Laidiens: 19.12.2014., Nr. 253 (5313)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2014/253.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Katvaru pagasta ZS "Kabri", reģ. Nr.46601002266 adrese: Kabri, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061, pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju. Kreditori var iesniegt pieteikumu par savu prasību nodrošinājumu uzņēmuma juridiskajā adresē Kabri, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas.


OP 2014/253.KM2

Paziņojums

Ar Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 17.decembra spriedumu civillietā Nr.C04316414 likvidējamā akciju sabiedrība "Ogres Komercbanka", vienotais reģistrācijas numurs 40003150023, ir pasludināta par maksātnespējīgu no 2014.gada 17.decembra un ir uzsākta tās bankrota procedūra. Kreditoriem un citām personām savas prasības un pretenzijas ir jāpiesaka trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Prasības un pretenzijas ir jāiesniedz likvidējamās akciju sabiedrības "Ogres Komercbanka" maksātnespējas administratoram Raivo Sjademem. Prakses vieta: Brīvības gatve 209-1, Rīga, LV-1039, tālrunis 67544458, e-pasts: ogre@advokatiss.lv.


OP 2014/253.KM3

Paziņojums

SIA "SaM Solutions" paziņojums kreditoriem par SaM Holding GmbH pievienošanu SIA "SaM Solutions" pārrobežu apvienošanas ceļā

Saskaņā ar Komerclikuma 345.(2) pantu ar šo paziņojam, ka SIA "SaM Solutions", reģistrācijas numurs 40103781631, juridiskā adrese: Rotas iela 16, Jūrmala, LV-2010, Latvija, ārkārtas dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par SIA "SaM Solutions" reorganizāciju pārrobežu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA "SaM Solutions" Vācijā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar vadības sēdekli Gilching, Landkreis Starnberg, SaM Holding GmbH (reģistrācijas numurs: HRB 118260, reģistrētā adrese: Am Bahnhof 4a, 82205 Gilching, Landkreis Starnberg, Vācija).

Pārrobežu apvienošanas rezultātā SaM Holding GmbH pārstās eksistēt kā atsevišķa juridiska persona un visas SaM Holding GmbH tiesības un saistības pāries iegūstošajai sabiedrībai SIA "SaM Solutions", kas turpinās komercdarbību ar juridisko adresi un galveno biroju Rotas ielā 16, Jūrmalā, LV-2010, Latvijā.

Reorganizācijas rezultātā SIA "SaM Solutions" filiāle Vācijā netiks dibināta.

SIA "SaM Solutions" kreditori savas prasības un tās pamatojošos dokumentus var pieteikt SIA "SaM Solutions" Rotas ielā 16, Jūrmalā, LV-2010, Latvija, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Visas SaM Holding GmbH likumīgās saistības paliek spēkā, un tās pārņems SIA "SaM Solutions".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)