Laidiens: 11.02.2014., Nr. 30 (5089)

Izsoles

OP 2014/30.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 59.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - divu savstarpēji saistītu nekustamo īpašumu Rīgā, Jasmuižas ielā 18, k-1-17, un 578/83547 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgā, Jasmuižas ielā 18, k-1, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 57,8 kv.m platībā, pie īpašuma piederošām kopīpašuma 578/83547 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu ēkas un 578/83547 domājamajām daļām no zemesgabala Rīgā, Jasmuižas ielā 18, k-1, lietošanā vieglā autotransporta novietošanas vieta Nr. 11 12,5 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Andrejs Skradovs, piedzinējs - SIA "SL Namu serviss", reģ. Nr.40003922493, Jasmuižas iela 18, k-1-54, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 34 291,21 (Ls 24 100,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, reģ. Nr. LV27126912604, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Maksājuma mērķī obligāti norādot izpildu lietas Nr. 663/059/2013. Izsole notiks 2014.gada 13.martā plkst. 13.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/30.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.73 zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Špēla prakses vietā Mārupes ielā 4-43, Rīgā, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.13, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Valdeķu ielā 61, Rīgā, kopējā platība 74,5 m², kadastra numurs 0100 914 9954. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā Nr.14106 13. Kreditors: AS "Latgales Finanšu kompānija", Dārzu iela 18, Rēzekne. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 26 000,00 (LVL 18 273,00). Izsole notiks 2014.gada 19.martā plkst. 10.00 Mārupes ielā 4-43, Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Špēlas, reģistrācijas numurs 20097212518, depozīta kontā Nr. LV46TREL9199087001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 2600,00 (iemaksas mērķī norādot - nodrošinājums izsolei lietā Nr.1709/073/2013). Tālr. uzziņām 67615740.


OP 2014/30.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.73 zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Špēla prakses vietā Mārupes ielā 4-43, Rīgā, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.7, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Valdeķu ielā 60, k-2, Rīgā, kopējā platība 175,2 m², kadastra numurs 0100 926 1055. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13699 7. Kreditori: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; DZĪKS "Ziepniekkalns", Ozolciema iela 40, k-5-4, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga; M. Frankēvicas advokātu birojs, Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A-623, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 39 600,00 (LVL 27 831). Izsole notiks 2014.gada 19.martā plkst. 9.00 Mārupes ielā 4-43, Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Špēlas, reģistrācijas numurs 20097212518, depozīta kontā Nr. LV46TREL9199087001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 3960,00 (iemaksas mērķī norādot - nodrošinājums izsolei lietā Nr.1665/073/2013). Tālr. uzziņām 67615740.


OP 2014/30.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.73 zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Špēla prakses vietā Mārupes ielā 4-43, Rīgā, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.15, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra numurs 0100 056 0219) -, kas atrodas Nomales ielā 6, Rīgā, kopējā platība 42,8 m², kadastra numurs 0100 921 9202. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā Nr.31216 15. Kreditori: AS "SEB banka", Valdlauči, Meistaru iela 1, Ķekavas novads; UAB "Gelvora" filiāle Latvijā, Cēsu iela 31, k-3, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 13 000,00 (LVL 9136,00). Izsole notiks 2014.gada 19.martā plkst. 11.00 Mārupes ielā 4-43, Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Špēlas, reģistrācijas numurs 20097212518, depozīta kontā Nr. LV46TREL9199087001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1300,00 (iemaksas mērķī norādot - nodrošinājums izsolei lietā Nr.1884/073/2013). Tālr. uzziņām 67615740.


OP 2014/30.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.73 zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Špēla prakses vietā Mārupes ielā 4-43, Rīgā, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - 34/900 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ernestīnes ielā 47, Rīgā (lietošanā dzīvoklis Nr.14 dzīvojamā ēkā lit.2, platība 27,4 m²), kadastra numurs 0100 059 0119. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2914. Kreditori: Laureta Buševica; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 2880,00 (LVL 2024,00). Izsole notiks 2014.gada 19.martā plkst. 12.00 Mārupes ielā 4-43, Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Špēlas, reģistrācijas numurs 20097212518, depozīta kontā Nr.LV46TREL9199087001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 288,00 (iemaksas mērķī norādot - nodrošinājums izsolei lietā Nr.1885/073/2013). Tālr. uzziņām 67615740.


OP 2014/30.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli Igoram Samušonokam piederošajam nekustamajam īpašumam Jaunciema gatve, Rīga, kadastra Nr. 0100 114 2276. Piedzinēji: LTD I.G.S.A. COMPANY, Alkaiou, 14 Zavos orange garden, Flat/Office 15, 4046, Limassol, Cyprus; Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19, k-9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123; Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1674 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 10 100,00 (LVL 7098,32). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 12.03.2014. plkst.12.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1010,00 (LVL 709,83), ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000,Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02238/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/30.IZ7

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā Uģim Kego piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Lielajā Katrīnas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr.4201 005 1623. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek par labu AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemesgabals, kopējā platība 500 kv.m (zemes īpašuma platība pēc kadastrālās uzmērīšanas), kas atrodas Lielajā Katrīnas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, un ir ierakstīts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1769, kadastra numurs 4201 005 1623.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 10.marta hipotēkas līgums Nr.05-020102-PK/1.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: sešu mēnešu Euribor + 2,3% gadā. Par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, kas noteikts saskaņā ar aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: 5% no aizdevuma. Par procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 10.marta aizdevuma līgums Nr.05-020102-PK, 2005.gada 10.marta hipotēkas līgums Nr.05-020102-PK/1. Grozīts.

2.3. Grozīts 1.un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr. 300001021523, 14.03.2005.): Summa: Ls 27 396,46. Procentu likme - 3 mēnešu EURIBOR + 1,50% gadā. Pamats: 2006.gada 19.maija grozījumi 10.03.2005 aizdevuma līgumā Nr.05-020102-PK, 2006.gada 19.maija grozījumi 10.03.2005 hipotēkas līgumā Nr.05-020102-PK/1.

Nodrošinātais prasījums LVL 27 396,46.

2.4. Atzīme - zemesgabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs - teritorijā.

3. Izsoles sākumcena - EUR 5976,06 (Ls 4200,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Uģis Kego, dzim. 1977.gada 29.oktobrī, patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 18.martā plkst. 11.00 Pļavas ielā 5, 2.stāvā, Cēsīs, LV-4101. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, EUR 597,61 (Ls 420,00), kas ir 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas (novērtējuma) summas. Informācija par izsoli un uzziņas pa tālr. 64174884.


OP 2014/30.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam "Āboliņi", Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr.5094 004 0198, kas sastāv no diviem zemesgabaliem, kopējā platība 2,73 ha: zemes vienība (kadastra apzīmējums 5094 004 0198) ar kopējo platību 1,13 ha, uz kura atrodas apbūves - dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 5094 004 0198 001) un palīgēka (nav reģistrēta zemesgrāmatā), un zemes vienība (kadastra apzīmējums 5094 011 0058) ar kopējo platību 1,6 ha. Nekustamā īpašuma īpašniece: Ināra Vecumniece. Piedzinējs: Nordea Bank Finland Plc, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, K. Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8000,00 (Ls 5622,43).

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 18. martā plkst. 10.00 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2. stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 8000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 800,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2014/30.IZ9

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 82 zvērināta tiesu izpildītāja Iluta Broka, prakses vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 87-406, rīko bezmantinieku mantas (nekustamā īpašuma) - dzīvokļa īpašuma Nr.19, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 454/40136 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Skolas ielā 13-19, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra numurs 8011 900 0780, reģistrēts Salaspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.670 19, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS "SEB banka", reģ. Nr.40003151743. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši euro).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas, reģ. Nr.30107810423, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV40TREL9199091001000, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1100. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 12.30 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 87-406. Tālr. informācijai 67280022, 27070169.


OP 2014/30.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 82 zvērināta tiesu izpildītāja Iluta Broka, prakses vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 87-406, rīko Vitālijam Zolotonosam piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 120 0517 un uz zemesgabala atrodošās dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 01001200517001), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 01001200517002), adrese: Pakalnes iela 15, Rīga, kadastra numurs 0100 120 0517, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000272669, pirmo izsoli. Hipotekārais kreditors: AS ABLV bank, reģ.Nr.50003149401. Piedzinējs: Oskars Straume. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 60 600 (sešdesmit tūkstoši seši simti euro).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas, reģ.Nr.30107810423, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV40TREL9199091001000, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 6060. Izsole notiks 2014.gada 14.martā plkst.12.00 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 87-406. Tālr. informācijai 67280022, 27070169.


OP 2014/30.IZ11

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta: Ūdens iela 15, Ventspils, pārdod 1/2 domājamās daļas nekustamā īpašuma, kas atrodas Strēlnieku ielā 8, Kuldīgā. Īpašnieks un parādnieks - Daiga Bierande. Piedzinējs - SIA "NIKO - LOTO", adrese: Jēkabpils, Brīvības iela 58, 1/2 domājamās daļas nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4980,05 (LVL 3500). Nekustamais īpašums ir reģistrēts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000192443, kadastra Nr. 6201 032 0033. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kopējā platība 925 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6201 032 0033 001 un kopējo platību 113,9 kv.m un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 6201 032 0033 002. Nekustamais īpašums tiek pārdots otrajā izsolē, kas notiks 2014.gada 27.martā plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas prakses vietā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Otrās izsoles sākumcena - EUR 3735,04 (LVL 2625). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i., EUR 498,01 (LVL 350). Tālr. uzziņām 63628161, 26743058.


OP 2014/30.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta: Rīgas apgabaltiesa iecirknis Nr.58, rīko Derenikam Kazarjanam piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums 62,51 kv.m platībā. Dzīvokļa īpašums Nr.64, kopīpašuma 6251/406150 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļa, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.13312 64. Kadastra numurs 0100 901 4612, adrese: Kurzemes prospekts 80-64, Rīga.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 10. novembra hipotēkas līgums Nr.05-082831-KR/4.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka (t.sk. aizdevuma summa LVL 35 140,20). Procentu likme: saskaņā ar 07.09.2005. kredītlīnijas līgumu Nr.05-082831-KR un visiem tā grozījumiem. Līgumsods: saskaņā ar 07.09.2005. kredītlīnijas līgumu Nr.05-082831-KR un visiem tā grozījumiem. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai nodrošināto prasījumu dzēšanai. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 6. decembra 07.09.2005. kredītlīnijas līguma Nr.05-082831-KR, grozījumi, 2006.gada 23. novembra 07.09.2005. kredītlīnijas līguma Nr.05-082831-KR, grozījumi, 2007.gada 8. novembra 07.09.2005. kredītlīnijas līguma Nr.05-082831-KR, grozījumi, 2008.gada 10. novembra 07.09.2005. kredītlīnijas līguma Nr.05-082831-KR, grozījumi, 2008.gada 10. novembra hipotēkas līgums Nr.05-082831-KR/4. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 25049 39. Nodrošināmais prasījums - 49 196,00.

4. Izsoles sākumcena - EUR 23 619,67 (LVL 16 600,00).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Dereniks Kazarjans nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - nauda;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi";

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole un tās sekas:

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

8.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

8.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka") lūguma rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst. 15.15 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova prakses vietā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/30.IZ13

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Voldemāram Appenam piederošā nekustamā īpašuma, kas sastāv no šādām savstarpēji saistītām telpu grupām, pirmo izsoli:

1) dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 0100 925 9709, Kalnciema ielā 130-16, Rīgā, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0274 001 016, 31,10 kv.m platībā;

2) dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 0100 925 9710, Kalnciema ielā 130-17, Rīgā, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0274 001 017, 28,60 kv.m platībā;

3) dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 0100 925 9711, Kalnciema ielā 130-18, Rīgā, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0274 001 018, 28,10 kv.m platībā;

4) dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 0100 925 9712, Kalnciema ielā 130-19, Rīgā, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0274 001 019, 30,50 kv.m platībā;

5) dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 0100 925 9713, Kalnciema ielā 130-20, Rīgā, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0274 001 020, 35,90 kv.m platībā;

6) dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 0100 925 9714, Kalnciema ielā 130-21, Rīgā, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0274 001 021, 40,30 kv.m platībā.

Nekustamais īpašums sastāv no mansarda tipa dzīvokļa ar kopējo platību 194,5 kv.m un kopīpašuma 1966/6019 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes. Nekustamais īpašums izvietots 1899.gadā celtā pirmskara laika projekta trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 28 457,44 (Ls 20 000,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst. 12.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ. Nr. LV12127513056, depozīta kontā Nr. LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2014/30.IZ14

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Ansim Ataolam Bērziņam piederošās nekustamā īpašuma Maskavas ielā 54, Rīgā, kadastra numurs 0100 043 0006, 1/3 domājamās daļas otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1278 kv.m platībā, uz kura atrodas viena vienstāva dzīvojamā ēka 305,8 kv.m platībā, viena trīsstāvu dzīvojamā ēka 504 kv.m platībā un palīgēkas - četras garāžas, trīs šķūņi. Pēc vērtētāja sniegtās informācijas nekustamais īpašums sastāv no divām dzīvojamajām mājām un vienas palīgēkas - pirts ēkas ≈20 kv.m platībā. Piedzinēji: Ieva Bērziņa; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 32 156,90 (Ls 22 600,00). Otrās izsoles sākumcena - EUR 24 117,68 (Ls 16 950,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst.11.40 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2014/30.IZ15

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Gundegai Feldmanei-Zānei piederošā nekustamā īpašuma "Lapsas", Daugmales pag., Ķekavas nov., kadastra numurs 8056 002 0617, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala 0,4 ha platībā, otro izsoli. Piedzinēji: Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga; Ķekavas novada dome, Gaismas iela 19, k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3414,89 (Ls 2400,00). Otrās izsoles sākumcena - EUR 2561,17 (Ls 1800,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst.11.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2014/30.IZ16

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Kristīnei Piksei piederošā nekustamā īpašuma Miķeļa ielā 15, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. 8076 007 2068, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1593 ha, uz kura atrodas jaunbūve - dzīvojamā māja 661,90 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 8076 007 2068 001. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 182 127,59 (Ls 128 000,00). Otrās izsoles sākumcena - EUR 136 595,69 (Ls 96 000,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst.10.40 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2014/30.IZ17

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Olgai Baranovai piederošā nekustamā īpašuma "Lāčplēsis 73", Dzērumi, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kadastra Nr.8070 018 0751, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,063 ha. Pēc vērtētāja sniegtās informācijas uz zemesgabala atrodas neliela (līdz 16 kv.m) dārza mājiņa. Piedzinēji: SIA "GREIS loģistika", Ernesta Birznieka-Upīša iela 18, Rīga; Ķekavas novada dome, Gaismas iela 19, k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 1350,00 (Ls 948,79). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst.10.20 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2014/30.IZ18

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, pirmajā izsolē pārdod bezmantinieka mantu. Kreditori: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga; Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde, juridiskā adrese: Terēzas iela 5, Rīga; AS "Latvenergo", juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvokļa īpašums 22,53 kv.m platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 2253/47642 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas Maskavas ielā 219-11, Rīgā, kadastra Nr.0100 918 0969. Dzīvoklis izvietots 1880.gadā celtā koka konstrukcijas pirmskara laika projekta divstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2100,00 (Ls 1475,89).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst.10.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr.67699105.


OP 2014/30.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1415 ha platībā, kas atrodas Sniegu ielā 2, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0779, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209865. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 6829,78 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit deviņi euro un 78 centi)/ LVL 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 5122,34 (LVL 3600,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 10.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošu nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1302 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 4, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0780, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209944. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 6972,07 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 07 centi)/ LVL 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 5229,05 (LVL 3675,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 11.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1289 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 7, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0793, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211684. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 12 236,70 (divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro un 70 centi) / LVL 8600,00 (astoņi tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 9177,52 (LVL 6450,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 15.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1256 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 14, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0785, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209975. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6 687.50 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 50 centi)/ LVL 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5015,62 (LVL 3525,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 17.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1274 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 20, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0788, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000210974. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 6972,07 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 07 centi)/ LVL 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 5015,62 (LVL 3525,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 9.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1242 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 5, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0792, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211489. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 12 236,70 (divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro un 70 centi)/ LVL 8600,00 (astoņi tūkstoši seši simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 9177,52 (LVL 6450,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 12.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1256 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 8, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0782, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209956. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 6687,50 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro 50 centi)/ LVL 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5015,62 (LVL 3525,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 15.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ26

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1256 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 16, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0786, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209987. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 6687,50 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 50 centi)/ LVL 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5015,62 (LVL 3525,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 17.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1294 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 1, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0790, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000211014. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 12 521,27 (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 27 centi)/ LVL 8800,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 9390,95 (LVL 6600). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 10.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1236 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 6, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0781, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209948. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6687,50 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 50 centi)/ LVL 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5015,62 (LVL 3525,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 12.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1256 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 10, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0783, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209961. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6687,50 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 50 centi)/ LVL 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5015,62 (LVL 3525,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 16.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1258 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 3, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0791, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211163. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 12 236,70 (divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro un 70 centi)/ LVL 8600,00 (astoņi tūkstoši seši simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 9177,52 (LVL 6450,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ31

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,5184 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0796, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000216593. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 5549,20 (pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi euro un 20 centi)/ LVL 3900 (trīs tūkstoši deviņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 4161,90 (LVL 2925,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 14.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ32

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1256 ha platībā -, kas atrodas Sniegu ielā 12, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0784, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209964. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6687,50 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 50 centi)/ LVL 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5015,62 (LVL 3525,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.martā plkst. 16.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/30.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Vladimiram Ļitvinovam. Piedzinējs: AS DNB banka, Skanstes ielā 12, Rīgā, LV-1013. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.18 un pie tā piederošās kopīpašuma 4913/306205 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kas atrodas Slokas ielā 173-18, Rīgā, kadastra numurs 0100 913 6427, reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2795018. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 20 500,00 (LVL 14 407,48).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 20 500,00 (LVL 14 407,48). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst. 10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojuma (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/30.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Edmundam Jurševicam. Piedzinējs - Ogres novada pašvaldības aģentūra Mālkalne, Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile, LV-5052. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemesgabals, kas atrodas "Attekas 1"-12, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra numurs 7494 006 0103, reģistrēts Tīnūžu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000157242. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1400,00 (LVL 983,93).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 1400,00 (LVL 983,93). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 13.martā plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojuma (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/30.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Svetlanai Jakovļevai. Piedzinējs - AS Rīgas namu apsaimniekotājs, Lāčplēša ielā 24, Rīgā, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.72 un pie tā piederošās 1740/172000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 01009190366, kas atrodas Mārkalnes ielā 1-72, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000028847- 72. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3699,47 (LVL 2600,00).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 3699,47 (LVL 2600,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 13.martā plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojuma (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/30.IZ36

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta: Brīvības ielā 68-15, Rīgā, izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Ruslanam Miļčam. Piedzinējs: Nordea Bank Finland Plc, K.Valdemāra ielā 62, Rīgā, 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Grodņas ielā 6, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kad. Nr.0100 066 0028 (sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 641,0 kv.m un apbūves - dzīvojamās ēkas - ar kopējo platību 349,2 kv.m). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7600 (Ls 5341,31). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmā izsole notiks 12.03.2014. plkst. 11.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ. Nr.15048012521, depozīta kontā Nr. LV42TREL9199025001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 760 (Ls 534,13) Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/30.IZ37

Nekustamā īpašuma izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās SIA "LA", reģistrācijas numurs 40003867079, juridiskā adrese: Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 22, LV-5301, administrators Edgars Ziediņš, sertifikāts Nr.00405, prakses vieta Brīvības iela 165-3, Rīga, LV-1012, paziņo, ka 2014.gada 13.martā plkst. 10.00 Brīvības ielā 165-3, Rīgā, notiks LMSIA "LA" piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Zeltiņu ielā 74A, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1060, ierakstīts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000165742, pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,1942 ha ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1060. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) LVL 16 500 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti Latvijas valsts lati), kas sastāda EUR 23 477,38 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro un 38 centi). Izsoles sākumcena LVL 16 500 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti Latvijas valsts lati), kas sastāda EUR 23 477,38 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro un 38 centi).

Hipotekārais kreditors: AS "SEB banka", juridiskā adrese - Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Izsoles cena nav apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma jāiemaksā LMSIA "LA" norēķinu kontā LV39 PRTT 0260 0212 5460 0, kas atvērts AS "Privatbank", līdz 2014.gada 13.martam (ieskaitot). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Līdz 2014.gada 12.martam (ieskaitot) interesenti var iepazīties ar izsoles objektu, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku ar administratoru pa tālruni 67485276, mob. tālr. 29263975.


OP 2014/30.IZ38

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli SIA Que Rico, Lenču iela 2-24, Rīga, piederošajam nekustamajam īpašumam - 605/1000 daļas no nekustamā īpašuma "Lāčplēši 11/34", Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra Nr.7433 502 0035. Piedzinējs: Lielvārdes novada dome, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Viss nekustamais īpašums "Lāčplēši 11/34", Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra Nr.7433 502 0035, sastāv no trīsstāvu ķieģeļu būves 425,1 kv.m platībā, kas ir saistīta ar trešajai personai piederošu zemi. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 8600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 12.03.2014. plkst.12.15 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 860,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01663/084/2011 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/30.IZ39

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - nekustamajam īpašumam Dārznieku iela 12, Ķekava, Ķekavas novads, kadastra Nr.8070 008 2836. Kreditori: AS DNB banka, Skanstes ielā 12, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīga; SIA Latvijas Mobilais Telefons, Ropažu iela 6, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un vienģimenes dzīvojamās mājas. Saskaņā ar informāciju zemesgrāmatā zemesgabala platība ir 0,1365 ha. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemesgabala platība ir 0,14 ha un dzīvojamās mājas platība ir 190,5 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 62 500,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 12.03.2014. plkst.11.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 6250,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02267/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/30.IZ40

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli Andrejam Vilcienam piederošajam nekustamajam īpašumam Lielvārdes iela 139-8, Rīga, kadastra Nr.0100 903 9652. Piedzinējs: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.8, kopējā platība 55,9 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 5590/383220 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0100 071 2356). Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 20 400,00 (LVL 14 337,20). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst.13.15 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 2040,00 (LVL 1433,72), ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02230/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/30.IZ41

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Liānai Kovtuņenko piederošajam nekustamajam īpašumam Čiekurkalna 1.līnija 17-1, Rīga, kadastra Nr.01009237766. Piedzinējs: Danske Bank AS, Cēsu ielā 31/8, Rīga, LV-1012. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1, kopējā platība 56,18 kv.m (saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju dzīvokļa platība 56,2 kv.m), kopīpašuma 5618/35042 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūnis lit.003, šķūnis lit.004, šķūnis lit.011 un zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 13 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst.13.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1370,00 ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01611/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/30.IZ42

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - nekustamajam īpašumam "d/s Jubileja Nr.100", Sila iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 003 2166. Kreditori: AKF NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILI_LE, Krišjāņa Valdemāra ielā 62, Rīga, AS Latvenergo, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, AS BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA, Brīvības ielā 151, Rīgā, AS MG Capital, Cēsu iela 31, k-3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 0,064 ha. Uz zemesgabala atrodas dārza māja un palīgceltne. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 10 100,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 12.03.2014. plkst.12.45 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 1010,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot lietas Nr.02327/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/30.IZ43

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli bezmantinieka mantai - nekustamajam īpašumam "d/s Sala -1 Nr.142", kadastra Nr.8052 005 0650. Saskaņā ar informāciju zemesgrāmatā nekustamā īpašuma adrese ir Ziedu iela 10, Carnikava, Carnikavas novads. Saskaņā ar VZD un nekustamā īpašuma vērtētāja sniegto informāciju nekustamā īpašuma adrese ir Ziediņu iela 10, Carnikava, Carnikavas novads. Kreditors: Normunds Cilenbergs. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 0,0625 ha. Uz zemesgabala atrodas dārza māja un saimniecības ēka. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 10 700,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 12.03.2014. plkst. 12.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 1070,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot lietas Nr.02268/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/30.IZ44

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 36.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta Rīga, Aspazijas bulvāris 32-306, rīko otro izsoli parādnieka LPK BŪVE SIA, jur.adrese: Dravnieku iela 6, Lielvārde, Lielvārdes novads, piederošajām nekustamā īpašuma (kadastra numuru 80480041051) 1510/3815 domājamām daļām, kas atrodas A5 Blakusceļā, Babītes pag., Babītes nov. Nekustamā īpašuma sastāvs: 1510/3815domājamā daļa no nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 0,3815ha. Piedzinējs: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, jur.adrese: Smilšu iela 1, Rīga Nekustamā īpašuma novērtējuma summa - EUR 118,10 (LVL 83,00). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst.10.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 32-306, zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Krukas birojā. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 88, 58 (LVL 62,25). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, kas ir EUR 11,81 (LVL 8,30), Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Krukas, nodokļu maksātāja reģistra kods 17018211422, depozīta kontā LV89TREL9199026001000, Valsts kase, maksājuma mērķī norādīt izpildu lietas Nr.0628/036/2011un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67205353; 29353951.


OP 2014/30.IZ45

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdot pirmajā izsolē Aļonai Makejenokai piederošo nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 172-6, Rēzeknē, reģistrēto Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.2100 900 0781. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma kopplatībā 39,16 m2, pie dzīvokļa īpašuma 3916/171230 piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Parādniece: Aļona Makejenoka. Piedzinējs: SIA "Rēzeknes enerģija", Rīgas iela 1, Rēzekne. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 3700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.martā pulksten 13.00 zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000 Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir EUR 370. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.


OP 2014/30.IZ46

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Rīgā, Mūkusalas ielā 33, rīko Jeļenai Jašinai piederošā nekustamā īpašuma Anniņmuižas ielā 6-63, Rīgā, kadastra Nr.0100 907 0276, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu ABLV Bank, AS, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.63 ar kopējo platību 61.00 kv.m un 610/58818 pie dzīvokļa īpašuma piederošas kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.0100 093 2117) Anniņmuižas ielā 6, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 907 0276, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30968 63 (turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums). Īpašniece: Jeļena Jašina.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1.Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 19.aprīļa hipotēkas līgums Nr. 07-K-2080/01.

2.2. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1. Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

2.3. IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Izsniegtais aizdevums: LVL 59 019,86 Procentu likme: 5,53% gadā; sākot no 19.04.2009.: 6M Euribor + 1,2% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2007.gada 19.aprīļa hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-2080. Kreditors: akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401.

Pamats: 2007. gada 19. aprīļa hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-2080, 2007.gada 19.aprīļa hipotēkas līgums Nr. 07-K-2080/01. Nostiprinātās hipotēkas summa: LVL 70 823,83.

3. Izsoles sākumcena - EUR 32 200,00 (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti eiro). Izsoles sākumcena noteikta atbilstoši SIA "Arco Real Estate" 2014.gada 2.janvāra Nekustamā īpašuma vērtējuma atskaitē norādītajai piespiedu pārdošanas vērtībai.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, kā arī citi maksājumi, kas maksājami saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas noteikumiem, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot naudas līdzekļus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību Nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Jeļena Jašina, patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas noteikumiem.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma;

7.2. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā no viņa atbilstoši Civilprocesa likuma 611.panta otrajai daļai pienākošos summu, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles solis - EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro).

7.4. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.5. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2. paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.6. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3. paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.7. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

7.8. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā naudas summu, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

7.9. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst. 12.30 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 33. Nodrošinājums EUR 3220,00 apmērā iemaksājams Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000 Valsts kasē. Tālrunis informācijai 67705659.


OP 2014/30.IZ47

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Rīgā, Mūkusalas ielā 33, rīko Ivaram Upītim piederošā nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 7-6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra Nr.7413 900 0567, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu ABLV Bank, AS, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.6 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4670/39418 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Spīdolas ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes nov. (turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums ierakstīts Lielvārdes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1191 6, kadastra Nr.7413 900 0567. Nekustamā īpašuma platība 46,7 kvadrātmetri.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez AIZKRAUKLES BANKA, akciju sabiedrība (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 11.oktobra hipotēkas līgums Nr.22970/01.

2.2. Dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

2.3. Nostiprināta pirmā hipotēka. Procentu likme: 6M Euribor + (plus) 2% (divi procenti).

Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Ar hipotēku nodrošinātā prasījuma apmērs - LVL 36 686,36. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, akciju sabiedrība (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 11.oktobra hipotekārā kredīta līgums Nr.22970, 2006. gada 11. oktobra hipotēkas līgums Nr.22970/01.

3. Izsoles sākumcena - EUR 7541,22 (septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro 22 centi) (LVL 5300,00)

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: samaksa tiek veikta atbilstoši Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas un 607.panta trešās daļas noteikumiem.

5. Nav tādu tiesību Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Ivars Upītis patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma;

7.2. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles solis - EUR 426,86 (četri simti divdesmit seši euro 86 centi) (LVL 300);

7.4. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.5. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2. paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.6. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3. paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.7. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

7.8. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja kontā naudas summu, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

7.9. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 12.martā plkst. 12.00 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 33. Nodrošinājums EUR 754,12 apmērā iemaksājams Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000 Valsts kasē. Tālrunis informācijai 67705659.


OP 2014/30.IZ48

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Viesu nams "Sārnate"" administrators Jānis Bērziņš izziņo šādas maksātnespējīgai SIA "Viesu nams "Sārnate"", reģ. Nr.41203021472, juridiskā adrese: "Ābolkalni", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627, piederošu atsevišķu nekustamo īpašumu izsoles.

2014.gada 12.martā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A-6A, notiks šādu atsevišķu nekustamo īpašumu pirmās izsoles:

1. Plkst. 11.00 "Akači", nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,87 ha, adrese: "Akači", Užavas pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000257400, kadastra Nr.9878 006 0142, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 2561,17, kas nav apliekama ar PVN.

2. Plkst. 11.30 "Dižakmeņi", nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,19 ha, adrese: "Dižakmeņi", Užavas pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000257504, kadastra Nr.9878 007 0158, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 3557,18, kas nav apliekama ar PVN.

3. Plkst. 12.00 "Jaunkandi", nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4 ha, adrese: "Jaunkandi", Tārgales pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000132890, kadastra Nr.9866 004 0135, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 4268,62, kas nav apliekama ar PVN.

4. Plkst. 12.30 "Ķēniņi", nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,76 ha, adrese: "Ķēniņi", Užavas pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000202385, kadastra Nr.9878 007 0190, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 5691,49, kas nav apliekama ar PVN.

5. Plkst. 13.00 "Rutki", nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,76 ha, adrese: "Rutki", Užavas pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000202440, kadastra Nr.9878 007 0189, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 5691,49, kas nav apliekama ar PVN.

6. Plkst. 13.30 "Vikingi", nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,75 ha, adrese: "Vikingi", Užavas pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000202449, kadastra Nr.9878 007 0188, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 5691,49, kas nav apliekama ar PVN.

7. Plkst. 14.00 "Stirnlejas", saskaņā ar zemesgrāmatas datiem nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 28,71 ha (dabā uz zemes gabala konstatēta apbūve - šķūnis), adrese: "Stirnlejas", Užavas pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000256941, kadastra Nr.9878 007 0175, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 17 074,46, kas nav apliekama ar PVN.

8. Plkst. 14.30 "Silvas", nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,82 ha un palīgēkas, adrese: "Silvas", Užavas pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000060883, kadastra Nr.9878 007 0176, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 28 457,44, kas nav apliekama ar PVN.

9. Plkst. 15.00 zemes un ēku nekustamais īpašums "Ābolkalni", adrese: "Ābolkalni", Sārnate, Užavas pagasts, Ventspils novads, nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.46, kadastra Nr.9878 007 0026, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 96 755,28, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā MSIA "Viesu nams "Sārnate"", reģ. Nr.41203021472, AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr. LV84HABA0551006995406 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamā īpašuma izsoli rīko maksātnespējīgās SIA "Viesu nams "Sārnate"" administrators Jānis Bērziņš, sertifikāts Nr.00436, prakses vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga, tālr. uzziņām 67278302.


OP 2014/30.IZ49

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, pārdod izsolē par labu likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka" ieķīlātu SIA "EKOBŪVNIECĪBA" piederošu kustamo mantu kā vienotu lietu kopību. Kustamās mantas lietu kopība sastāv no SIA "EKOBŪVNIECĪBA", reģ.Nr. 41503030972, juridiskā adrese: Dārzu iela 1, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652, Latvija, kustamās mantas, kas ieķīlāta par labu likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka", kopā 128 vienībām, ar atrašanās vietu Daugavpilī, Dzintaru ielā 74:

1) mobilās mājas, mēbeles, sadzīves tehnika un cits kempinga aprīkojums, kopā 126 vienības;

2) guļbūves komplekts uz pontona;

3) velkonis (buksieris).

Kustamās mantas lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 35 674,79. Augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2014.gada 21.februārī plkst.12.00 Ganību dambī 17A, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas lietu kopības novērtējuma - EUR 3567,48. Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Ganību dambis 17A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, zvanot uz kontakttālruni 67104050 vai sūtot jautājumus uz e-pastu: kpmg@lkb.lv.


OP 2014/30.IZ50

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, pārdod izsolē par labu likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka" ieķīlātu SIA "EKOBŪVNIECĪBA", reģ.Nr. 41503030972, juridiskā adrese: Dārzu iela 1, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652, Latvija, piederošu drupināšanas-šķirošanas komplektu "Kadiķīši".

Kustamās mantas novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 10 756,91. Augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2014.gada 21.februārī plkst.12.40 Ganību dambī 17A, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma - EUR 1075,70.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Ganību dambis 17A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, zvanot uz kontakttālruni 67104050 vai sūtot jautājumus uz e-pastu: kpmg@lkb.lv.


OP 2014/30.IZ51

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ivita Baumane, sert. Nr.00143, prakses vieta: Skolas iela 30-2, Rīga, LV-1010, rīko maksātnespējīgai fiziskai personai Edgaram Dārzniekam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Nekustamais (dzīvokļa) īpašums atrodas Pils rajonā 155-2, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 9024, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3091 001 002, kopējā platība 27,8 m2, un 278/1515 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3091 001, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3091. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 512 apmērā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 13.martā plkst. 13.00 Skolas ielā 30-2, Rīgā, LV-1010. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 51,20 apmērā, Ivitas Baumanes atvērtajā norēķinu kontā AS "PrivatBank", Nr. LV70PRTT0262017098009. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Tālrunis uzziņām 67898072.


OP 2014/30.IZ52

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ivita Baumane, sert. Nr.00143, prakses vieta: Skolas iela 30-2, Rīga, LV-1010, rīko maksātnespējīgai fiziskai personai Edgaram Dārzniekam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Nekustamais (dzīvokļa) īpašums atrodas Pils rajonā 57-13, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 9032, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3027 001 010, kopējā platība 26,4 m2, 256/3329 domājamās daļas no funkcionāli saistītā objekta ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3027 002 un 264/3667 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3027 001; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3027. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 711 apmērā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 13.martā plkst. 12.30 Skolas ielā 30-2, Rīgā, LV-1010. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 71,10 apmērā, Ivitas Baumanes atvērtajā norēķinu kontā AS "PrivatBank", Nr. LV70PRTT0262017098009. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Tālrunis uzziņām 67898072.


OP 2014/30.IZ53

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ivita Baumane, sert.Nr.00143, prakses vieta: Skolas iela 30-2, Rīga, LV-1010, rīko maksātnespējīgai fiziskai personai Edgaram Dārzniekam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Nekustamais (dzīvokļa) īpašums atrodas "Dzelzceļa ēka 713.km"-2, Skangaļos, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7886 900 0057, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0470 001 001, kopējā platība 28,4 m2, un 284/638 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0470 001; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0470. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 142 apmērā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 13.martā plkst. 12.00 Skolas ielā 30-2, Rīgā, LV-1010. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 14,20 apmērā, Ivitas Baumanes atvērtajā norēķinu kontā AS "PrivatBank", Nr. LV70PRTT0262017098009. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Tālrunis uzziņām 67898072.


OP 2014/30.IZ54

Izsoles atsaukums

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, atsauc Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2014.gada 16.janvārī laidienā Nr.11 publicēto paziņojumu par Sergejam Muravjovam piederošā nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,0 m2 un piederošām 5200/11230 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistīto būvju - šķūnis lit.003 -, un zemes gabala, kas atrodas Āliņģu ielā 4-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 2069, izsoli.


OP 2014/30.IZ55

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināta tiesu izpildītāja Rigmonta Grīga 13.03.2014. plkst. 15.00 savā prakses vietā Brīvības ielā 116, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē SIA Straumēni 97, piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 41, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0150. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 922 m², uz zemes gabala atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 40010040150001. Ēkā atradās viesnīca-restorāns ar kopējo platību 825,2 m². Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība noteikta EUR 120 000,00 (Ls 84 336,48). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: LAS "Latvijas Krājbanka", Ganību dambis 17A , Rīgā. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, kas ir EUR 12 000,00 (Ls 8433,65), zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ. Nr.21047412022, depozīta kontā Nr. LV02TREL9199084001000 Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65231270, 29558424.


OP 2014/30.IZ56

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Lauces" ar kadastra Nr.7858 001 0118 (zemesgabals 3,13 ha), kas atrodas Rēzeknes novadā, Ilzeskalna pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ilzeskalna pagasta pārvaldē Centra ielā 1, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 un www.rezeknesnovads.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt līdz 05.03.2014. katru dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālr. 29203135, 64644580. Pieteikumus reģistrē Ilzeskalna pagasta pārvaldē Centra ielā 1, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, lietvedes kabinetā līdz 06.03.2014. plkst. 10.00 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Izsole notiks Centra ielā 1, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās 2014.gada 6.martā plkst. 10.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - EUR 2500,00. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 250,00, jāieskaita Ilzeskalna pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000048523, AS "Swedbank", kods HABALV22, kontā Nr. LV90HABA0551034520018 vai jāiemaksā Ilzeskalna pagasta pārvaldes kasē līdz izsolei. Samaksa par pirkumu jāveic 100% eiro līdz 20.03.2014.


OP 2014/30.IZ57

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

Izsole

Mazā Kalna iela 15-1

25,20

EUR 6000,00

(LVL 4216,82)

EUR 300,00

(LVL 210,84)

EUR 600,00

(LVL 421,68)

01.04.2014. plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Kalna ielā 15-1, Rīgā, noteikta līdz 25.03.2014. plkst. 14.00.

Adrese

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

Izsole

Ogļu iela 34-15

27,30

EUR 4000,00 (LVL 2811,22)

EUR 200,00

(LVL 140,56)

EUR 400,00

(LVL 281,12)

01.04.2014. plkst. 11.00

Pieteikšanās uz objektu Ogļu ielā 34-15, Rīgā, noteikta līdz 26.03.2014. plkst. 14.00.

Adrese

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

Izsole

Ozolu iela 2-5

33,10

EUR 8000,00

(LVL 5622,43)

EUR 300,00

(LVL 210,84)

EUR 800,00

(LVL 562,24)

01.04.2014. plkst. 13.00

Pieteikšanās uz objektu Ozolu ielā 2-5, Rīgā, noteikta līdz 26.03.2014. plkst. 14.00.

Adrese

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

Izsole

Kurzemes prospekts 164-100

35,70

EUR 22000,00

(LVL 15461,69)

EUR 500,00

(LVL 351,40)

EUR 2200,00

(LVL 1546,16)

02.04.2014. plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Kurzemes prospektā 164-100, Rīgā, noteikta līdz 27.03.2014. plkst. 14.00.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Rīgā, Pērses ielā 10/12, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā latos jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 3.kabinetā, un mājaslapā: www.rdzmpk.lv. Informācija pa tālruni 67037218.

Apskates vietas un laika precizēšanai lūdzam vērsties Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 3.kabinetā.


OP 2014/30.IZ58

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko 1.izsoli Everitai Dāvei piederošajiem savstarpēji saistītajiem nekustamajiem īpašumiem Bērzu alejā 2-1, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr.74019007174, un Bērzu alejā 2-601, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr.74019007175. Piedzinējs: Danske Bank A/S filiāle Latvijā, Cēsu ielā 31/8, Rīga, LV-1012. Nekustamais īpašums sastāv no savstarpēji saistītajiem nekustamajiem īpašumiem - dzīvokļa īpašuma Nr.1, ar kopējo platību 105,80 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā 1058/1695 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, un neapdzīvojamās telpas Nr.601, ar kopējo platību 63,7 kv.m, pie neapdzīvojamajām telpām piederošā kopīpašuma 637/1695 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 35 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 14.martā plkst. 9.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 3560 ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt izpildu lietas Nr.00841/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/30.IZ59

Izsole

Strūžānu pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar lejupejošu soli pārdod kustamo mantu - automašīnu TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas Nr. GK624 -, kas atrodas Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, un ir apskatāma darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr. 64667552 vai mob. tālr. 20225531, 20211133.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā vai arī  Strūžānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Miera ielā 14a, Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4643. Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē 2 (divu) nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas Strūžānu pagasta pārvaldes telpās pie lietvedes (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30). Izsole notiks Strūžānu pagasta pārvaldes telpās Miera ielā 14a, Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, 2014.gada 21.februārī plkst. 10.00.

Automašīnas nosacītā cena - EUR 4410,90.  Reģistrācijas nauda ir EUR 7,00, kas jāieskaita Strūžānu pagasta pārvaldes kontā Nr. LV10PARX0008656070002 AS "CITADELE banka", kods PARXLV22.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)