Laidiens: 11.12.2014., Nr. 247 (5307)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/247.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2014.gada 4.novembra spriedumu civillietā Nr. C33303114 DZINTRAI ULPAITEI, pers. kods 140929-11810, atcelt daļēji noteikto pilnā apjomā rīcības ierobežojumu:

Atcelt daļēji ar Rīgas rajona tiesas 2008.gada 13.novembra spriedumu Dzidrai Ulpaitei, pers. kods 140929-11810, noteikto pilnā apjomā rīcības ierobežojumu un ierobežot Dzidrai Ulpaitei, pers. kods 140929-11810, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, ir īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka Dzidras Ulpaites, pers. kods 140929-11810, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Dzidrai Ulpaitei, pers. kods 140929-11810, ierobežota rīcībspēja.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas - 2014.gada 14.novembra Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 5.decembrī.


OP 2014/247.TS2

Ar Jelgavas tiesas 2014.gada 29.oktobra spriedumu atcelts daļēji ar Jelgavas tiesas 2003.gada 3.jūlija spriedumu SERGEJAM BAČIŅINAM, pers. kods 070567-10055, noteiktais pilns rīcībspējas ierobežojums un ierobežota Sergejam Bačiņinam, pers. kods 070567-10055, rīcībspēja tikai šādās jomās:

- visu veidu darījumu slēgšanā,

- visu veidu maksājumu (tai skaitā pensiju, pabalstu, kompensāciju) kārtošanā, saņemšanā, izdarīšanā,

- rīcībā ar mantu, tai skaitā ar nekustamo īpašumu, tās pārvaldīšanā,

- rīcībā ar naudas līdzekļiem, finanšu līdzekļiem,

- rīcībā ar bankas kontiem.

Noteikt Sergeja Bačiņina, pers. kods 070567-10055, aizgādnim patstāvīgi rīkoties (tai skaitā valsts, pašvaldības, tiesu iestādēs, bankās un citās institūcijās, iestādēs) visās jomās, kurās Sergejam Bačiņinam ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies spēkā 2014. gada 3.decembrī.


OP 2014/247.TS3

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2014.gada 25.septembra spriedumu civillietā Nr. C29533014 tiesa nospriedusi ierobežot IGORAM KOVIĻINAM, pers. kods 150589-11256, rīcībspēju šādā apjomā: pārstāvība valsts, pašvaldības, finanšu, apdrošināšanas, sociālās palīdzības un ārstniecības iestādēs; maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība.

Noteikt, ka Igora Koviļina, pers. kods 150589-11256, aizgādnis ierobežotajā apjomā rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 16.oktobrī.


OP 2014/247.TS4

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2014.gada 25.septembra spriedumu civillietā Nr. C29520514 tiesa nospriedusi ierobežot SERGEJAM KOZLOVAM, pers. kods 210680 - 10110, rīcībspēju šādā apjomā: pārstāvība valsts, pašvaldības, finanšu, apdrošināšanas, sociālās palīdzības un ārstniecības iestādēs; maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma, atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka Sergeja Kozlova, pers. kods 210680-10110, aizgādnis ierobežotajā apjomā rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 16.oktobrī.


OP 2014/247.TS5

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2014.gada 18.februāra spriedumu civillietā Nr. C29734813, C - 3533 - 14/22 tiesa nospriedusi ierobežot MARIAI MIKHAYLOVAI, pers. kods 100628 -10412, rīcībspēju maksājumu veikšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā, pārstāvībai valsts un pašvaldības institūcijās.

Nodibināt Mariai Mikhaylovai, pers. kods 100628 -10412, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis iepriekš norādītajās jomās ir tiesīgs rīkoties patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 25.aprīlī.


OP 2014/247.TS6

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2014.gada 12.februāra spriedumu civillietā Nr. C29644612, C - 1183 - 14/22 tiesa nospriedusi ierobežot TATJANAI SUBOTINAI, pers. kods 081161-11244, rīcībspēju maksājumu veikšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību.

Nodibināt Tatjanai Subotinai, pers. kods 081161-11244, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis iepriekš norādītajās jomās ir tiesīgs rīkoties patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 25.aprīlī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)