Laidiens: 17.12.2014., Nr. 251

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/251.UT1

Rīgas rajona tiesa uzaicina ĻUBOVU OMEĻJANČUKU, dzim. 1981.gada 16. jūlijā, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvietas adrese: "Saulkalne 32"-28, Saulkalne, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2117, uz tiesas sēdi 2015.gada 28.janvārī plkst. 13.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas), 2.stāvā, 208.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C33330213. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/251.UT2

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina SMITU VERNERU DEIVIDU (VERNER DAVID SMITH), dzim. 1964.gada 17.jūlijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Valdeķu ielā 55-81, LV-1058, ierasties 2015.gada 25.februārī plkst. 11.30 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2.stāvā, 26.zālē, kā atbildētāju civillietā Anastasijas Smites prasībā pret Smitu Verneru Deividu (Verner David Smith) par laulības šķiršanu. Tiesa uzaicina Smitu Verneru Deividu (Verner David Smith) ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2014/251.UT3

Rīgas apgabaltiesa aicina ierasties kā atbildētāju lietā INNU ROMANOVU, pers. kods 310565-10301, dzīv. Maskavas ielā 155-5, Rīgā, LV-1003, uz tiesas sēdi 2015.gada 10.februārī plkst. 13.30 Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāvā, 204.telpā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/251.UT4

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11082914, kurā prasītājs - SIA "CDzP", atbildētāji: Marija Boldireva, Sergejs Boldirevs. Lietas būtība - maza apmēra prasība par naudas piedziņu. Paziņojam, atbildētājiem MARIJAI BOLDIREVAI, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Akmenskrogs", Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads; SERGEJAM BOLDIREVAM, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Saules ielā 23-403, Cēsīs, ka SIA "CDzP" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, no 2015.gada 4.februāra. Atbildētāji Marija Boldireva, Sergejs Boldirevs līdz 2015.gada 20.janvārim var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2014/251.UT5

Krāslavas rajona tiesa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29497914 akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā pret VILNI MARCINKEVIČU, dzim. 1971.gada 26.janvārī, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam, ka 2015.gada 4.februārī tiesa minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs varēs saņemt 2015.gada 4.februārī Krāslavas rajona tiesas kancelejā Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, LV-5601.


OP 2014/251.UT6

INGUS LĪBEKS, dzim. 1990.gada 1.jūlijā, pēdējā deklarētā dzīvesvieta: "Gobas", Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads, zināmā papildu adrese: Ugāles iela 5-6, Liepāja, tiek aicināts ierasties Liepājas tiesā 2015.gada 6.februārī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14,18.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20-209414 Ieslodzījuma vietu pārvaldes prasībā pret Ingu Lībeku par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/251.UT7

ELĪNA KRŪMIŅA, dzim.1986.gada 3.jūlijā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 10.martā plkst. 10.40 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 515.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C32339811 SIA "INSERVISS GROUP" (procesuālo tiesību pārņēmējs - Marginalen Bank Bankaktiebolag) prasībā pret Elīnu Krūmiņu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/251.UT8

Daugavpils tiesa paziņo OKSANAI DAŅILOVAI, dzim.1976.gada 30.jūnijā, ka 2015.gada 8.aprīlī rakstveida procesā Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, tiks skatīta civillieta Nr. C12154514 UAB "Gelvora", kuru pārstāv tās filiāle Latvijā, maza apmēra prasībā pret Oksanu Daņilovu par naudas piedziņu.


OP 2014/251.UT9

Kuldīgas rajona tiesa uzaicina ALGERU ĀBOLIŅU, pers. kods 210880-11751, deklarētās dzīvesvietas nav, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 11.februārī plkst. 10.00 Kuldīgā, Kalna ielā 25, 1.stāvā, 1.4.kabinetā, kā atbildētāju civillietā ar prasītāju AS "SEB banka", prasības būtība - parāda piedziņa. Neierašanās gadījumā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 59.pantu, lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/251.UT10

Daugavpils tiesā ir iesniegts Nordea Bank Finland Plc un Nordea Bank AB pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C12255712 Nordea Bank Finland Plc prasībā pret Viktoru Sinķavičus par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju VIKTORU SINĶAVIČUS, dzim. 1970. gada 14. oktobrī, ieraksties uz tiesas sēdi 2015. gada 6. februārī plkst. 9.30 Daugavpilī, 18. novembra ielā 37, 8.tiesas zālē. Neierašanās gadījumā pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts bez atbildētāja klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2014/251.UT11

VIKTOR BULYAK, dzim. 1962.gada 6.novembrī, un VLADISLAVS POPLAVSKIS, dzim. 1960.gada 5.jūlijā, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 17.martā plkst. 11.30 Madonas rajona tiesā Madonā, Avotu ielā 8, 3.zālē, kā atbildētāji civillietā Nr. C29627314 UAB "Gelvora", kuru pārstāv tās filiāle Latvijā, prasībā pret Viktor Bulyak un Vladislavu Poplavski par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2014/251.UT12

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Dianas Bērtiņas prasībā pret Juri Bērtiņu par laulības šķiršanu. Daugavpils tiesa uzaicina JURI BĒRTIŅU, dzim. 1969.gada 11.decembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 3.februārī plkst. 9.00, kas notiks Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 2.stāvā, 4.zālē. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/251.UT13

INNA IVANOVA, dzim. 1969.gada 17.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Lielupes iela 1, korpuss 10, dz.8, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 19.februārī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 214.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C28282814, arhīva Nr. C-2828-14/1, AS "DNB banka" prasībā pret Innu Ivanovu un Nikolaju Nekraševiču par parāda, procentu un līgumsoda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/251.UT14

Cēsu rajona tiesa aicina ILZI VELVELI, deklarētā dzīvesvietas adrese: 46 BRAMORE PASTURES WAY, BALBRIGGAN, CO. DUBLIN, kā atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 9.martā plkst. 12.00 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, 1.stāvā, 110.zālē, kur tiks skatīta civillieta Nr. C11071414 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CDzP" maza apmēra prasībā pret Ilzi Velveli par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā tiesai ir tiesības lietu izskatīt bez viņas klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2014/251.UT15

Cēsu rajona tiesa aicina VITU MARTINSONI, kuras pēdējā zināmā deklarētā dzīvesvietas adrese Caunas ielā 8-21, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, kā atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 9.martā plkst. 10.00 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, 1.stāvā, 110.zālē, kur tiks skatīta civillieta Nr. C11082014 SIA "CDzP" maza apmēra prasībā pret Vitu Martinsoni par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā tiesai ir tiesības lietu izskatīt bez viņas klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2014/251.UT16

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11105514 - SIA "CDzP" prasības pieteikums - maza apmēra prasībā pret Sandru Pūcīti par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai SANDRAI PŪCĪTEI, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta Zvirbuļu ielā 2-8, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, ka SIA "CDzP" maza apmēra prasība par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un sprieduma noraksts saņemams 2015.gada 30.janvārī Cēsu rajona tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs (1.stāvā, 112.kabinetā). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešās daļas noteikumiem atbildētāja var lūgt tiesu sprieduma norakstu nosūtīt viņai pa pastu. Atbildētāja Sandra Pūcīte līdz 2015.gada 23.janvārim var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2014/251.UT17

JĀNIS KRIKAUSKIS, dzim. 1978.gada 29.oktobrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 352.zālē, 2015.gada 27.janvārī plkst. 10.30 kā atbildētājs civillietā Nr. C29620813 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Jāni Krikauski par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/251.UT18

ROBERTS NEMIRO, dzim. 1983.gada 27.aprīlī, un JEVGENIJS IVANOVS, dzim. 1957.gada 12.aprīlī, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 307.zālē, 2015.gada 10.martā plkst. 9.50 kā atbildētāji civillietā Nr. C29756513 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret atbildētājiem Marutu Ivanovu, Jevgeniju Ivanovu un Robertu Nemiro par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2014/251.UT19

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11069414, kurā prasītājs - Latvijas Mobilais Telefons, SIA; atbildētājs - Jānis Ruttuls. Lietas būtība - maza apmēra prasība par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam JĀNIM RUTTULAM, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Spīdolas ielā 5, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ka "Latvijas Mobilais Telefons" SIA prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, no 2015.gada 3.februāra. Atbildētājs Jānis Ruttuls līdz 2015.gada 27.janvārim var izmantot šādas izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2014/251.UT20

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties MAKSIMU GERASIMOVU, pers. kods 301274-10902, uz tiesas sēdi 2015.gada 28.janvārī plkst.11.30 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5.stāvā, 517.zālē, civillietā Nr. C32 2799-14/9 (C-2799-14/9) Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Maksimu Gerasimovu par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/251.UT21

SERGEJS KRESLOVS, dzim. 1970.gada 27.martā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 27.aprīlī plkst. 9.30 Jūrmalas pilsētas tiesā Jūrmalā, Dubultos, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 2 stāvā, 7. zālē, kā atbildētājs civillietā Jeļenas Kreslovas prasībā pret Sergeju Kreslovu par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā minētā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/251.UT22

ALEKSEJS GEISTERS, dzim. 1984.gada 21.februārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 18.februārī plkst.14.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētājs maksātnespējīgās SIA "Skaista sēta", reģ. Nr.40003998493, administratora Ērika Spureļa maza apmēra prasībā par parāda piedziņu civillietā Nr. C20 2824 14. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)