Laidiens: 13.11.2014., Nr. 226 (5286)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/226.TS1

Daugavpils tiesa ar 2014.gada 20.oktobra spriedumu norakstu civillietā Nr.C12107614 (C-1076-14) Daugavpils prokuratūras pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu Madarai Ķirsei nosprieda:

"Ierobežot MADARAS ĶIRSES, pers. kods 050191-10406, rīcībspēju un noteikt, ka Madarai Ķirsei rīcībspējas ierobežojums nosakāms šādās jomās kā: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; pārstāvēšana veselības un aprūpes iestādēs, valsts un pašvaldības iestādēs; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, neierobežojot Madaras Ķirses personiskās nemantiskās tiesības.

Nodibināt Madarai Ķirsei, pers. kods 050191-10406, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka spriedumā norādītajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Madaras Ķirses, pers. kods 050191-10406, aizgādnis rīkojas patstāvīgi."

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 11.novembrī.


OP 2014/226.TS2

Ar Cēsu rajona tiesas 2014.gada 16.oktobra spriedumu civillietā Nr. C11069514 pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežošanu NORMUNDAM UPĪTIM, pers. kods 120264-11325, ir ierobežota rīcībspēja: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, saimnieciskā darbībā un komercdarbībā un noteikts, ka aizgādnis rīkosies patstāvīgi sekojošās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, saimnieciskā un komercdarbībā.

Nodibināt Normundam Upītim un viņa mantai aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 6.novembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)