Laidiens: 16.12.2014., Nr. 250

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/250.UT1

Rīgas rajona tiesā atrodas civillieta Nr. C33405714 Irinas Barinovas prasībā pret Pāvelu Barinovu. PĀVELS BARINOVS tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Rīgas rajona tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 2.stāvā, 208.zālē, 2015.gada 27.janvārī plkst. 10.30. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/250.UT2

Rīgas rajona tiesa uzaicina DMITRIJU GORŠANOVU, dzim. 1974.gada 11.maijā, adrese: Kantora iela 10-14, Rīga, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 16.februārī plkst. 13.00 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 309.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Marijas Goršanovas prasībā pret Dmitriju Goršanovu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/250.UT3

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20 3098 12 Ingas Prūses maza apmēra prasībā pret Vadimu Žeļvi par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam VADIMAM ŽEĻVIM, dzim. 1985.gada 2.maijā, ka 2015.gada 12.februārī tiesnese Aija Pomerance minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Vadimam Žeļvim ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2015.gada 12.februāra, Liepājas tiesas kancelejā Liepājā, Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5.kabinetā.


OP 2014/250.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C29674013 AS ,,Citadele banka" maza apmēra prasībā pret MAKSIMU UĻJANOVU, dzim. 21.01.1986., par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam, ka 2015.gada 27.janvārī tiesa minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs varēs saņemt, sākot no 2015.gada 27.janvāra, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Lomonosova ielā 10.


OP 2014/250.UT5

Jēkabpils rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C16054514 AS "Citadele banka" prasībā pret Māri Utmani par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina MĀRI UTMANI, dzim. 1965.gada 6.jūnijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta Ganību ielā 29, Jēkabpilī, ierasties Jēkabpils rajona tiesā (4.zālē) Brīvības ielā 126, Jēkabpilī, kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2015.gada 12.februārī pulksten 10.00. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/250.UT6

Valmieras rajona tiesa paziņo, ka 2015.gada 23.februārī plkst. 10.00 Valmieras rajona tiesā Valmierā, Garajā ielā 5, 5.tiesas zālē, otrajā korpusā, tiks izskatīta civillieta AS "Citadele banka" prasībā pret Gvido Jēgeru un Rutu Jēgeri par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina GVIDO JĒGERU, dzim. 1986.gada 4.oktobrī, un RUTU JĒGERI, dzim. 1952.gada 20.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Purva ielā 13-403, Valmierā, ierasties uz tiesas sēdi.


OP 2014/250.UT7

Rīgas rajona tiesa uzaicina VLADIMIRU KOVAĻEVSKI, dzim. 1964.gada 12.oktobrī, deklarētā dzīvesvietas adrese: Vērmeļu iela 40, Rīga LV-1063, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 10.novembrī plkst.11.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas puses), 208.zālē, kā atbildētāju civillietā AS "SEB banka" prasībā. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/250.UT8

Limbažu rajona tiesa uzaicina ierasties atbildētāju JURIJU TUMALANOVU, dzim. 1986.gada 25.aprīlī, deklarētās dzīvesvietas adrese: Rīgas iela 22A-39, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, uz tiesas sēdi 2015.gada 2.februārī plkst. 10.00 Limbažos, Cēsu ielā 18, 2.stāvā, 3.zālē, civillietā Nr. C21066814 Ilutas Tumalanovas prasībā pret Juriju Tumalanovu par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/250.UT9

MAKSIMS MUKOVŅIKOVS, dzim. 1978.gada 16.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Sakņu ielā 20-56, Liepājā, tiek aicināts ierasties Liepājas tiesā 2015.gada 3.februārī plkst.10.30 Liepājā, Republikas ielā 14,18.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20 2594 14 Artura Matisona prasībā pret Jeļenu Mukovņikovu un Maksimu Mukovņikovu par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu un paternitātes atzīšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/250.UT10

MAKSIMS MUKOVŅIKOVS, dzim. 1978.gada 16.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Sakņu ielā 20-56, Liepājā, tiek aicināts ierasties Liepājas tiesā 2015.gada 3.februārī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 18.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20 2222 14 Jeļenas Mukovņikovas prasībā pret Maksimu Mukovņikovu par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/250.UT11

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33244914 AS "Latvijas Gāze" prasībā pret Aigaru Strausu par parāda piedziņu. Aizkraukles rajona tiesa uzaicina atbildētāju AIGARU STRAUSU, pers. kods 290663-10546, deklarētās dzīvesvietas nav, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Mēmeles ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 6.februārī plkst. 10.00 Aizkraukles rajona tiesā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 4, 18.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/250.UT12

Valkas rajona tiesa uzaicina parādnieku YUEPEI ZHU, dzim. 1973.gada 15.jūnijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese Lielirbes ielā 13-84, Rīgā, Latvija, LV-1046, ierasties Valkā, Rīgas ielā 2, LV-4701, uz tiesas sēdi 2015.gada 25.martā plkst. 13.30 kā atbildētāju lietā par parāda piedziņu ar prasītāju SIA "Hausmaster". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/250.UT13

Kuldīgas rajona tiesa uzaicina RIHARDU SKORUPSKI, pers. kods 291178-11771, deklarētās dzīvesvietas nav, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 12.februārī plkst. 11.00 Kuldīgā, Kalna ielā 25, 1.stāvā, 1.5.zālē, kā atbildētāju civillietā Skrundas novada bāriņtiesas prasībā pret Rihardu Skorupski par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 59.pantu, lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/250.UT14

Kuldīgas rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.63 panta trešo daļu un 59.pantu uzaicina ANDRI SPUĻĢĪTI, pers. kods 111157-11763, deklarētā dzīvesvieta: Smilšu iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads, 2015.gada 15.janvārī plkst. 10.00 ierasties Kuldīgas rajona tiesas kancelejā Kuldīgā, Kalna ielā 25, 1.stāvā, 1.1.kabinetā, lai saņemtu Kuldīgas rajona tiesas 2014.gada 10.decembra lēmuma norakstu, kurš pieņemts, izskatot Marinas Krastiņas pieteikumu par piemēroto pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu atcelšanu lietā Nr.3-12/0025/4, Marinas Krastiņas pieteikumā pret Andri Spuļģīti par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)