Laidiens: 23.12.2014., Nr. 255 (5315)

Izsoles

OP 2014/255.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, otrajā izsolē pārdod Raivo Sidorānam piederošo nekustamo īpašumu "Ielāpi" Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 007 0302. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,466 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 800. Izsoles sākumcena - EUR 600. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji - likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527; Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000056376.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 9.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2014/255.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, otrajā izsolē pārdod Raivo Sidorānam piederošo nekustamo īpašumu "Astes" Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 002 0265. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3407 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700. Izsoles sākumcena - EUR 525. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji - likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527; Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000056376.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2014/255.IZ3

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, otrajā izsolē pārdod Raivo Sidorānam piederošo nekustamo īpašumu "Lielie Rieksti" Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 002 0254. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3487 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700. Izsoles sākumcena - EUR 525. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji - likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527; Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000056376.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2014/255.IZ4

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, otrajā izsolē pārdod Raivo Sidorānam piederošo nekustamo īpašumu "Mazie Rieksti" Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 002 0166. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3191 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700. Izsoles sākumcena - EUR 525. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji - likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr. 40003098527; Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000056376.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2014/255.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, otrajā izsolē pārdod Raivo Sidorānam piederošo nekustamo īpašumu "Misupes" Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 007 0301. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3061 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 600. Izsoles sākumcena - EUR 450. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527; Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000056376.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2014/255.IZ6

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, otrajā izsolē pārdod Raivo Sidorānam piederošo nekustamo īpašumu "Pumpiņas" Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 002 0267. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,338 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700. Izsoles sākumcena - EUR 525. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji - likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527; Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000056376.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2014/255.IZ7

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, otrajā izsolē pārdod Raivo Sidorānam piederošo nekustamo īpašumu "Putrenieki" Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 002 0268. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3544 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700. Izsoles sākumcena - EUR 525. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji - likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527; Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000056376.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2014/255.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, otrajā izsolē pārdod Raivo Sidorānam piederošo nekustamo īpašumu "Skursteņi" Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 007 0300. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,333 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700. Izsoles sākumcena - EUR 525. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji - likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527; Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000056376.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 16.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2014/255.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 10.30 tiek rīkota pirmā izsole Anželikai Dudkovai piederošajam nekustamajam īpašumam - Zīles ceļš 12, Jelgava, kadastra Nr.0900 020 0053. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 44 030 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 2900,00. Izsoles sākumcena - EUR 2900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 290,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā., 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 11.00 tiek rīkota pirmā izsole Andrejam Burbo piederošajam nekustamajam īpašumam - Sieramuižas iela 18, Jelgava, kadastra Nr.0900 016 0500. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 630 kv.m; dzīvojamā ēka ar kopējo platību 30,5 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 5500,00. Izsoles sākumcena - EUR 5500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 550,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ11

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe 2015.gada 28. janvārī plkst. 14.00 prakses vietā Dobelē, Viestura ielā 6A, pirmajā izsolē pārdod parādniecei Ingai Riteniecei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.4 ar kadastra numuru 4646 900 0327, kas atrodas Dobeles novadā, Auru pagastā, Lielbērzē, "Lielbērze 1", reģistrēts Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.388 4 ar kopējo platību 28,9 m², kopīpašuma domājamā daļa (289/5632) no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Piedzinēja - Dace Jonikāne. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700,00. Izsoles sākumcena - EUR 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģ. Nr.13036910026, depozīta kontā Nr. LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma (EUR 70,00). Tālr. uzziņām 63723176.


OP 2014/255.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe 2015.gada 28.janvārī plkst. 11.30 prakses vietā Dobelē, Viestura ielā 6A, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Kasparam Mozulim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.1 ar kadastra numuru 4601 900 1363, kas atrodas Dobeles novadā, Dobelē, Bērzes ielā 15, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 770 1 ar kopējo platību 62,8 m², kopīpašuma domājamā daļa (628/20830) no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs - Inga Mozule (Viniarska). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4700,00. Izsoles sākumcena - EUR 4700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģ. Nr.13036910026, depozīta kontā Nr. LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma (EUR 470,00). Tālr. uzziņām 63723176.


OP 2014/255.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 11.30 tiek rīkota pirmā izsole Sergejam Siļinam piederošajam nekustamajam īpašumam - Uzvaras iela 6-46, Jelgava, kadastra Nr.0900 902 4263. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā, ar kopējo platību 40,5 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 405/21348 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kadastra Nr.0900 005 0280. Īpašuma novērtējums - EUR 9600,00. Izsoles sākumcena - EUR 9600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 960,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ14

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 13.00 tiek rīkota pirmā izsole Ingrīdai Celmai piederošajam nekustamajam īpašumam - Dimžu iela 15, Kandava, Kandavas novads, kadastra Nr.9011 001 0551. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 12293 kv.m un dzīvojamā ēka ar kopējo platību 157,3 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 17 300,00. Izsoles sākumcena - EUR 17 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1730,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā - Pulkveža O. Kalpaka iela 16, 2.st., 220. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 13.30 tiek rīkota pirmā izsole Zanei Teterei piederošajam nekustamajam īpašumam - Lāčplēša iela 21-20, Jelgava, kadastra Nr.0900 902 4244. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā, ar kopējo platību 52,7 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 527/11678 domājamās daļas. Īpašuma novērtējums - EUR 9700,00. Izsoles sākumcena - EUR 9700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 970,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 14.00 tiek rīkota pirmā izsole Initai Brokai piederošajam nekustamajam īpašumam - Neretas iela 10-14, Jelgava, kadastra Nr.0900 902 0690. Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis, kas izvietots 104.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā, ar kopējo platību 36 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 360/68888 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Īpašuma novērtējums - EUR 5400,00. Izsoles sākumcena - EUR 5400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 540,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 14.30 tiek rīkota pirmā izsole Ingai Nudiņai piederošajam nekustamajam īpašumam - Pasta iela 61-28, Jelgava, kadastra Nr.0900 900 8749. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots speciālā projekta daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā, ar kopējo platību 48,3 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 483/17471 domājamās daļas. Īpašuma novērtējums - EUR 10 900,00. Izsoles sākumcena - EUR 10 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1090,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ18

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 15.00 tiek rīkota pirmā izsole Anitai Jemeļjanovai piederošajam nekustamajam īpašumam - Spartaka iela 9-2, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr.5444 900 0430. Īpašuma sastāvs: četristabu dzīvoklis, kas izvietots lietuviešu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 72,1 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 721/11750 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Īpašuma novērtējums - EUR 6700,00. Izsoles sākumcena - EUR 6700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 670,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā - Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ19

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 15.30 tiek rīkota pirmā izsole Vladimiram Jemeļjanovam piederošajam nekustamajam īpašumam - Gulbju iela 24, Jelgava, kadastra Nr.0900 029 0185. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 612 kv.m; dārza māja ar kopējo platību 63,5 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 3300,00. Izsoles sākumcena - EUR 3300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 330,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ20

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī plkst. 16.00 tiek rīkota pirmā izsole Vladislavai Žilinskai piederošajam nekustamajam īpašumam - Celtnieku iela 18-17, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr.5444 900 0649. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā, ar kopējo platību 42,3 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 366/6467 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr.5444 007 0114. Īpašuma novērtējums - EUR 1000,00. Izsoles sākumcena - EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 100,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ21

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 10.00 tiek rīkota pirmā izsole Sergejam Haritonovam piederošajam Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam - Cepļu iela 7, Jelgava, kadastra Nr.0900 515 0132. Īpašuma sastāvs: dzīvojamā ēka ar kopējo platību 72,6 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 7200,00. Izsoles sākumcena - EUR 7200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - SIA "SkyLand", Rīgas iela 1, Jelgava.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 720,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 10.30 tiek rīkota pirmā izsole Jeļenai Zavadinai piederošajam nekustamajam īpašumam - Pulkveža Oskara Kalpaka iela 35A-37, Jelgava, kadastra Nr.0900 900 7379. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots specprojekta daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā, ar kopējo platību 48 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 480/43395 domājamās daļas. Īpašuma novērtējums - EUR 9400,00. Izsoles sākumcena - EUR 9400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - SIA "Fortum Jelgava", Pasta iela 47, Jelgava.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 940,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ23

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 11.00 tiek rīkota pirmā izsole uz likuma pamata Inesei Radziņai un Valdim Attim piederošajam nekustamajam īpašumam - Laivu iela 25, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, kadastra Nr.9066 001 0112. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 2350 kv.m, dzīvojamā ēka ar kopējo platību 268,0 kv.m, trīs saimniecības ēkas, siltumnīcas ēka, garāžas ēka. Īpašuma novērtējums - EUR 79 200,00. Izsoles sākumcena - EUR 79 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 7920,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 11.30 tiek rīkota pirmā izsole Gaļinai Koļesņikovai piederošajam nekustamajam īpašumam - Auseklīša iela 21-45, Jēkabpils, kadastra Nr.5601 900 7900. Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis, kas izvietots "lietuviešu projekta" daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā, ar kopējo platību 59,3 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 5930/267710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 3200,00. Izsoles sākumcena - EUR 3200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 320,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ25

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī pulksten 10.00 tiek rīkota pirmā izsole Pēterim Lazdam piederošajam nekustamajam īpašumam Priežu ielā 9, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9001 002 0018. Īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1800 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 200,9 kv.m, saimniecības ēkas ar kopējo platību 79,3 kv.m, šķūņa ēkas ar kopējo platību 18,5 kv.m un siltumnīcas ēkas. Īpašuma novērtējums - EUR 25 000,00. Izsoles sākumcena - EUR 25 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2500,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/255.IZ26

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 13.00 tiek rīkota pirmā izsole Konstantīnam Beļeckim piederošajam nekustamajam īpašumam - Garozas iela 34-45, Jelgava, kadastra Nr.0900 900 5434. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā, ar kopējo platību 53,3 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 533/37347 domājamās daļas. Īpašuma novērtējums - EUR 10 100,00. Izsoles sākumcena - EUR 10 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1010,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ27

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 13.30 tiek rīkota pirmā izsole Aleksejam Anģēnam piederošajam nekustamajam īpašumam - Madonas iela 28B-12, Jēkabpils, kadastra Nr.5601 900 4668. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā, ar kopējo platību 51 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 510/27803 domājamās daļas no mājas un zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 1900,00. Izsoles sākumcena - EUR 1900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 190,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ28

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 27.janvārī pulksten 10.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Egilam Ādminim piederošajam nekustamajam īpašumam Dzērveņu ielā 24, Jelgavā, kadastra Nr.0900 016 0313, kas ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5486, ar šādiem nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Zemes gabals ar kopējo platību 729.00 kv.m, uz kura atrodas dārza māja (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr. 001) un jaunbūve (kadastra apzīmējums 0900 016 0313 003), kas ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5486, apzīmējums kadastrā 0900 016 0313, Dzērveņu iela 24, Jelgava, īpašnieks Egils Ādminis.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Saskaņā ar II daļas 2. iedaļas 2.1. punkta ierakstu:

Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 14.februāra hipotēkas līgums Nr.08-K-0464/01 (Žurnāls Nr. 300002399539, lēmuma datums: 18.03.2008., tiesnesis - Inese Ziediņa).

2.2. Saskaņā ar IV daļas 1., 2.iedaļas 2.1.punkta ierakstu: Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: saskaņā ar 2008.gada 14.februāra hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K- 0464. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2008.gada 14.februāra hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K-0464. Kreditors: Akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2008.gada 14.februāra hipotekārā kredīta līgums Nr.08-K-0464, 2008.gada 14.februāra hipotēkas līgums Nr.08-K-0464/01. Summa 76 802,06 LVL. (Žurnāls Nr. 300002399539, lēmuma datums: 18.03.2008., tiesnese - Inese Ziediņa).

2.3. Citu apgrūtinājumu un ieķīlājumu nekustamajam īpašumam nav.

3. Izsoles sākumcena - 19 000 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles jāsamaksā visa summa, ko viņš nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktās valsts nodevas par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. Par visās summas samaksu uzskatāma ar tiesu izpildītājam iesniegtā bankas pieprasījuma garantijas vēstule, kurā norādīts garantijas priekšmets, summa un termiņš, kas nevar būt īsāks par trijiem mēnešiem, skaitot no izsoles akta apstiprināšanas dienas, ja šādai pieprasījuma garantijas vēstules izmantošanai piekritis piedzinējs un hipotekārais kreditors.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums 1900,00 euro apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma;

6.5. izsoles solis 1000,00 euro;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1900,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/255.IZ29

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 14.00 tiek rīkota pirmā izsole Hononam Šperlingam piederošajam nekustamajam īpašumam - "Jūriņa", Engures pagasts, Engures novads, kadastra Nr.9050 007 0383. Īpašuma sastāvs: neapbūvēts zemes gabals ar kopējo platību 2500 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 16 900,00. Izsoles sākumcena - EUR 16 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1690,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā - Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ30

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst.14.30 tiek rīkota pirmā izsole Igoram Maruščakam piederošajam nekustamajam īpašumam - Bebrulejas iela 4A-2, Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra Nr.3213 900 0676. Īpašuma sastāvs: četristabu dzīvoklis, kas izvietots trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 71,3 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 713/11647 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 3900,00. Izsoles sākumcena - EUR 3900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 390,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ31

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 15.00 tiek rīkota pirmā izsole Olgai Bērziņai piederošajam nekustamajam īpašumam "Birztalas", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5496 007 0136. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 1720 kv.m; veikala-kafejnīcas ēka ar kopējo platību 81,3 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 4300,00. Izsoles sākumcena - EUR 4300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 430,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 2.st., 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ32

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10, pārdod pirmajā izsolē SIA Police Service piederošos savstarpēji saistītos nekustamos īpašumus - zemes gabalu ar kadastra numuru 0100-050-0089, platība 17045 kv.m -, kas atrodas Bieķensalas ielā 3, Rīga, kadastra Nr.0100 050 0089, un nekustamo īpašumu, kas sastāv no caurlaides ēkas (kadastra apzīmējums 0100 050 0089 001) 84,4 kv.m platībā, noliktavas (kadastra apzīmējums 0100 050 0089 003) 198,3 kv.m platībā, autostāvvietas (kadastra apzīmējums 0100 050 0089 004) 15080,1 kv.m platībā (saskaņā ar LR VZD tehniskās inventarizācijas lietu autostāvvietai ir patvaļīgas būvniecības pazīmes), kas atrodas Bieķensalas ielā 3, Rīga, kadastra Nr.0100 550 0081 (ēkas saistītas ar zemes gabalu Bieķensalas ielā 3, Rīga, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.20541). Īpašnieks: SIA Police Service, Sēlpils iela 11, Rīga. Piedzinējs: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) 456 000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar CPL 607.1 p. 456 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 45 600,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konta Nr.LV68TREL9199040001000. Izsole notiks 2015.gada 28.janvārī plkst. 11.00 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja S.Tomsona prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10. Tālr. uzziņām 67312401.


OP 2014/255.IZ33

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 15.30 tiek rīkota pirmā izsole Valerijam Matjušenokam piederošajam nekustamajam īpašumam - Zirgu iela 9-20, Jelgava, kadastra Nr.0900 900 2679. Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis, kas izvietots Brežņeva laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā, ar kopējo platību 34,7 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 347/19254 domājamās daļas. Īpašuma novērtējums - EUR 7900,00. Izsoles sākumcena - EUR 7900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 790,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ34

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī plkst. 16.00 tiek rīkota pirmā izsole Valerijam Matjušenokam piederošajam nekustamajam īpašumam - Vīksnas iela 20, Jelgava, kadastra Nr.0900 016 0442. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 633 kv.m; dārza mājas pamati un palīgceltne. Īpašuma novērtējums - EUR 1300,00. Izsoles sākumcena - EUR 1300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 130,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa 2015.gada 29.janvārī plkst. 12.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Guntim Sevostjanovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "d/s Mežvidi dārzs Nr.36", Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 7480 002 0334, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0608 ha. Uz zemes gabala atrodas jaunbūve ar kadastra apzīmējumu 7480 002 0334 001. Piedzinējs: SIA "Hiponia", adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 12 900 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 1290,00 apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ. Nr.11088112334, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199028001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67274581.


OP 2014/255.IZ36

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Aigara Čižika administratore Santa Strode, prakses vieta: Ogres novads, Ogre, Bērzu aleja 8-10, paziņo, ka 2015.gada 3.februārī plkst. 11.00 Rīgā, Zaļajā ielā 3-1a, notiks Aigaram Čižikam piederošā nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās telpas Nr.12NT un pie neapdzīvojamajām telpām piederošā kopīpašuma 740/5217 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes un palīgceltnes, kas reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2716 12NT ar kadastra numuru 1700 900 6792, adrese: Grīzupes iela 9-12NT, Liepāja, kopējā platība 74 kv.m, - otrā izsole ar lejupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 3300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: SIA "A Īpašums", reģ. Nr.40003792662, juridiskā adrese: Tēraudlietuves iela 2-6, Rīga, LV-1026.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar spēkā esošā Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā Santas Strodes (SANTA STRODE MAKSĀTNESP. ADMINISTRATORS), pers. kods 230382-11017, kontā AS "SWEDBANK", HABALV22, konta Nr. LV03HABA0551038682981, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 26414447, e-pasts: santa.strode@gmail.com.


OP 2014/255.IZ37

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Ritvars Auziņš, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Rīgā, Vecmīlgrāvja ielā 6-10, kadastra Nr.01004122471, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ir dzīvokļa īpašuma Nr.10 divistabu dzīvoklis 50,1 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Jurijs Lazarevs. Īpašuma tiesības nav ierakstītas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Valsts zemes dienestā ir reģistrēta hipotēka par labu hipotekārajam kreditoram - SIA "FININVEST", Vīlandes iela 5-34, Rīga, kā arī grozījumi hipotēkas līgumā - cesionārs SIA "Korporatīvā sabiedrība", Vecpilsētas iela 19, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 14 600 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratora kontā Nr. LV54PRTT0262017046014, saņēmējs Ritvars Auziņš, AS "PrivatBank", kods PRTTLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2015.gada 28.janvārī plkst. 15.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, administratora Ritvara Auziņa prakses vietā. Tālrunis informācijai 29259269.


OP 2014/255.IZ38

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Andra Berķa administratore Jevgēnija Tokmačova, prakses vieta: Nīcgales iela 19-6, Rīga, sertifikāta Nr.00520, paziņo, ka 2015.gada 6.februārī plkst. 10.00 Rīgā, Antonijas ielā 7-2, notiks Andrim Berķim piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašums Nr.13 48,5 kv.m platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 485/8183 domājamā daļa, adrese: Kazarmes iela 18/20-13, Jelgava, ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3781 13 ar kadastra numuru 0900 900 0590, - pirmā izsole ar augšupejošu soli. Hipotekārais kreditors AS "SEB banka", reģ. Nr.40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 8000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā administratores Jevgēnijas Tokmačovas kontā AS "SEB banka", konts Nr. LV94UNLA0050022534587, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 800). Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis uzziņām 29120581.


OP 2014/255.IZ39

Nekustamo īpašumu izsoles

MSIA "ANJA", juridiskā adrese: Cēsu iela 8A-1, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, maksātnespējas procesa administrators Indulis Ludiņš, prakses vieta: Slokas iela 37, Rīga, pārdod otrajās izsolēs MSIA "ANJA" piederošos nekustamos īpašumus.

1. Krišjāņa Valdemāra iela 53-21A, Rīga, kadastra Nr.0100 924 0084, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 138,4 m2, kā arī pie tā piederošajām kopīpašuma 13840/402520 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemesgabala un pagraba. Īpašuma novērtējums - EUR 145 000. Izsoles sākumcena - EUR 108 750, kas atbilst 75% no pirmās izsoles sākumcenas. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 14 500. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī plkst. 11.30 Rīgā, Slokas ielā 37 (2.stāvā).

2. Krišjāņa Valdemāra iela 53-23A, Rīga, kadastra Nr.0100 924 0086, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 87,3 m2, kā arī pie tā piederošajām kopīpašuma 8730/271440 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemesgabala un pagraba. Īpašuma novērtējums - EUR 121 000. Izsoles sākumcena - EUR 90 750, kas atbilst 75% no pirmās izsoles sākumcenas. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums - EUR 12 100. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī plkst. 11.50 Rīgā, Slokas ielā 37 (2.stāvā).

Visām personām, kurām uz īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles nodrošinājums līdz izsolei iemaksājams MAS "ANJA", reģ. Nr.40003779753, norēķinu kontā LV36LATB0002010089622 AS "Norvik banka". Tālrunis uzziņām 67668361.


OP 2014/255.IZ40

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Aleksandram Bobrovam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Piedzinēji - AS "NORVIK BANKA", Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga, Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 37,7 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Pentes ielā 2A-2, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra numurs 9615 900 0096. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 28. janvārī plkst. 15.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 220 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2014/255.IZ41

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Aleksandram Bobrovam piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Piedzinēji: AS "NORVIK BANKA", Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga, Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera. Nekustamais īpašums - ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma "Auškas", Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, kadastra numurs 9662 007 0242, kas sastāv no zemes gabala ar platību 11 ha un apbūves: dzīvojamās ēkas Nr. 001 ar platību 162,7 m2, kūts ēkas Nr. 002 ar platību 102,30 m2, šķūņa ēkas Nr. 003 ar platību 27 m2, siltumnīcas ēkas Nr. 004 ar platību 41,60 m2 (nav reģistrēta zemesgrāmatā), uz zemes gabala atrodas vairākas neliela izmēra palīgēkas, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas novērtējums - EUR 6600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 28. janvārī plkst. 15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 660 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2014/255.IZ42

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Anatolijam Aļošinam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Piedzinējs: Marginalen Bank Bankaktiebolag pārstāvis UAB "GELVORA" filiāle Latvijā, Cēsu iela 31 k-3, Rīga. Nekustamais īpašums - dzīvojamā māja (lit. 001) ar kopējo platību 283 m2 Bišu ielā 10, Staros, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, kadastra numurs 5048 504 0010. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7200. Izsoles sākumcena - EUR 5400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 28. janvārī plkst. 14.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 720 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2014/255.IZ43

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Anetai Staņai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Piedzinējs - SIA "Valkas Namsaimnieks", Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 58,6 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas Ausekļa ielā 6-40, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 900 0625. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 28. janvārī plkst. 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 300 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2014/255.IZ44

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko otro izsoli parādniekam FESEM BALTIKA SIA piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinēji: DNB banka AS, Skanstes iela 12, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Pārdodamais nekustamais īpašums - Martas Rinkas iela 10a, Rīga, kadastra numurs 0100 111 0202, zemes gabals ar kadastra numuru 0100 111 0202, platība 819 kv.m, uz zemes gabala atrodas divstāvu administratīvā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1) un pagrabs (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.a), ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.22486. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir 36 575,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrās izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.panta pirmo daļu ir 27 431,25 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro, 25 centi).

Izsole notiks 2015.gada 28.janvārī plkst. 12.00 Rīgā, Antonijas ielā 4, 2A kabinetā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas, LV22105210600, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr.LV88TREL9199059001000, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma, t.i., 3657,50 EUR, maksājuma mērķī norādīt - par izsoli izpildu lietā Nr.00418/074/2012 un nekustamā īpašuma adresi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487.


OP 2014/255.IZ45

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Ojāram Zvejniekam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Piedzinēji: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība JUMTS 2000, Vaidavas iela 5, Valmiera, Santa Ādamsone. Nekustamais īpašums - zemes gabals 2468 m2 platībā Parka ielā 9, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra numurs 6605 002 0071. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8000. Izsoles sākumcena - EUR 6000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 28.janvārī plkst. 16.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 800 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/255.IZ46

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 3.februārī plkst. 10.30 tiek rīkota otrā izsole Allai Balahovcevai piederošajam nekustamajam īpašumam - Smilgu iela 14, Jelgava, kadastra Nr.0900 008 0200. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 630 kv.m, dzīvojamā ēka ar kopējo platību 218,2 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 35 700,00. Izsoles sākumcena - EUR 26 775,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 3570,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2014/255.IZ47

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administrators Jānis Kumsārs, sertifikāta Nr. 00271, prakses vieta: Antonijas iela 5-5, Rīga, LV-1010, paziņo, ka pirmajā izsolē, kas notiks 2015.gada 4.februārī plkst. 11.00 Antonijas ielā 5-5, Rīgā, tiks izsolīts SIA "OGRES TRIKOTĀŽA D", vienotais reģistrācijas Nr.41503024976, juridiskā adrese: Katlakalna iela 1, Rīga, nekustamais īpašums - zemesgabals, kas atrodas Višķu ielā 17 B, Daugavpilī, kadastra Nr. 0500 007 1409, 5911 kv.m platībā. Uz zemesgabala atrodas trīs ēkas - šūšanas darbnīca (kadastra apzīmējums 0500 007 1409 001) ar kopējo platību 4287,5 kv.m, nojume (kadastra apzīmējums 0500 007 1409 002) ar kopējo platību 63,9 kv.m, un katlu māja (kadastra apzīmējums 0500 007 1409 003) ar kopējo platību 35,8 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.3384. Nekustamā īpašuma novērtējums - 248 300 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Uz nekustamo īpašumu nostiprināts aizliegums bez AS "Latvijas Pasta banka", vienotais reģistrācijas Nr.50103189561, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Uz nekustamo īpašumu nostiprinātas hipotēkas par labu šādiem kreditoriem/piedzinējiem: 1) AS "Latvijas Pasta banka", vienotais reģistrācijas Nr.50103189561, 2) Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja Nr. 90000069281.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Jāņa Kumsāra atvērtajā SIA "OGRES TRIKOTĀŽA D" bankas kontā AS "Latvijas Pasta banka", konts Nr. LV16LAPB0000006058231, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākuma cenas, t.i., 24 830 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālrunis uzziņām 67216270.


OP 2014/255.IZ48

Izsole

Valentīn Rekuta, pers. kods 230764-10957! Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, pamatojoties uz  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 6. aprīlī izdoto izpildu rakstu lietā Nr.C30-1734/16-2010, paziņo, ka jums piederošā nekustamā īpašuma - kopīpašuma 569/10000 domājamo daļu no zemes gabala 0,4323 ha platībā -, kas atrodas Stirnu ielā, Garkalnē, Ādažu nov., kadastra numurs 8044 012 0081, reģistrēts Ādažu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000123029, otrā izsole ar izsoles sākumcenu EUR 375,00 (trīs simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi) par labu AS Reverta, reģ. Nr.40003074590, notiks 2015.gada 19.janvārī plkst. 10.00 Rīgā, Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), 1.stāvā. Daru jums zināmu, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta 6.daļu, ja parādnieks līdz nekustamā īpašuma izsolei pilnībā samaksājis parādu un sprieduma izpildes izdevumus tiesu izpildītājam, nekustamā īpašuma pārdošana tiek atcelta. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/255.IZ49

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 28.janvārī pulksten 10.00 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole SIA "JB WORKWEAR" (juridiskā adrese Dzelzavas iela 74, k-1-87, Rīga) piederošajam nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 37, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, kadastra Nr.3213 001 0107, ar šādiem nosacījumiem:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: SIA "JB WORKWEAR", reģ. Nr.40003397844, piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes gabala 4049 m2 platībā un uz tā esošas ēdnīcas - valdes (liters Nr.1), noliktavas (liters Nr.2), katlu mājas (liters Nr.3), ēkas - garāžas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.004), palīgēkas (kadastra apzīmējums 3213 001 0107 006), kas atrodas Raiņa ielā 37, Pļaviņās, Pļaviņu nov. (kadastra numurs 3213 001 0107, ierakstīts Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.41) (turpmāk - Īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Aizliegumi:

2.1.1. Ar Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Evitas Sietnieces 2010.gada 25.marta lēmumu (Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.41 II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1.) noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Parex banka", nodokļu maksātāja kods 40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, iznomāt (izīrēt) un citādi nodot trešo personu lietošanā, atkārtoti to ieķīlāt trešajām personām un citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām, aprobežot un dalīt. Pamats: 2010.gada 28.janvāra ieķīlājuma līgums Nr.2.2.1.-06/582-IE9. (grozīts)

2.1.2. Ar Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ivetas Silickas 2011.gada 28.februāra lēmumu (Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.41 II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1.) grozīts ieraksts Nr.1.1. (žurnāla Nr.300002824347, 17.03.2010.) un izteikts šādā redakcijā: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, iznomāt (izīrēt) un citādi nodot trešo personu lietošanā, atkārtoti ieķīlāt trešajām personām un citādi apgrūtināt, aprobežot un dalīt. Pamats: 2011.gada 17.februāra vienošanās Nr.2.-14/153.

2.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina Īpašumu:

Ar Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ingas Zālītes 1996.gada 3.aprīļa lēmumu nostiprināta atzīme: apgrūtinājumi: Pļaviņu patērētāju biedrības ēdnīca un administratīvais korpuss. Pļaviņu pils. pašvaldības uzņēmums, dzīvojamā māja; Transformatoru sadales ēka. Zemes daļēja lietojuma tiesības Aizkraukles telekomunikāciju centram daudzkanālu telefonu sakaru kabeļa ekspluatācijai-2m attālumā uz katru pusi no kabeļa ass līnijas; Zemes gabala tam pieguļošās ietves un 1m platas brauktuves daļas pastāvīgā uzturēšana kārtībā.

2.3. Ķīlas tiesība un tā pamats:

2.3.1. Ar Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Evitas Sietnieces 2010.gada 25.marta lēmumu (Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.41 IV daļas 1.,2.iedaļas ieraksts Nr.1.1.) uz Īpašumu nostiprināta kā pirmā hipotēka LVL 422 614.00 apmērā par labu Akciju sabiedrībai "Parex banka", nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2006.gada 4.decembra kredīta līgums Nr.2.2.1.-06/582, 2009.gada 12.jūnija vienošanās Nr.3 par 2006.gada 04.decembra Kredīta līguma Nr.2.2.1.-06/582 grozījumiem, 2010.gada 28.janvāra vienošanās Nr.4 par 2006.gada 4.decembra Kredīta līguma Nr.2.2.1.-06/582 grozījumiem, 2010.gada 28.janvāra ieķīlājuma līgums Nr.2.2.1.-06/582-IE9. (grozīts)

2.3.2. Ar Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Evitas Sietnieces 2010.gada 4.jūnija lēmumu (Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.41 IV daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.1.1.) grozīts IV.daļas 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1. (žurnāla Nr.300002824347, 17.03.2010.) - Palielināta nodrošināmā prasījuma summa par Ls 109954.00, tajā skaitā, palielināta kredīta pamatsumma par Ls 58684.13. Nodrošināmā prasījuma summa Ls 532568.00 (EUR 757776.00). Procentu likme: par kredīta lietošanu ir 6%. Pamats: 2010.gada 20.maija vienošanās Nr.5 par 04.12.2006. Kredīta līguma Nr.2.2.1.-06/582 grozījumiem, 2010.gada 20.maija vienošanās Nr.1 pie 28.01.2010. Ieķīlājuma līguma Nr.2.2.1.-06/582-IE9.

2.3.3. Ar Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ivetas Silickas 2011.gada 28.februāra lēmumu (Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.41 IV daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.2.1.) grozīts IV.daļas 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1. (žurnāla Nr.300002824347, 17.03.2010.) - Kreditors: Akciju sabiedrība "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559. Pamats: 2011.gada 17.februāra vienošanās Nr.2.-14/153.

2.3.4. Ar Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Evitas Sietnieces 2014.gada 16.maija lēmumu (Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.41 IV daļas 1.,2.iedaļas ieraksts Nr.2.1.) uz Īpašumu nostiprināta hipotēka EUR 2 875.24 apmērā saskaņā ar Civilprocesa likuma 602.pantu par labu Latvijas valstij. Prasītājs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas kods 90000069281. Pamats: 2014.gada 7.marta Valsts ieņēmuma dienesta lēmums Nr.4.1.1.6/15893 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Citu apgrūtinājumu un ieķīlājumu Īpašumam nav.

3. Izsoles veids; labprātīga izsole.

4. Izsoles sākumcena: īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 14 793,00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro un nulle centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

1) nosolītā augstākā cena nosolītājam jāsamaksā naudā (euro) viena mēneša laikā pēc izsoles, iemaksājot nosolīto augstāko cenu izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā;

2) nosolītāja iemaksātais nodrošinājums ieskaitāms pirkuma maksā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.SIA "JB WORKWEAR" kā Īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības Īpašumā.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

1) izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

2) personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas;

3) izsole notiek ar augšupejošu soli - par trīs procentiem no Īpašuma izsoles sākumcenas;

4) izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

5) izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6) nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās sekas.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1972,40 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr.LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.st., 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/255.IZ50

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 28.janvārī pulksten 10.30 tiek rīkota pirmā izsole Erīnai Astrīdai Jurānei piederošajam nekustamajam īpašumam "Klintas" Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 006 0400. Īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,05 ha. Īpašuma novērtējums - EUR 1700,00. Izsoles sākumcena - EUR 1700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 170,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/255.IZ51

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Matrožu ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 2213. Īpašniece - Aiva Bula. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 758 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar litera Nr.1, kas atrodas Matrožu ielā 3A, Jūrmalā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 249 000,00 (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2015.gada 29.janvārī plkst. 10.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr. 02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 24 900,00 (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2014/255.IZ52

Izsole

Sertificēts administrators Ainārs Vīnkalns (sertifikāts Nr. 00105), prakses vieta: Rīgā, Vīlandes ielā 5-11, paziņo, ka 2015. gada 5. februārī plkst. 12.00 Rīgā, Vīlandes ielā 5-11, maksātnespējas procesa ietvaros tiek rīkota Inesei Kundziņai piederoša nekustamā īpašuma, kas atrodas Talsu ielā 67, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9001 003 0283, reģistrēts Tukuma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000396731, pirmā izsole. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 730 m2 platībā, dzīvojamās mājas 162,2 m2 platībā un divām palīgēkām. Personas, kurām par labu nostiprināta hipotēka vai ķīlas tiesība uz nekustamo īpašumu: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, Ieva Īstenā. Nekustamā īpašuma novērtējums - 31 500 EUR, izsoles sākumcena 31 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā izsoles nodrošinājuma summa 10% apmērā (3150 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma administratora Aināra Vīnkalna, pers. kods 201168-10821, norēķinu kontā Nr. LV47HABA0551029860330, AS "Swedbank". Informācija pa tālr. 67324616.


OP 2014/255.IZ53

Izsole

MPKS "OKTE", reģ. Nr. 59003001571, adrese: "Nurmuižas krejotava", Laucienes pagasts, Talsu novads, administrators Ainārs Vīnkalns, sertifikāts Nr. 00105, prakses vieta: Rīgā, Vīlandes ielā 5-11, paziņo, ka Rīgā, Vīlandes ielā 5-11, 2015. gada 4. februārī plkst. 12.00 tiek rīkota MPKS "OKTE" piederoša nekustamā īpašuma "Oktes pienotava", kas atrodas "Oktes pienotava" Laucienes pagastā, Talsu novadā, kadastrs numurs 8870 506 0002, reģistrēts Laucienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000512154, otrā izsole ar lejupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no ēkām un būvēm, kas saistītas ar zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 8870 006 0042 - 7000 m2 platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 11 098,40, izsoles sākumcena - EUR 11 098,40. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1109,84) administratora Aināra Vīnkalna, pers. kods 201168-10821, norēķinu kontā Nr. LV47HABA0551029860330, AS "Swedbank". Informācija pa tālr. 67324616.


OP 2014/255.IZ54

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Latgales būvnieks" administrators Raivo Sjademe paziņo par nekustamā īpašuma izsoli. Tiek izsolīts nekustamais īpašums: Gulbenes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Beļavas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 679, kadastra numurs 5044 012 0325. Adrese: Brīvības iela 99B, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, divi zemesgabali un divas ēkas 1,64 ha platībā.

Apgrūtinājumi: nekustamajam īpašumam nostiprinātas nomas tiesības uz nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0288 001 telpām ar kopējo platību 561,60 kv.m līdz 2019.gada 9.jūlijam.

Nekustamā īpašuma īpašnieks: maksātnespējīgā SIA "Latgales būvnieks". Nekustamā īpašuma novērtējums: 65 200 EUR. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2015.gada 29.janvārī plkst.10.00 Brīvības gatvē 209-2a, Rīgā. Izsoles nodrošinājums 6520 EUR iemaksājams šādā norēķinu kontā: Madara Volksone, pers. kods 080485-11851, banka AS "DnB banka", bankas kods RIKOLV2X. Norēķinu konta numurs LV67RIKO0002220941066, līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma izsoli veic maksātnespējīgās SIA "Latgales būvnieks" administrators Raivo Sjademe, sertifikāts Nr.00358, prakses vieta: Brīvības gatve 209-2, Rīga, LV-1039, tālrunis 67544458. 8. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Piedzinēji ir maksātnespējīgās SIA "Latgales būvnieks" kreditori.


OP 2014/255.IZ55

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 28.janvārī pulksten 11.00 tiek rīkota pirmā izsole Inārai Burkevičai piederošajam nekustamajam īpašumam "Totessala" Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5690 005 0411. Īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,7 ha. Īpašuma novērtējums - EUR 500,00. Izsoles sākumcena - EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - BIGBANK AS Latvijas filiāle, Brīvības iela 151, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 50,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr.LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.st., 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/255.IZ56

Nekustamā īpašuma izsoles

Maksātnespējīgās fiziskās personas Arta Galeja administrators Mārtiņš Grīnbergs, sertifikāta Nr. 00550, otrajās izsolēs pārdod šādus Artim Galejam piederošus nekustamos īpašumus:

1. Nekustamais īpašums - zemesgabals, "Krustiņi", Dundagas pagasts, Dundagas novads, Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000166021, kadastra numurs 8850 006 0052, platība 3,5 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 6600 (seši tūkstoši seši simti euro). Izsoles notiks 2015.gada 30.janvārī plkst. 11.00.

2. Nekustamais īpašums - zemesgabals, "Siliņi", Dundagas pagasts, Dundagas novads, Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000166090, kadastra numurs 8850 006 0127, platība 3,47 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 6500 (seši tūkstoši pieci simti euro). Izsoles notiks 2015.gada 30.janvārī plkst. 11.45.

3. Nekustamais īpašums - zemesgabals, "Sēniņi", Dundagas pagasts, Dundagas novads, Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 363, kadastra numurs 8850 006 0051, platība 4,47 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 8300 (astoņi tūkstoši trīs simti euro). Izsoles notiks 2015.gada 30.janvārī plkst. 12.30.

Izsoļu cenas nav apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles notiks administratora prakses vietas adresē Ģertrūdes ielā 20-9A, Rīgā, tālrunis uzziņām 27087700. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Arta Galeja administratora Mārtiņa Grīnberga bankas kontā Nr. LV66HABA0551032433592 AS "Swedbank" nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, norādot konkrēto nekustamo īpašumu. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/255.IZ57

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 28.janvārī pulksten 11.30 tiek rīkota otrā izsole Ausmai Citovičai piederošajam nekustamajam īpašumam Daugavas ielā 80, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 008 0104. Īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2928 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 210,5 kv.m un pagraba ēkas ar kopējo platību 20,7 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 5691,49. Izsoles sākumcena - EUR 4268,62. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 569,15 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konts Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.st., 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/255.IZ58

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Oksanai Gorbenko piederošo nekustamo īpašumu Viršu ielā 48-110, Daugavpilī, reģistrēto Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0500 902 3535. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma kopplatībā 49,7 m2, kopīpašuma 497/53209 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes ( kadastra numurs 0500 032 0232). Parādniece: Oksana Gorbenko. Piedzinējs: SIA "Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", Liepājas ielā 21, Daugavpilī. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 1800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.janvārī pulksten 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 180. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.


OP 2014/255.IZ59

Nekustamo īpašumu izsole

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemesgabalu ar kadastra Nr. 3260 013 0205, platība 1837 m2 (lietošanas mērķis - rūpnieciskās apbūves ražošanas uzņēmumu apbūve), Melioratoru ielā 1S, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena - EUR 2110 (divi tūkstoši viens simts desmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2015.gada 20.februārim plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas maksas EUR 50 un drošības naudas EUR 211 nomaksu. Objekta izsole notiks 2015.gada 23.februārī plkst. 10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemesgabalu ar kadastra Nr. 3260 013 0523, platība 836 m2 (lietošanas mērķis rūpnieciskās apbūves ražošanas uzņēmumu apbūve), Melioratoru ielā 1R, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR 1100 (viens tūkstotis viens simts euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2015.gada 20.februārim plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas maksas EUR 50 un drošības naudas EUR 110 nomaksu. Objekta izsole notiks 2015.gada 23.februārī plkst. 10.30 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā Melioratoru ielā 1, Koknesē, un internetā pašvaldības mājaslapā: www.koknese.lv. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri pa tālruni 65133634.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)