Laidiens: 13.11.2014., Nr. 226 (5286)

Dažādi sludinājumi

OP 2014/226.DA1

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina VALENTĪNAS KOVŠOVAS (dzim. 1939. gada 18. novembrī, mirusi 2014. gada 22. oktobrī) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar Valentīnas Kovšovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Valentīnas Kovšovas piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.


OP 2014/226.DA2

Starptautiskās konteineru pārvadājumu līnijas MSC kuģu pienākšanas grafiks Rīgas ostā no 2015. gada. 1. janvāra

Kuģu pienākšana Rīgā reizi nedēļā, pirmdienās.

Maršruts:

Pirmdiena - Rīga

Trešdiena - Tallina

Svētdiena - Antverpene

Ceturtdiena - Brēmerhāfene

Papildu informācija mājaslapā: www.msclatvia.com.

Aģents MSC Latvia SIA

Tālr. 67854444, fakss 67854445.


OP 2014/226.DA3

SIA "Nurminen Maritime Latvia" ir "CMA CGM The French Line" līnijas aģents Rīgas brīvostā.

Mēs piedāvājam importa un eksporta sūtījumu veikšanu jūras konteineros visā pasaulē. Rīgā kuģis pienāk katras nedēļas otrdienā un atiet trešdienā.

Hamburga - Bremerhavena - Rīga - Klaipēda - Hamburga.

Kuģošanas līnijas satiksmes grafiks (2015. gadam)

Kuģis

Kuģa bruto tonnāža (GT)

Osta

Kuģa ienākšanas datums

Kuģa iziešanas datums

IMO numurs

AURORA

8583

Rīga

06/01; 13/01; 20/01; 27/01; 03/02; 10/02; 17/02; 24/02; 03/03; 10/03 utt.

07/01; 14/01; 21/01; 28/01; 04/02; 11/02; 18/02; 25/02; 04/03; 11/03 utt.

9234989

"Nurminen Maritime Latvia", SIA, Duntes iela 17A, Rīga, Latvija, LV-1005

E-pasts: info@nurminen.lv, tālr. +371 67 517 948, fakss +371 67 517 949, www.cma-cgm.com, www.nurminen.lv.


OP 2014/226.DA4

Paziņojums

Kultūras ministrija 2014.gada 7.novembrī saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.1., 4.2. un 6.4.punktu, ņemot vērā Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa "Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma - kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā veikšanu" rezultātus, ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma - kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā veikšanu" ar biedrību "Latvijas Teātra darbinieku savienība". Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv  sadaļā "Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)