Laidiens: 01.12.2014., Nr. 238 (5298)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2014/238.US1

SIA Vidzemes Būvnieks - serviss" brīdina šādu dzīvokļa īpašnieci:

Ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas netiks samaksāts uzturēšanas un apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parāds, tiesā tiks iesniegta prasība par parāda piedziņu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Dzīvokļa īpašuma likums" 13.panta pirmo daļu: Ozolu iela 1-22, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, parādniece INETA JUGBĀRDE (dzim. 23.05.1977.), parāds 657,85 EUR.


OP 2014/238.US2

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.¹ pantu zvērināta notāre Skaidrīte Krūmiņa paziņo, ka VITALY OLENIYCHUK, pers. kods 190273-18001, tiek aicināts izpildīt savas saistības pret JEĻENU BĒRZKALNI, pers. kods 170857-13115, saskaņā ar 2014. gada 27. jūnijā Rīgā izdoto vienkāršo vekseli par 50 000 EUR (piecdesmit tūkstošiem euro), kura samaksas termiņš iestājās 2014. gada 20. oktobrī.


OP 2014/238.US3

Privatizējamā SIA JK Namu pārvalde, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikumu likumu "Dzīvokļa īpašuma likums", lūdz ANDRI ZNOTIŅU, dzim. 11.10.1962., deklarētā dzīvesvieta: Auseklīša ielā 21-15, Jēkabpilī, viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas norēķināties par dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (dzīvokļa īpašums Auseklīša ielā 21-15, Jēkabpilī), kā arī saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Parāda nesamaksāšanas gadījumā būsim spiesti griezties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.


OP 2014/238.US4

Privatizējamā SIA JK Namu pārvalde, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikumu un likumu "Dzīvokļa īpašuma likums", lūdz OĻEGU AFANASJEVU, dzim. 30.07.1973., deklarētā dzīvesvieta: Fabričnaja 51, Ļipecka, Krievija, viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas norēķināties par dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (dzīvokļa īpašums Bebru ielā 22-29, Jēkabpilī, kā arī saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Parāda nesamaksāšanas gadījumā būsim spiesti griezties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)