Laidiens: 04.02.2014., Nr. 24 (5083)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2014/24.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "Greenworld Fuels Baltic", vien. reģ. Nr.40103531450, juridiskā adrese: Lielā iela 69A, Rīga, LV-1016, paziņo, ka 2014.gada 24.janvārī dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu par reorganizāciju. Reorganizācijas veids: apvienošanās, pievienojamo sabiedrību SIA "Greenworld Fuels Baltic", vien. reģ. Nr.40103531450, pievienojot iegūstošajai sabiedrībai - SIA "GWG WASTECARE SOLUTIONS", vien. reģistrācijas Nr.40103616471, juridiskā adrese: Lielā iela 69A, Rīga, LV-1016.

Kreditori var pieteikt prasības pret SIA "Greenworld Fuels Baltic" viena mēneša laikā no šī paziņojuma publikācijas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", savas prasības iesniedzot sabiedrības juridiskajā adresē Lielajā ielā 69A, Rīgā, LV-1016.


OP 2014/24.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "GWG WASTECARE SOLUTIONS", vien. reģistrācijas Nr.40103616471, juridiskā adrese: Lielā iela 69A, Rīga, LV-1016, paziņo, ka 2014.gada 24.janvārī dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu par reorganizāciju. Reorganizācijas veids: apvienošanās, pievienojamo sabiedrību SIA "Greenworld Fuels Baltic", vien. reģ. Nr.40103531450, juridiskā adrese: Lielā iela 69A, Rīga, LV-1016, pievienojot iegūstošajai sabiedrībai - SIA "GWG WASTECARE SOLUTIONS", vien. reģistrācijas Nr.40103616471.

Kreditori var pieteikt prasības pret SIA "GWG WASTECARE SOLUTIONS" viena mēneša laikā no šī paziņojuma publikācijas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", savas prasības iesniedzot sabiedrības juridiskajā adresē Lielajā ielā 69A, Rīgā, LV-1016.


OP 2014/24.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

1. Komandītsabiedrība "Sglass R" (reģ. Nr.50103589531, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 3-3, Rīga, LV-1010).

2. Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIELA" (reģ. Nr.40003425156, juridiskā adrese: Vikingu iela 24-15, Jūrmala, LV-2010) - iegūstošā sabiedrība.

3. Reorganizācijas veids - pievienošana.

4. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2014.gada 30.janvārī.

5. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendāra mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Strēlnieku iela 3-3, Rīga, LV-1010.


OP 2014/24.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIELA" (reģ. Nr.40003425156, juridiskā adrese: Vikingu iela 24-15, Jūrmala, LV-2010).

2. Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NPS LV" (reģ. Nr.42403033469, juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 5B-3, Rēzekne, LV-4604) - pievienojamā sabiedrība.

3. Reorganizācijas veids - pievienošana.

4. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2014.gada 28.janvārī.

5. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendāra mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanas vieta: Rūpnīcas iela 5B-3, Rēzekne, LV-4604.


OP 2014/24.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NPS LV" (reģ. Nr.42403033469, juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 5B-3, Rēzekne, LV-4604).

2. Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIELA" (reģ. Nr.40003425156, juridiskā adrese: Vikingu iela 24-15, Jūrmala, LV-2010) - iegūstošā sabiedrība.

3. Reorganizācijas veids - pievienošana.

4. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2014.gada 28.janvārī.

5. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendāra mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Rūpnīcas iela 5B-3, Rēzekne, LV-4604.


OP 2014/24.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

SIA ''Talsu ūdens'', VRN LV49003000076, juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201, paziņo, ka 25.07.2013. ir pieņemts lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Talsu ūdens'', sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Stendes nami'' un sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Siltumiņš'' reorganizācijas uzsākšanu. Reorganizācijas veids - pievienošana. Pievienojot SIA ''Stendes nami'' un SIA ''Siltumiņš'', šo uzņēmumu manta tiks nodota pastāvošajai iegūstošajai sabiedrībai SIA ''Talsu ūdens''. Kreditori savus prasījumus var pieteikt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas, savu prasību un to pamatojošos dokumentus nosūtot uz iegūstošās sabiedrības SIA ''Talsu ūdens'' juridisko adresi.


OP 2014/24.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIELA" (reģ. Nr.40003425156, juridiskā adrese: Vikingu iela 24-15, Jūrmala, LV-2010).

2. Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: komandītsabiedrība "Sglass R" (reģ. Nr.50103589531 juridiskā adrese: Strēlnieku iela 3-3, Rīga, LV-1010) - pievienojamā sabiedrība.

3. Reorganizācijas veids - pievienošana.

4. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2014.gada 30.janvārī.

5. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendāra mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Strēlnieku iela 3-3, Rīga, LV-1010.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)