Laidiens: 05.12.2014., Nr. 243 (5303)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/243.TS1

Daugavpils tiesa atzina Pāvelu Haritonovu, pers. kods 250550-12107, par personu ar rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

Ierobežot PĀVELAM HARITONOVAM, pers. kods 250550-12107, rīcībspēju šādās jomās:

1) pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs un apdrošināšanas iestādēs, neierobežojot viņa personiskās un nemantiskās tiesības;

2) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

3) darījumu slēgšana.

Nodibināt aizgādnību Pāvelam Haritonovam, pers. kods 250550-12107.

Noteikt Pāvela Haritonova, pers. kods 250550-12107, aizgādnim tiesības rīkoties patstāvīgi visās jomās, kurās Pāvelam Haritonovam ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr.C12140814 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 2.decembrī.


OP 2014/243.TS2

Daugavpils tiesa ar 2014.gada 12.novembra spriedumu civillietā Nr.C12160714 (C-1607-14) Eleonoras Priluckas pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu Jefrosinijai Safronovai nosprieda:

"Saglabāt JEFROSINIJAI SAFRONOVAI, pers. kods 071040-11161, ar Daugavpils tiesas 2004.gada 16.februāra spriedumu civillietā Nr.C12226403 noteikto rīcībspējas ierobežojumu un noteikt, ka Jefrosinijai Safronovai, pers. kods 071040-11161, rīcībspēja ierobežojama tādās jomās, kā - pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs; pabalstu un pensiju saņemšana; maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, neierobežojot Jefrosinijas Safronovas personiskās nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka norādītajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Jefrosinijas Safronovas aizgādnis rīkojas patstāvīgi."

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 3.decembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)