Laidiens: 25.11.2014., Nr. 234

Tiesu nolēmumi

OP 2014/234.TS1

Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2014.gada 16.septembra spriedumu (2014.gada 6.novembra lēmums par pārrakstīšanās kļūdas labojumu) nospriests: apmierināt Veras Dombrovskas pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādības nodibināšanu.

Ierobežot EDUARDA DOMBROVSKA, pers. kods 261191-10633, rīcībspēju, nosakot, ka rīcībspēja tiek ierobežota: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, saimnieciskā darbībā un komercdarbībā, kā arī pārstāvībā valsts un pašvaldību institūcijās, ārstniecības iestādēs.

Noteikt, ka aizgādnis rīkosies patstāvīgi rīcībspējas ierobežojumu apjomā: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, saimnieciskā darbībā un komercdarbībā, kā arī pārstāvībā valsts un pašvaldību institūcijās, ārstniecības iestādēs.

Nodibināt Eduardam Dombrovskim, pers. kods 261191-10633, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas - 2014.gada 30.septembra - Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā.

Tiesas spriedums stājās likumīgā spēkā 2014.gada 21.oktobrī.


OP 2014/234.TS2

Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2014.gada 29.oktobra spriedumu tika nolemts JEĻIZAVETAS GRIBANOVAS, pers. kods 050696-10126, rīcībspēju ierobežot šādā apjomā: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamo īpašumu atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka Jeļizavetas Gribanovas, pers. kods 050696-10126, rīcībspējas ierobežotajā apjomā aizgādnis darbojas patstāvīgi.

Tiesas spriedums stājās likumīgā spēkā 2014.gada 20.novembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)