Laidiens: 01.12.2014., Nr. 238 (5298)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/238.AKK1

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (saīsinājumā VTUA) izsludina konkursu uz ierēdņa amatu - Tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģionālās nodaļas inspektors/-e (1 vakance uz nenoteiktu laiku) Kuldīgā

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- profesionālā pieredze lauksaimniecības mehanizācijā

- pieredze administratīvo lēmumu sagatavošanā

- pieredze valsts funkciju un ar tām saistīto uzdevumu izpildes nodrošināšana

- obligātas traktortehnikas un autotransporta vadīšanas tiesības

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS ACCESS, MS Word, MS Excel)

Galvenie pienākumi:

- organizēt, nodrošināt VTUA funkciju un ar tām saistīto uzdevumu izpildi, nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu (ārējo un iekšējo) prasībām

- VTUA administratīvo lēmumu sagatavošana

- nodrošināt klientu apkalpošanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām

Pieteikties 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", sūtot CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu kristine.kipsna@vtua.gov.lv vai iesniedzot tos personīgi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 614.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.30 līdz 17.00. Tālrunis uzziņām 67027486.


OP 2014/238.AKK2

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakantu amatu:

Vecākais referents (uz noteiktu laiku) Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļā

Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieguldījumu uzraudzību

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība sociālo zinātņu vai finanšu jomā

- pieredze ES fondu projektu neatbilstību sistēmas administrēšanā

- pieredze ES fondu administrēšanā vai iekšējās kontroles sistēmas izstrādē un uzturēšanā

- prasme izstrādāt tiesību aktus un metodoloģiskos materiālus

- pieredze darbā valsts pārvaldē, vai izpratne par tās darbības principiem

- zināšanas par ES institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu

- teicamas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī

- darba organizēšanas un koordinācijas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt šādus galvenos uzdevumus:

Nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu uzraudzību informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā, t.sk.

- sagatavot gada ziņojumam un MK pusgada ziņojumam informāciju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu

- izvērtēt un sniegt informāciju par neatbilstībām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

- izvērtēt un sniegt informāciju vadošās iestādes apliecinājumam par neatbilstībām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.


OP 2014/238.AKK3

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Nodrošinājuma un finanšu departamenta juriskonsulta/-es (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt tiesību aktu projektus, kas saistīti ar juridiska rakstura jautājumiem, un piedalīties ministrijas kompetencē esošo tiesību aktu projektu izstrādē

- veikt ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu, tajā skaitā iekšējo normatīvo aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu, juridisku izvērtēšanu, kā arī sniegt priekšlikumus par minēto projektu turpmāko virzību

- sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektiem

- izvērtēt ministrijas sagatavoto pārvaldes lēmumu, tajā skaitā administratīvo aktu projektu, tiesiskumu un lietderību, kā arī plānoto faktisko rīcību

- izvērtēt ministrijas un ministrijas padotībā esošo iestāžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības tiesiskumu un lietderību

- ministrijas pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt ministriju tiesvedības procesos par izglītības, zinātnes un sporta nozarē, jaunatnes un valsts valodas jomā izdotajiem administratīvajiem aktiem, ministrijas amatpersonu faktiskās rīcības pārsūdzēšanu un lietās, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

- atbilstoši departamenta kompetencei piedalīties normatīvo aktu un to projektu saskaņošanā ar Eiropas Savienības izdotajiem normatīvajiem aktiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- pieredze juridiskajā darbā (vismaz 3 gadi)

- pieredze darbā valsts pārvaldē (vismaz 3 gadi)

- pieredze tiesību aktu projektu, tajā skaitā iekšējo normatīvo aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu, izstrādē un izvērtēšanā

- pieredze tiesvedības procesos un tiesvedības dokumentu sagatavošanā

- zināšanas un pieredze administratīvo aktu sagatavošanā

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē sazināties, sagatavot dokumentus un izmantot literatūru

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a.kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv). Tālr. uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/238.AKK4

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Personālvadības nodaļas juriskonsulta/-es (ierēdņa) amatu uz noteiktu laiku (ierēdņa prombūtnes laikā)

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot ar personālu saistītos dokumentus (rīkojumi, līgumi, vienošanās, izziņas, amatu un pienākumu apraksti)

- atbilstoši nodaļas kompetencei sniegt atzinumus un sagatavot viedokļus par citu ministrijas struktūrvienību un valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem politikas plānošanas, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un pārvaldes lēmumu projektiem

- izstrādāt tiesību aktu projektus, tajā skaitā ministrijas iekšējo tiesību aktu projektus, nodaļas kompetences jomā un piedalīties ministrijas kompetencē esošo tiesību aktu projektu izstrādē

- ministrijas pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt ministriju tiesvedības procesos valsts civildienesta un darba tiesisko attiecību jautājumos

- sagatavot rīkojumu projektus par valsts amatpersonu amatu savienošanu, darbinieku blakus darbu veikšanu, veikt to uzskaiti

- konsultēt ministrijas darbiniekus un ierēdņus, ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītājus un darbiniekus valsts civildienesta un darba tiesisko attiecību jautājumos, citos personāla vadības jautājumos

- sniegt ministrijas un ministrijas padotībā esošo iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem metodisku palīdzību normatīvo aktu projektu un citu ar personālvadību saistīto dokumentu projektu izstrādē

- piedalīties darba grupās, komisijās, tajā skaitā dienesta pārbaužu veikšanā un disciplinārlietu izmeklēšanas komisijās, sanāksmēs, nodaļas kompetences ietvaros

Prasības pretendentiem/-ēm:

- pieredze juridiskajā darbā (vismaz 2 gadi)

- pieredze darbā valsts pārvaldē (vismaz 2 gadi)

- pieredze tiesību aktu projektu, tajā skaitā iekšējo normatīvo aktu projektu, izstrādē un izvērtēšanā

- pieredze tiesvedības procesos un tiesvedības dokumentu sagatavošanā

- zināšanas un pieredze Darba likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma un Valsts civildienesta likuma normu piemērošanā

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē sazināties, sagatavot dokumentus un izmantot literatūru

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a.kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv). Tālr. uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/238.AKK5

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Resursu kontroles daļas vecākais/-ā inspektors/-e (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē, bioloģijā, ģeogrāfijā (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību)

- darba pieredze valsts pārvaldes iestādē

- zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar vides aizsardzības normatīvajiem un tiesību aktiem, sagatavojot galvenajos amata pienākumos minētos dokumentus

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme un vēlēšanās strādāt komandā

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās

- augsta atbildība

- labas datora lietošanas prasmes

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie amata pienākumi:

- veikt kontroli par vides aizsardzības normatīvo un tiesību aktu ievērošanu

- sagatavot dokumentus un administratīvos aktus par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanu

- veikt kontroli par piesārņojošām darbībām un preventīvu piesārņojuma novēršanu tā rašanās vietā

- veikt kontroli A un B kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumos un uzņēmumos, kas saņēmuši C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumus, izsniegto atļauju nosacījumu un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas pārbaudes, labāko tehnisko paņēmienu piemērošanas pārbaudes

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" sūtīt pa pastu VVD Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai uz e-pastu lielriga@lielriga.vvd.gov.lv vai iesniegt personīgi VVD Lietvedības daļā (1.stāvā) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Informācija pa tālr. 67084278.


OP 2014/238.AKK6

Ekonomikas ministrija izsludina atkārtotu konkursu uz Būvniecības valsts kontroles biroja direktora/-es amatu

Prasības pretendentiem:

- otrā līmeņa augstākā izglītība arhitektūras, būvniecības, vai saistītā inženierzinātnes jomā, vadības zinībās, uzņēmējdarbībā vai tiesību zinātnēs (izglītība būvniecības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- pieredze vadošā amatā ne mazāk par 3 gadiem pēc augstākās izglītības iegūšanas norādītajās jomās (praktiskā pieredze būvniecības, arhitektūras vai saistītās inženierzinātņu jomās tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne un labas zināšanas būvniecības likumdošanā Latvijā un Eiropas Savienībā un praktiskā pieredze normatīvo aktu piemērošanā

- spēja orientēties valsts pārvaldes un administratīvā procesa jautājumos (labas zināšanas administratīvo tiesību, administratīvā procesa un valsts pārvaldes jautājumos tiks uzskatītas par priekšrocību)

- teicamas latviešu valodas un labas angļu un krievu valodas zināšanas

- organizēšanas un stratēģiskās plānošanas prasmes

- augsta atbildība, precizitāte un labas komunikācijas prasmes

- labas analītiskās spējas

- nevainojama reputācija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Galvenie amata pienākumi saistīti ar Būvniecības likumā (spēkā no 2014.gada 1.oktobra) Būvniecības valsts kontroles birojam noteikto kompetenču īstenošanu.

Atbilstošo kandidātu piemērotība un zināšanas tiks pārbaudītas klātienē, tostarp:

- zināšanas valsts pārvaldes, t.sk. interešu konflikta novēršanas, rīcības ar valsts finanšu līdzekļiem un mantu, u.c. jautājumos

- zināšanas iestādes vai uzņēmuma vadīšanā un darba plānošanā

- prasme teorētiskās zināšanas piemērot praksē, izteikt un pamatot viedokli par Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē esošajiem jautājumiem

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rakstu darbs par tēmu "Būvniecības valsts kontroles biroja loma kvalitatīvas un drošas būvniecības nodrošināšanā") 15 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta uz e-pastu (pasts@em.gov.lv) Ekonomikas ministrijai (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, fakss 67280882), norādot amatu, uz kuru pretendē.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/238.AKR1

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā Kontroles departamenta vecākās referentes ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku no 2014.gada 24.novembra iecelta LAURA LAPIŅA.


OP 2014/238.AKR2

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā Juridiskā departamenta vecākā referenta jurista ierēdņa amata vietā uz nenoteiktu laiku no 2014.gada 27.novembra iecelts GINTS NORLINDS.


OP 2014/238.AKR3

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā iecelta Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju plānošanas nodaļas vecākās ekspertes ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku no 2014.gada 19.novembra iecelta ANETE VĪTOLA.


OP 2014/238.AKR4

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā Budžeta departamenta Reģionālās attīstības, zemkopības un vides finansēšanas nodaļas vecākās referentes ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku no 2014.gada 21.novembra iecelta SVETLANA ROŠČINA.


OP 2014/238.AKR5

Kultūras ministrija paziņo, ka konkurss uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amata (uz noteiktu laiku) vietu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2014/238.AKR6

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka konkursa kārtībā vecākās ekspertes ierēdnes amatā 2014.gada 24.novembrī iecelta KRISTĪNE RUBINA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)