Laidiens: 22.11.2014., Nr. 232

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/232.AKK1

Rīgas Stradiņa universitātes Personāla departaments izsludina vakances:

Struktūrvienība

Vakantais amats

Vietu skaits

A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Vadošais pētnieks

1 amata vieta

RSU Onkoloģijas institūta Molekulārās ģenētikas laboratorija

Vadošais pētnieks

1 amata vieta

Anatomijas un antropoloģijas institūts

Asistents (pētniecībā)

1 amata vieta

Patoloģijas katedra

Asistents (pētniecībā)

1 amata vieta

Biomehānikas laboratorija

Vadošais pētnieks

1 amata vieta

Dokumentus ar norādīto amatu lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes vadības un lietvedības daļā Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007.

Amatu prasības un pieteikšanās kārtību lūgums skatīt mājaslapā www.rsu.lv sadaļā "Vakances".


OP 2014/232.AKK2

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļas Pabalstu daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Fridriķa ielā 9, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus sociālās likumdošanas jautājumos

- izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas un informatīvas vēstules

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocības tiem pretendentiem, kam ir darba pieredze valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (vēlams tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 486,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi" → Pieteikums konkursam) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".

Dokumentus iesniegt Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļā Raunas ielā 64, Rīgā, LV-1039 (ar norādi "Konkursam uz Pabalstu daļas inspektora amatu"). Tālr. uzziņām 67185600, 29150915, fakss 67185646, e-pasts: Jelena.Zborovska@vsaa.lv.


OP 2014/232.AKK3

Iestāde/Struktūrvienība: Latvijas Kultūras akadēmija/Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedra

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Latvijas Kultūras akadēmija izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu: Mākslas zinātnes nozarē/ Kultūras teorijas apakšnozarē/ darbības jomā "Angļu valoda un kultūra" - docents (1 amata vieta)

Prasības pretendentam:

- humanitāro zinātņu doktora grāds

- valsts valodas zināšanas (C2)

- angļu valodas zināšanas (C2)

- pedagoģiskā darba pieredze

Pieteikšanās termiņš - viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- rektorei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā

- dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina iegūtos akadēmiskos un zinātniskos grādus

- dzīves un darba gājums (CV)

- citi dokumenti, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju

Dokumenti jāiesniedz Latvijas Kultūras akadēmijas Personāla daļā 14.kabinetā Ludzas ielā 24, Rīgā. Papildinformācija publicēta LKA mājaslapā: www.lka.edu.lv. Tālr. 67114805.


OP 2014/232.AKK4

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Valststiesību departamenta Konstitucionālo tiesību nodaļas juriskonsults/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- padziļinātas zināšanas konstitucionālajās tiesībās

- viena gada darba pieredze jurista darbā

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē tiesību aktu projektu izstrādē un analīzē vai ar personas tiesību un likumisko interešu aizsardzību saistītiem jautājumiem

- augsta atbildība, komunikācijas prasmes un spēja strādāt patstāvīgi

- iemaņas analītiskā darbā un stratēģiska domāšana

- iemaņas darbā ar datoru

Veicamie pienākumi:

- gatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju projektiem

- gatavot tiesību aktu projektus, viedokļus, komentārus, pārskatus, ziņojumus par nodaļas kompetencē (konstitucionālās tiesības, cilvēktiesības, valststiesības) esošiem jautājumiem

- pārstāvēt institūcijas viedokli sanāksmēs

- iesaistīties Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju gatavoto dokumentu izvērtēšanā un pilnveidošanā

- sniegt viedokli tiesvedības lietās un atbildes privātpersonām par to tiesisko aizsardzību.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Tālr. uzziņām 67036822, 67036722, 67036731.


OP 2014/232.AKK5

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS DEPARTAMENTA JURISKONSULTS/-E

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vēlama specializācija Eiropas Savienības tiesībās

- ļoti labas zināšanas Eiropas Savienības tiesībās

- teicamas angļu valodas zināšanas, vēlamas franču valodas zināšanas

- labas zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības uzbūvi un institūcijām

- zināšanas par Eiropas Savienības Tiesas uzbūvi un darbību, kā arī spēja orientēties Eiropas Savienības Tiesas procesuālajos dokumentos tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

- sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā

- teicamas iemaņas darbā ar datoru

Veicamie pienākumi:

- koordinēt no Eiropas Komisijas saņemtos informācijas pieprasījumus un analizēt valsts pārvaldes iestāžu sniegto atbilžu projektus

- izstrādāt un koordinēt Latvijas Republikas nostājas projektus Eiropas Savienības Tiesā izskatāmās lietās

- analizēt Eiropas Savienības Tiesā izskatāmās lietas un gatavot pārskatus par Latvijas Republikai nozīmīgākajām lietām

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža. Tālr. uzziņām 67036822, 67036722, 67036731.


OP 2014/232.AKK6

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola izsludina konkursu

- uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amatu vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:

Juridiskā zinātne, Starptautiskās tiesības - 1 vieta

- uz DOCENTA amatu vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:

Ekonomika, Reģionālā ekonomika - 1 vieta

- uz LEKTORA amatu vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

Socioloģija, Kultūras un masu komunikācijas socioloģija - 1 vieta

Prasības kandidātiem:

- attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds

- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze

- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.)

- prasme darboties e-studiju interneta vidē

- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas, zināšanas, prasme lietot tās studiju un metodiskajā darbā

Prasības amatu kandidātiem lūdzu apskatīt www.riseba.lv (Par RISEBA, Vakances).

Pieteikuma vēstuli, CV (Europass formātā) latviešu un angļu valodās, aizpildītas kritēriju un dokumentu mapes kopuma tabulas, kā arī dokumentālos pierādījumus 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas sūtīt uz e-pastu jelena.pokrojeva@riseba.lv vai pa pastu ar norādi "Personāla daļa - konkursam". Mūsu adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048. Kontakttālrunis 67807959.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)