Laidiens: 18.12.2014., Nr. 252 (5312)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/252.AKK1

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izsludina atkārtotu konkursu uz Rīgas pilsētas Latgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (2 vakances uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Fridriķa ielā 9 un Lāčplēša ielā 70a, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- sniegt iedzīvotājiem individuālas konsultācijas par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociāliem pabalstiem

- pieņemt no klientiem iesniegumus un dokumentus, apstrādāt datus informācijas sistēmās

- izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas un informatīvas vēstules

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 486,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi" → Pieteikums konkursam) 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī". Dokumentus pieteikumam uz konkursu jāiesniedz vai jānosūta VSAA Rīgas pilsētas Latgales nodaļai Fridriķa ielā 9, Rīgā, LV-1019 (ar norādi "Konkursam") vai uz e-pastu: Diana.Djackova@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67038901, fakss 67038943.


OP 2014/252.AKK2

Iepirkumu uzraudzības birojs izsludina konkursu uz šādu amata vietu - Administratīvo sodu departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsults/-e (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- prasme strādāt ar datoru MS Windows vidē (Word, Excel)

- precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- analītiska domāšana, spēja plānot un organizēt, orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- teicama latviešu valodas prasme un angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj strādāt ar dokumentiem (prasme lasīt un saprast) šajā svešvalodā

- darba pieredze, izskatot administratīvo pārkāpumu lietas, un darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem tiks uzskatīta par priekšrocību

Darba pamatpienākumi: sagatavot lēmuma projektus administratīvo pārkāpumu lietās apstrīdēšanas stadijā, organizēt dokumentu apriti un nodrošināt saraksti saistībā ar iesniegtajiem iesniegumiem un pieņemtajiem lēmumiem, pārstāvēt biroju tiesā gadījumos, kad lēmumi tiek pārsūdzēti, sagatavot dokumentus tiesvedības procesā.

Piedāvājam stabilu un interesantu darbavietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi valsts pārvaldes iestādē un draudzīgu darba kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2015.gada 9.janvārim, adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, uz e-pastu vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālr. uzziņām 67326702, 20225563.


OP 2014/252.AKK3

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļas vecākā/-ās referenta/-es amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā ekonomiskā izglītība, augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālām mācībām (priekšroka ekonomikas, uzņēmējdarbības novirzienam)

- teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē ne tikai sagatavot dokumentus un izmantot literatūru, bet arī nodrošināt komunikāciju (vēlamas otras svešvalodas zināšanas)

- zināšanas par uzņēmumu darbības un konkurētspējas noteicošajiem faktoriem un administratīvā sloga mazināšanas jautājumiem

- vēlamas zināšanas nodokļu un grāmatvedības jomā

- pieredze projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- vēlama pieredze valsts pārvaldes institūcijā - tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē

- augsta atbildība un precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, veikt to īstenošanas efektivitātes novērtēšanu, sniegt priekšlikumus minēto instrumentu uzlabošanai un turpmākai virzībai

- veikt mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas pasākumu analīzi

- izstrādāt tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai un administratīvo šķēršļu mazināšanai

- piedalīties Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes darba grupās un komitejās, izstrādāt nacionālās pozīcijas un saskaņot citu institūciju sagatavotās pozīcijas par Latvijas uzņēmējdarbību ietekmējošiem jautājumiem

- apkopot un sniegt informāciju Eiropas institūcijām par Eiropas Uzņēmējdarbības plāna un citu aktivitāšu ieviešanu Latvijā

- organizēt Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas konkursa norisi Latvijā

Piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu

- pieredzi darbā ar uzņēmējdarbības politikas īstenošanu un atbalsta pasākumu izstrādi uzņēmējdarbības attīstībai un veicināšanai

- vērtīgu pieredzi darbā ar atbalsta pasākumu īstenošanu, Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem instrumentiem uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 20 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Ekonomikas ministrijai Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, fakss 67280882. Uzziņas pa tālruni 67013183, 67013099.


OP 2014/252.AKK4

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla amatu vietām

- Rektors

Vadības katedra:

- Asociētais profesors - 1 vieta

Dokumentu (CV un pieteikuma vēstules) iesniegšana, sūtot tos uz e-pastu isma@isma.lv, mēneša laikā no publikācijas dienas.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas mājaslapa: www.isma.lv.


OP 2014/252.AKK5

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Valmieras klientu apkalpošanas centra vecākā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

Ja esi gatavs:

- veikt izmaiņas nodokļu maksātāja pamatdatos Nodokļu informācijas sistēmā (turpmāk - NIS) pēc nodokļu maksātāja pieprasījuma

- reģistrēt nodokļu maksātājus kā saimnieciskās darbības veicējus, kā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk - VSAOI) maksātājus un noteikt VSAOI veikšanas datumu

- izvērtēt nodokļu maksātāju iesniegtos dokumentus, pārbaudīt atvieglojumu pamatotību un veikt ierakstus NIS par atvieglojumu piešķiršanu vai atcelšanu

- saņemt no juridiskām un fiziskām personām normatīvajos aktos noteiktās nodokļu un informatīvās deklarācijas (pārskatus, paziņojumus, ziņas), t.sk. labotās, saņemt iesniegumus un citu informāciju, veikt to reģistrāciju

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vadībā, grāmatvedībā), komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā

- darba pieredze nodokļu, nodevu aprēķināšanā un uzskaitē

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

Ierēdņa dienesta vieta: Beātes ielā 49, Valmiera.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NP Valmieras KAC amatu (jūsu vārds, uzvārds)". Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas daļas Metodiskā atbalsta nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

- prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ izskatīt iesniegumus, sūdzības u.c. informāciju un sagatavot atbildes par ar nodokļiem apliekamo objektu reģistrācijas, uzskaites un kontroles procesa nodrošināšanas jautājumiem, par pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto, pamatotības izvērtēšanas, atmaksas vai novirzīšanas citu maksājumu parādu segšanai procesa nodrošināšanas jautājumiem

˗ izskatīt iesniegumus, sūdzības u.c. informāciju un sagatavot atbildes par fizisku un juridisku personu nodokļu deklarāciju pieņemšanas un datu kvalitātes procesa nodrošināšanas jautājumiem

˗ izskatīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu atmaksas apstrīdēšanas lietas, t.sk. sūdzību un apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanu un lēmumu projektu sagatavošanu

˗ aktualizēt izstrādātos iekšējos normatīvos aktus

˗ sniegt priekšlikumus metodisko materiālu izstrādei

˗ piedalīties politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu un ārējo normatīvo aktu izvērtēšanā

˗ sagatavot un sniegt atzinumus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vadībā, grāmatvedībā), komerczinībās, tiesību zinātnē vai nodokļu administrēšanā;

- darba pieredzi nodokļu administrēšanas jomā ne mazāk kā viens gads;

- darba pieredzi informācijas izvērtēšanā, dokumentu sagatavošanā (t.sk. analītisko materiālu sagatavošanā), priekšlikumu un normatīvo aktu projektu izstrādē

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 35.saime "Politikas ieviešana", III līmenis un 10.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NP NAD MAN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Rīgas maksājumu uzskaites daļas Otrās maksājumu izpildes nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (2 vakances uz noteiktu laiku un vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas)

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- sagatavot maksājumu dokumentus un atmaksāt pārmaksāto vai kļūdaini ieskaitīto valsts nodevu un naudas sodus

- veikt atmaksas no valsts pamatbudžeta (sadales) konta uz pašvaldības kontiem un pieprasījumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu veikšanu no pašvaldības kontiem uz valsts pamatbudžeta (sadales) kontu izpildi

- sagatavot maksājumu dokumentus pārmaksāto nodokļu atmaksai vai novirzīšanai parādu segšanai un akceptēt Budžeta elektronisko norēķinu sistēmā "eKase" Valsts kasei sagatavotos maksājumu dokumentus

- izvērtēt nodokļu pārmaksas pirms novirzīšanas citu nodokļu maksājumu parādu segšanai, noteiktajos gadījumos pieprasot datu kvalitātes vai datu ticamības pārbaudes

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vadībā, grāmatvedībā), komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā

- pieredzi nodokļu administrēšanas jomā ne mazāk kā viens gads

- darba pieredzi informācijas izvērtēšanā, dokumentu sagatavošanā, priekšlikumu un normatīvo aktu projektu izstrādē

- darba pieredzi ar Nodokļu informācijas sistēmu

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP OMIN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK8

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Iekšējā audita daļas galvenā/-ās speciālista/-es ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku)

Iekšējā audita daļas kompetencē ir atbalsta funkcija Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) vadībai, lai sniegtu pārliecību par VID izveidotās iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās

- zināšanas par informācijas sistēmu riskiem un to sasaisti ar iestādes darbības riskiem

- prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažādu veidu sarežģītu informāciju, pārzināt dažādas darbības jomas, analītiski izvērtēt loģisko atzinumu ķēdes, koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos

Ja esi gatavs:

- veikt VID pamatdarbības un atbalsta sistēmu iekšējos auditus, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām, saskaņā ar Iekšējās audita daļas gada plānu, analizēt un novērtēt:

1) iekšējās kontroles darbības atbilstību VID mērķiem

2) VID finanšu uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību

3) VID struktūrvienību darbības atbilstību tiesību aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem

4) VID darbības resursu izmaksu, ekonomisko un funkcionālo efektivitāti, resursu sargāšanu no zaudējumiem

- pamatojoties uz iekšējo auditu materiāliem, analizēt iekšējās kontroles efektivitāti VID pamatdarbības un atbalsta sistēmās

- par katru veikto auditu sagatavot rakstveida ziņojuma projektu, kuru nosūta auditētās struktūrvienības vadītājam komentēšanai

- ievērojot iekšējā audita veikšanas kārtību, sagatavot audita dokumentus un kārtot audita lietas

- nepieciešamības gadījumā, ja ir B kategorijas vadītāja apliecība, izmantot dienesta transportlīdzekli dienesta vajadzībām bez transportlīdzekļa vadītāja

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- akadēmisko vai profesionālo augstāko izglītību (maģistra grāds) sociālajās zinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās

- vismaz 5 gadu pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā vai līdzīgā nozarē

- sertificēta informāciju sistēmu auditora (CISA) sertifikātu

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 15.saime "Iekšējais audits", III līmenis un 10.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IAD GS amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK9

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Zemgales pievienotās vērtības nodokļa datu ticamības novērtējuma daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba pieredze nodokļu administrēšanas jomā

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt nodokļu maksātāju atlasi pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) datu ticamības novērtēšanas veikšanai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) izstrādātajiem norādījumiem

˗ veikt nodokļu maksātāju iesniegto PVN deklarāciju datu ticamības novērtēšanu, apkopot, sistematizēt un analizēt dažāda veida informāciju par nodokļu maksātājiem saskaņā ar VID izstrādātajiem norādījumiem

˗ pieprasīt skaidrojumus nodokļu maksātājiem telefoniski un rakstiski, izvērtēt iegūto informāciju, veikt attiecīgus ierakstus Nodokļu informācijas sistēmas, sistematizēt un uzskaitīt tos, nosūtīt materiālus pārbaužu veikšanai iestādes attiecīgajām struktūrvienībām

˗ veikt nodokļu maksātāju pieprasījumu izvērtēšanu par pārmaksātā PVN atmaksu vai novirzīšanu citu nodokļu maksājumu parādu segšanai un nodokļu maksātāju informēšanu

˗ veikt PVN pārmaksas pamatotības izvērtēšanu pirms novirzīšanas citu nodokļu maksājumu parādu segšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

˗ otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomika, finanšu vadība, grāmatvedība) komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā

˗ darba pieredzi nodokļu, nodevu aprēķināšanā un uzskaitē

˗ pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS)

Ierēdņa dienesta vieta: Brīvības ielā 10b, Dobele.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP ZPVNDTND GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK10

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Ceturtās Rīgas pievienotās vērtības nodokļa datu ticamības novērtējuma daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomika, finanšu vadība, grāmatvedība) komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā

˗ darba pieredze nodokļu administrēšanas jomā

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt nodokļu maksātāju atlasi pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) datu ticamības novērtēšanas veikšanai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) izstrādātajiem norādījumiem

˗ veikt nodokļu maksātāju iesniegto PVN deklarāciju datu ticamības novērtēšanu, apkopot, sistematizēt un analizēt dažāda veida informāciju par nodokļu maksātājiem saskaņā ar VID izstrādātajiem norādījumiem

˗ pieprasīt skaidrojumus nodokļu maksātājiem telefoniski un rakstiski, izvērtēt iegūto informāciju, veikt attiecīgus ierakstus Nodokļu informācijas sistēmas, sistematizēt un uzskaitīt tos, nosūtīt materiālus pārbaužu veikšanai iestādes attiecīgajām struktūrvienībām

˗ veikt nodokļu maksātāju pieprasījumu izvērtēšanu par pārmaksātā PVN atmaksu vai novirzīšanu citu nodokļu maksājumu parādu segšanai un nodokļu maksātāju informēšanu

˗ veikt PVN pārmaksas pamatotības izvērtēšanu pirms novirzīšanas citu nodokļu maksājumu parādu segšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS)

- pieredzi nodokļu, nodevu aprēķināšanā un uzskaitē

Ierēdņa dienesta vieta: Lielā iela 6, Jelgava.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP 4RPVN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK11

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Pirmās un Trešās algas nodokļu datu ticamības novērtējuma un nereģistrētās saimnieciskās darbības uzraudzības daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (9 vakances uz nenoteiktu laiku un vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomika, finanšu vadība, grāmatvedība) komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā

- darba pieredze nodokļu administrēšanas jomā

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

Ja esi gatavs:

- veikt fizisku personu, kuras veic nereģistrētu saimniecisko darbību, identificēšanas un datu ticamības novērtējumu

- veikt nodokļu maksātāju atlasi algas nodokļu datu ticamības novērtējumu veikšanai saskaņā ar VID izstrādātajiem norādījumiem

- veikt nodokļu maksātāju iesniegto pārskatu un deklarāciju datu ticamības novērtējumu, apkopot, sistematizēt un analizēt dažāda veida informāciju par nodokļu maksātājiem saskaņā ar VID izstrādātajiem norādījumiem

- pieprasīt skaidrojumus nodokļu maksātājiem pa tālruni un rakstiski, izvērtēt iegūto informāciju, veikt attiecīgus ierakstus Nodokļu informācijas sistēmā (NIS), sistematizēt un uzskaitīt tos, nosūtīt materiālus pārbaužu veikšanai iestādes attiecīgajām struktūrvienībām

- konsultēt nodokļu maksātājus normatīvo aktu piemērošanas jautājumos un par citiem jautājumiem (klātienē, pa tālruni, rakstiski un elektroniski).

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS)

Ierēdņa dienesta vieta: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, vai Liepājas iela 48, Kuldīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NP P_T _DTN amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK12

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju nodokļu un citu nodokļu datu ticamības novērtējuma daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (3 vakances uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomika, finanšu vadība, grāmatvedība) komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā

˗ darba pieredze nodokļu un nodevu administrēšanas jomā

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt nodokļu maksātāju atlasi nodokļu datu ticamības novērtējuma veikšanai un uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk - UIN) datu atbilstības pārbaužu veikšanai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) norādījumiem

˗ veikt UIN un algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs, datu atbilstības pārbaudes saskaņā ar normatīvajiem aktiem, VID norādījumiem un praksi

˗ veikt nodokļu maksātāju iesniegto pārskatu un deklarāciju datu ticamības novērtējumu (lielo nodokļu maksātāju deklarācijām, pārskatiem un pārējo nodokļu maksātāju iesniegtajām nodokļu deklarācijām, pārskatiem izņemot pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), UIN, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, darba devēja ziņojumiem), apkopot, sistematizēt un analizēt dažāda veida informāciju par nodokļu maksātājiem saskaņā ar VID norādījumiem

˗ veikt lielo nodokļu maksātāju nodokļu PVN pārmaksu (izņemot likvidēto un no nodokļu maksātāju reģistra izslēgto nodokļu maksātāju) atlasi, kuriem ir dzēšamas nodokļu pārmaksas, un izvērtēt pārmaksātās nodokļu summas

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS)

- prasmi vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP LNMDT GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK13

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Muitas pārvaldes Muitas kontroles punktu vecākā/-ās muitas uzrauga/-dzes ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku un 3 vakances uz noteiktu laiku)

Muitas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas muitas politikas īstenošanā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar Valsts ieņēmuma dienesta struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasmes strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- veikt elektroniski un/vai papīra veidā iesniegto pirmsmuitošanas dokumentu un muitas deklarāciju un to pavaddokumentu kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām, MKP reglamentam un darbavietu aprakstiem

- veikt riska novērtēšanu un riska objektu atlasi MKP un nodrošināt muitas risku informācijas apriti atbilstoši savai kompetencei Pārvaldes noteiktajā kārtībā

- veikt muitas fizisko kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām, MKP reglamentam un darbavietu aprakstiem, īstenojot visus normatīvajos aktos noteiktos fiziskās muitas kontroles veidus un darbības

- pēc kontroles pasākumu veikšanas, pieņemt lēmumu par pirmsmuitošanas darbību vai muitas režīmu piemērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, MKP reglamentam un darbavietu aprakstiem

- veikt muitas procedūru ar ekonomisku ietekmi un muitošanas darbību, kas piemērojamas precēm līdz to nodošanai muitas noteikumos atzītā preču izmantošanā pabeigšanas kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām, MKP reglamentam un darbavietu aprakstiem

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- augstāko izglītību muitas jomā

- labām zināšanām Valsts ieņēmumu dienesta un muitas darbību reglamentējošo normatīvo aktu jomā

Ierēdņa dienesta vieta: Jebkurš muitas kontroles punkts Rīgā.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.2.saime "Muita un muitas kontrole", III līmenis un 8.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz MKP VMU amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK14

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Informātikas pārvaldes Ekspluatācijas daļas Datu bāzu administrēšanas nodaļas galvenā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Informātikas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana informācijas sistēmu resursu pārvaldības jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

- vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

- praktiska pieredze darbā ar kādu no minētajām datubāzu vadības sistēmām (IBM Informix, Oracle, Sybase IQ, MS SQL, PostgreSQL)

- praktiska pieredze Windows vai Linux/Unix tipa serveru operētājsistēmu administrēšanā

- praktiska pieredze informācijas sistēmu uzturēšanā

- zināšanas par informācijas sistēmu arhitektūru un datubāzu vadības sistēmu darbības principiem un veidiem

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- veikt IS testa un produkcijas datubāzu uzturēšanu un nodrošināt to pieejamību

- veikt regulāru IS datubāzu rezerves kopēšanu, atjaunot no rezerves kopijām un veikt rezerves kopiju testēšanu

- veidot un uzturēt IS dokumentāciju kompetences ietvaros

- uzstādīt IS programmatūras izmaiņas un jauno versiju testus produkcijas datubāzēs

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) dabaszinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās

- zināšanām par lietojumprogrammatūras darbības principiem un datu apmaiņas veidiem un protokoliem

Darbinieka dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga

Darbinieka amatam noteikta: 19.5.saime "Sistēmu administrēšana un uzturēšana", IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IP Ed DBAn GS amatu (Jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122631 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK15

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Informātikas pārvaldes Programmatūras pārvaldības daļas Uzturēšanas nodaļas galvenā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Informātikas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana informācijas sistēmu resursu pārvaldības jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- zināšanas un pieredze informācijas sistēmas dokumentācijas un programmatūras izstrādē, testēšanā un ieviešanā

- zināšanas un izpratne par informācijas sistēmu arhitektūru un informācijas apmaiņas standartiem

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- izskatīt, analizēt un koordinēt pieteikto incidentu risināšanu

- definēt un uzturēt prasības IS programmatūras un tās dokumentācijas kvalitātei no programminženierijas viedokļa

- plānot, koordinēt un veikt IS akcepttestēšanu

- plānot un koordinēt IS programmatūras izmaiņu ieviešanu

- piedalīties IS savstarpējo datu apmaiņas sistēmu darbības rezultātā radušos problēmu izskatīšanā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) - vēlams dabaszinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās

- pieredzi informātikas jomā ne mazāk kā divi gadi

- informācijas sistēmu izstrādes metodoloģiju un kvalitātes standartu pārzināšanu

- darba pieredzi ar datu bāzēm un informācijas sistēmām

- zināšanas darbības jomu regulējošos normatīvajos aktos

- B kategorijas vadītāja apliecību

Darbinieka dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga

Darbinieka amatam noteikta: 19.4.saime "Programmatūras attīstība", IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978 vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IP PPd Un GS amatu, (Jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122631 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK16

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu parādu piedziņas jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- veikt VID lēmumu izpildes uzraudzību

- veikt izstrādāto sistēmas izmaiņu akcepttestēšanu

- piedalīties dokumentu sagatavošanā par daļas kompetencē esošiem jautājumiem

- regulāri sagatavot nodokļu parādnieku sarakstus un analizēt informāciju par nodokļu parādniekiem

- sniegt pārskatus daļas vadītājam par uzdoto uzdevumu izpildi

- saskaņā ar daļas vadītāja uzdevumiem un norādījumiem veikt citus daļas reglamentam un amata kompetencei atbilstošus uzdevumus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- darba pieredzi nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā

- prasmi vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS)

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela, 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP 1Pd GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122631 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK17

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļas Valmieras nodaļas vecākā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu parādu piedziņas jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- regulāri sagatavot nodokļu parādnieku sarakstus un analizēt informāciju par nodokļu parādniekiem

- pieņemt nodokļu parādnieku paskaidrojumus par nodokļu parādu rašanās iemesliem un nomaksas termiņiem, sagatavot atbildes uz nodokļu parādnieku iesniegumiem, kontrolēt iesniegumos minēto saistību izpildi

- sagatavot un izpildīt lēmumu projektus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

- iekārtot un uzskaitīt nodokļu maksātāju parādu piedziņas lietas, nodrošināt to apriti

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- darba pieredzi nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā

- prasmi vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS)

Ierēdņa dienesta vieta: Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP 3Pd Vn GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122631 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK18

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Piedziņas procesu vadības un atbalsta daļas galvenā/-ās jurista/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu parādu piedziņas jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) - tiesību zinātnē

- zināšanas publisko tiesību, administratīvā procesa, nodokļu normatīvo aktu jomā un tiesību aktu piemērošanā

- pieredze nodokļu piedziņas reglamentējošo normatīvo aktu un ar tiem saistīto normatīvo aktu piemērošanā

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- izstrādāt iekšējo normatīvo aktu un metodisko materiālu projektus, veikt to aktualizēšanu

- veikt pārvaldes lēmumu projektu tiesiskuma iepriekšējās papildpārbaudes piedziņas jomā

- sniegt juridiskās konsultācijas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos piedziņas jomā

- sagatavot juridiskos dokumentus normatīvo aktu piemērošanas jautājumos piedziņas jomā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- prasmi vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju un pieņemt atbilstošus lēmumus

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 21.saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IIIB līmenis.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP PPVunAd GJ amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122631 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/252.AKK19

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Iedzīvotāju ienākuma nodokļa datu atbilstības pārbaužu daļas Otrās maksājumu izpildes nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomika, finanšu vadība, grāmatvedība), komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā

˗ darba pieredze nodokļu un nodevu administrēšanas jomā

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- veikt nodokļu maksātāju atlasi iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu deklarācijām (turpmāk - IIN GID) un deklarācijām par ienākumu no kapitāla (turpmāk - DK) datu atbilstības pārbaužu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, VID izstrādātajiem norādījumiem un praksi

- veikt IIN GID un DK datu atbilstības pārbaudes saskaņā ar normatīvajiem aktiem, VID izstrādātajiem norādījumiem un praksi

- savlaicīgi un kvalitatīvi ievadīt informāciju par IIN GID un DK datu atbilstības pārbaužu procesu Fizisko personu riska analīzes sistēmā (RASA)

- savlaicīgi un kvalitatīvi ievadīt informāciju par IIN GID un DK datu atbilstības pārbaužu procesu Nodokļu informācijas sistēmā (NIS)

- pieprasīt skaidrojumus no nodokļu maksātājiem par konstatētajām neatbilstībām IIN GID un DK vai precizētu IIN GID vai DK iesniegšanu

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar:

- pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS)

Ierēdņa dienesta vieta: Klusā iela 4a, Daugavpils.

Ierēdņa amatam ir noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP IIN DPD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/252.AKR1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rēzeknes reģionālās nodaļas valsts notāra ierēdņa amatā uz noteiktu laiku no 2014.gada 15.decembra iecelts INGARS SPRUKTS.


OP 2014/252.AKR2

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra paziņo, ka 21.11.1014. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Nr.231 (5291), izsludinātais konkurss uz Rīgas pilsētas Latgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.


OP 2014/252.AKR3

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2014.gada 16.decembrī Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Darba tirgus nodaļas vecākās ekspertes amatā ir iecelta ELĪNA BĒRZIŅA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)