Laidiens: 16.12.2014., Nr. 250 (5310)

Privatizācijas ziņas

OP 2014/250.PZ1

VAS "PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA" PAZIŅO

2014.gada 2.decembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības "Ceļu pārvalde" valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumi.

AS "Ceļu pārvalde" pamatkapitāls - 2 374 455,60 euro.

Akciju skaits un nominālvērtība:

- 8276 "A" kategorijas akcijas ar 1 akcijas nominālvērtību 213,30 euro, kas dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē;

- 5322 "A" kategorijas akcijas ar 1 akcijas nominālvērtību 71,10 euro, kas dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē;

- 632 "B" kategorijas akcijas ar 1 akcijas nominālvērtību 213,30 euro, kas dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu.

Valsts kapitāla daļa AS "Ceļu pārvalde" - 104 "B" kategorijas akcijas jeb 0,93% no pamatkapitāla (Akciju pakete).

Vienas pārdodamās akcijas cena - 530 euro, akciju paketes pārdošanas cena - 55 120 euro. Maksāšanas līdzeklis - 100% euro. Nomaksas termiņš - 1 gads.

Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS "Privatizācijas aģentūra" K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015.gada 20.janvārim plkst. 16.00.

Pārdošanas noteikumi (un tiem pievienotās dokumentu veidlapas un akciju paketes pirkuma un ķīlas līgumu projekti) pieejami arī VAS "Privatizācijas aģentūra" mājaslapā: www.pa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021314.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā akciju paketes izsole notiks 2015.gada 30.janvārī plkst. 15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.


OP 2014/250.PZ2

VAS "PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA" PAZIŅO

2014.gada 23.septembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumi.

AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" pamatkapitāls - 3 095 023,40 euro.

Akciju skaits - 2 210 731.

Vienas akcijas nominālvērtība - 1,40 euro.

Valsts kapitāla daļa AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" - 81 307 akcijas jeb 3,68% no pamatkapitāla (Akciju pakete).

Vienas pārdodamās akcijas cena - 0,35 euro, Akciju paketes pārdošanas cena - 28 457,45 euro. Maksāšanas līdzeklis - 100% euro. Tūlītēja samaksa.

Saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Akciju paketi ir AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" akcionāriem.

Ja akcionāri nepiesakās izmantot pirmpirkuma tiesības, nepiesakās uz visu Akciju paketi vai neparaksta akciju pirkuma līgumus par visu 81 307 Akciju paketes akciju pirkšanu, VAS "Privatizācijas aģentūra" izsludinās Akciju paketes izsoli, kurā apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai varēs iesniegt jebkura ieinteresētā persona.

Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS "Privatizācijas aģentūra" mājaslapā www.pa.gov.lv, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā www.vsaa.lv un VAS "Privatizācijas aģentūra" telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Tālrunis uzziņām 67021314.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)