Laidiens: 17.12.2014., Nr. 251 (5311)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2014/251.US1

LŪCIJA KĀRKLIŅA, dzim. 24.02.1934., brīdina dzīvokļa Stirnu ielā 61, dzīv. Nr.7, Rīgā, īrnieci ILZI VĪGRANTI, dzim. 09.02.1978., par dzīvokļa īres un pamatpakalpojumu maksas pamatparādu 817,26 EUR, kas pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru, un lūdz samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)