republikas laukumā 2, Rīgā (4.stāvā, 411.kabinetā). Tālrunis uzziņām 67027319. Konkursa termiņš - 20 kalendārās dienas no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".


OP 2014/33.AKK10

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz vecākā/-ās speciālista/-es amata vietām (viena uz nenoteiktu laiku, divas uz noteiktu laiku) Klientu apkalpošanas nodaļā

Galvenie amata pienākumi

- sniegt informāciju par LIAA darbības sfērām, aktualitātēm un organizētajiem pasākumiem

- sniegt informāciju par uzņēmējdarbības vidi Latvijā un biznesa uzsākšanu

- sniegt informāciju par LIAA administrēto ES fondu atbalsta programmu projekta iesniegumu sagatavošanu, ieviešanu un citiem saistītajiem jautājumiem

- sniegt informāciju par citu institūciju administrētajām atbalsta programmām

- organizēt un vadīt seminārus par ES fondu atbalsta programmu projektu sagatavošanu, ieviešanu un atskaišu sagatavošanu

Prasības pretendentiem

- vēlama augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās vai tirgzinībās

- vēlama darba pieredze klientu apkalpošanas jomā

- vēlamas zināšanas par ES fondiem

- teicama latviešu valoda

- ļoti labas angļu un krievu valodas (lasīt, runāt, rakstīt) zināšanas

- prasme gatavot un sniegt prezentācijas

- B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskās braukšanas pieredze

- teicama prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un biroja tehniku

- augsta atbildība, precizitāte un iniciatīva

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

Piedāvājam

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu komandā

- labus darba apstākļus un izaugsmes iespējas

Pretendentus lūdzam iesniegt CV un motivācijas vēstuli līdz š.g. 25.februārim LIAA Personāla vadības nodaļā Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, e-pasta adrese: personals@liaa.gov.lv.

www.liaa.gov.lv


OP 2014/33.AKK11

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Zemgales virsmežniecības vecākā referenta ierēdņa amatu Saldus birojā

Prasības pretendentiem:

- nozarei atbilstoša akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība

- vēlama pieredze ilgāka par gadu attiecīgajā profesijā vai specialitātē

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- precizitāte un augsta atbildība

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas

Galvenie amata pienākumi:

- konsultēt klientus par VMD sniegtajiem pakalpojumiem

- operatīvi apkalpot klientus (pieņemt privātpersonu iesniegumus un citus dokumentus atļauju saņemšanai, koordinēt saņemto dokumentu izskatīšanu, atbildes vēstuļu sagatavošanu, izsniegt attiecīgās atļaujas)

- nodrošināt dokumentu sagatavošanu, apriti un glabāšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai

- pārzināt un izmantot darba pienākumu veikšanai VMD informācijas sistēmas (Mersis, MKT)

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu personals@vmd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts meža dienestā Rīgā, 13.janvāra ielā 15, 3.stāvā, 303.kabinetā, 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas (tālrunis uzziņām 67211167).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)