Laidiens: 23.12.2014., Nr. 255 (5315)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/255.AKK1

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Resursu vadības departamenta Juridiskās daļas valsts pārvaldes juriskonsults/-e

Nepieciešamās profesionālās kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- 2.līmeņa augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) tiesību zinātnē, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām

- teicamas latviešu valodas zināšanas (sarunvaloda un lietišķo rakstu prasmes)

- labas angļu un krievu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski)

- ļoti labas datorlietotāja prasmes (MS Office) un prasme strādāt ar biroja programmatūru

- profesionālā darba pieredze valsts pārvaldē

- prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā

- teicama komunikācijas prasme

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

- prasme izmantot teorētiskās zināšanas praksē

- B kategorijas autovadītāja apliecība un autovadīšanas pieredze vismaz vienu gadu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- administratīvo aktu projektu sagatavošana, rediģēšana

- administratīvo pārkāpumu procesa pārzināšana un piemērošana

- valsts pārvaldes funkciju realizēšana

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- dinamisku darbu

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/255.AKK2

Valsts SIA "Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" aicina pievienoties savam kolektīvam mērķtiecīgu, uzņēmīgu un uz biznesa ideju realizāciju orientētu Laboratorijas vadītāju

Prasības:

- augstākā izglītība ķīmijas, bioloģijas, fizikas vai uzņēmējdarbības jomā

- iepriekšēja darba pieredze vismaz 5 gadi vadošā amatā laboratorijā, vēlams komercsabiedrībā

- vēlama pieredze projektu vadīšanā un produktu pārdošanā

- labas latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas

- izcilas komunikācijas un argumentācijas prasmes

- patiesa vēlme veikt savus pienākumus profesionāli, noteiktajā termiņā un ar visaugstāko atbildības izjūtu

- stratēģiskā domāšana

Pienākumi:

- plānot, vadīt un koordinēt savu un darbinieku darbu

- izstrādāt un ieviest Laboratorijas attīstības programmu, izstrādāt jaunus vai uzlabot esošos produktus, pilnveidot izejvielu izmantošanu

- plānot Laboratorijas budžetu, kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu

- plānot un vadīt ikdienas darbus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; nodrošināt LVS ISO 9001 un LVS EN ISO/IEC 17025 prasības

Piedāvājam:

- pilnu darba laiku

- konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu

Darbavieta - Maskavas ielā 165, Rīgā, LV-1019, un Ošu ielā 5, Jūrmalā, LV-2015.

CV, motivētu pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju sūtīt uz e-pastu personals@lvgmc.lv līdz 09.01.2015. Pēc saņemto CV izvērtēšanas sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba pārrunām.


OP 2014/255.AKK3

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs izsludina atklātu konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu - Personālvadības un juridiskās nodaļas vecākais personāla speciālists/-e

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā profesionālā izglītība personālvadībā

- pieredze personālvadībā ne mazāka kā 3 gadi

- pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem, t.sk. izpratne par valsts civildienesta un darba tiesisko attiecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem

- personālvadības jomu un valsts pārvaldes jomu regulējošo normatīvo aktu teicama pārzināšana

- veselības aprūpes normatīvo aktu, kas attiecas uz personālu, teicama pārzināšana

- labas lietvedības zināšanas

- ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes

- labas organizatora prasmes

- prasme plānot savu darba laiku

- teicamas prasmes darbā ar datoru

- labas iemaņas darbā biroja tehniku

- labas zināšanas lietvedībā

- augstākā līmeņa (C2) valsts valodas zināšanas

- vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu, vācu)

Galvenie pienākumi:

- piedalīties personāla politikas izstrādē un personāla plānošanā

- sagatavot un noformēt personāla darba tiesisko attiecību (valsts civildienesta attiecību) nodibināšanai, grozīšanai un izbeigšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veikt to reģistrāciju, dokumentu reģistrācijas žurnālos (vai IT sistēmā) atbilstoši lietu nomenklatūrai

- veikt rīkojumu projektu sagatavošanu personāla jautājumos, rīkojumu reģistrāciju, atbilstoši lietu nomenklatūrai, nodrošinot to izpildes uzraudzību

- veikt atvaļinājuma/komandējuma rīkojumu projektu sagatavošanu un rīkojumu reģistrāciju atvaļinājuma/komandējuma rīkojumu reģistrācijas žurnālā (vai IT sistēmā), atbilstoši lietu nomenklatūrai

- administrēt ierēdņu un darbinieku darba rezultātu novērtēšanu sistēmā NEVIS

- sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem koordinēt ierēdņu un darbinieku amata aprakstu izstrādāšanu un aktualizēšanu

- sagatavot nepieciešamos dokumentus darbinieku apbalvošanas ierosināšanai (CV, pamatojuma vēstule)

- pārzināt personāla lietvedību

- apkopot visa veida personālvadības statistiskos datus, apstrādāt un sagatavot atskaites/pārskatus un nepieciešamos saskaņojumus

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" sūtīt pa pastu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram, adrese: Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, Latvija, elektroniski parakstītus uz e-pastu dzintra.rancevica@vtmec.gov.lv vai iesniegt personīgi Lietvedības nodaļā desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Informācija pa tālr. 67536130.


OP 2014/255.AKK4

Maksātnespējas administrācija izsludina atklātu konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu - JURISKONSULTS/-E (uz noteiktu laiku) Administratoru uzraudzības departamentā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vēlama pieredze jurista specialitātē un valsts pārvaldes iestādē

- zināšanas civiltiesībās un maksātnespējas procesu regulējošajos normatīvajos aktos

- specialitātē nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas

- analītiskā domāšana, iniciatīva, komunikācija, ētiskums

- prasme lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru

- vēlamas labas svešvalodu zināšanas

Amata pienākumi:

- maksātnespējas procesa administratoru darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšana

- sūdzību izskatīšana par maksātnespējas procesa administratoru rīcību

- Maksātnespējas administrācijas pārstāvēšana tiesu instancēs

- lēmumu projektu sagatavošana u.c.

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas

- mēnešalgu no EUR 755 (pirms nodokļu nomaksas)

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Maksātnespējas administrācija, reģ. Nr. 90001287943, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050, tālr. 67099111, fakss 67099118, e-pasts: konkurss@mna.gov.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/255.AKR1

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2014.gada 29.decembrī iecelta JANA KĻAVIŅA.


OP 2014/255.AKR2

Valsts kanceleja paziņo, ka konkursa kārtībā Komunikācijas departamenta vadītājas vietnieces amatā uz noteiktu laiku no 2014.gada 15.decembra iecelta ZAIGA BARVIDA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)