Laidiens: 12.11.2014., Nr. 225 (5285)

Izsoles

OP 2014/225.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Vladislavam Karpačevam. Piedzinēji: AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010; AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010; Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19, k-9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes gabals ar kadastra Nr.8070 018 0151 un uz tā esošā jaunbūve (kadastra apzīmējums 80700180151001) -, kas atrodas "d/s Teika Nr.149", Ķekavas pag., Ķekavas nov., īpašums reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000175993  Nekustamā īpašuma novērtējums: 4000,00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: 4000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 Izsole notiks 2014.gada 17.decembrī plkst. 12.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/225.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Daniel (Dmitry) Kalmanovitch (Poley) piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,1465 ha platībā - Lejas ielā 2, Mežārēs, Babītes pag., Babītes nov., kadastra Nr. 8048 001 0463. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 28000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2014. gada 18. decembrī plkst. 14.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (2800 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2014/225.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Lidijai Kozorizai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 34,55 kv.m platībā - Brīvības gatvē 426-33, Rīgā, kadastra Nr. 0100 904 4990. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 19 300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2014.gada 18.decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1930 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2014/225.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Kārlim Putniņam piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala 0,28 ha platībā un uz tā esošas pienotavas ēkas, adrese: "Pienenītes", Meņģeles pag., Ogres nov., kadastra Nr.7476 004 0209, un uz zemes gabala esošas darbnīcas ēkas, adrese: "Remontdarbnīca pie Pienenītēm", Meņģeles pag., Ogres nov., kadastra Nr. 7476 504 0018. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 6600 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2014. gada 18. decembrī plkst. 13.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (660 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2014/225.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Albertam Upītim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 53,8 kv.m platībā - Baltāsbaznīcas ielā 34-102, Rīgā, kadastra Nr. 0100 916 4065. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 18 300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga. Hipotekārais kreditors: AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2014. gada 18. decembrī plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1830 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2014/225.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Viktorijai Trunovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 41,27 kv.m platībā - Asotes ielā 77, k-4-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 917 4298. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 7200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2014. gada 18. decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (720 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2014/225.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta: Bērzaunes iela 6a, 5. stāvs, Rīga, LV-1039, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Viskaļu ielā 6, Rīgā (veikala ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr. 001) ar kopējo platību 194,10 m²), kadastra numurs 0100 588 0020. Parādniece: SIA "MERELIKS", juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 122-161, Rīga. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 12 000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 16. decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Bērzaunes ielā 6a, 5. stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 12 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozīta kontā Nr. LV25TREL9199101001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, 1200,00 EUR, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67554429.


OP 2014/225.IZ8

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Ludmilai Stecenko piederošo nekustamo īpašumu Niko, Rubeniški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4470 003 0071, reģistrētu Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa Maļinovas pagasts zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000270865. Piedzinējs: AKF Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40003486767, juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013. Parādniece - Ludmila Stecenko.  Nekustamais īpašums - trīs zemes gabali ar kopējo platību 4,9 ha un dzīvojamā māja ar platību 29,7 kv.m, 4 palīgēkas. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuram uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 18. decembrī plkst. 12.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A. Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000 Valsts kasē, bankas kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums 150,00 euro. Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2014/225.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē Jānim Stērniniekam piederošo ½ domājamo daļu no laulāto kopmantā ietilpstošā nekustamā īpašuma - ½ domājamās daļas no zemes gabala un uz tā esošās dzīvojamās mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums 80600060453001) -, kas atrodas Bitēnu ielā 7, Berģos, Garkalnes nov., kadastra Nr.8060 006 0453, reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000063347. Piedzinējs - Alvis Čudars. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 26 200,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 26 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014. gada 17. decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/225.IZ10

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē tiesas ceļa nekustamo īpašumu, kas sastāv no:

1.1 zemes gabala Barši Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra numurs 7876 003 0279, 3,7 ha platībā. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 7876 003 0279 001) un trīs palīgēkas (kadastra apzīmējumi 7876 003 0279 002, 7876 003 0279 003, 7876 003 0279 004);

1.2. nekustamā īpašuma īpašniece - Regīna Barševska; nekustamais īpašums ir Regīnas Barševskas atsevišķa manta. Pamats: 2011. gada 7. aprīļa Vienošanās par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali Nr. 1006.

2. Nekustamajam īpašuma ir šādi apgrūtinājumu un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Nordea Bank AB rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008. gada 11. augusta hipotēkas līgums un 2014. gada 9. jūlija Vienošanās Nr. 200 par ķīlas tiesības pāreju.

2.2 Atzīme - ceļa servitūts 0,25 km platībā.

2.3. Atzīme - Austrumu elektrisko tīklu iekārtu 110 kv EPL 0,14 km/26 m aizsargjosla 0,4 ha platībā.

2.4. Atzīme - Austrumu elektrisko tīklu iekārtu 0,4 kv EPL 0,07 km/5 aizsargjosla.

2.5. Nostiprināta hipotēka EUR 47 851,58 (LVL 33 630,28) apmērā par labu Nordea Bank AB, reģistrācijas Nr. 516406-0120. Pamats: 2008. gada 12. maija aizdevuma (kredīta) līgums Nr.2008/1355/HK un tā grozījumi, 2008. gada 11. augusta hipotēkas līgums, 2011. gada 7.aprīļa hipotēkas līguma pārjaunojums, 2014. gada 9. jūlija vienošanās Nr. 200 par ķīlas tiesību pāreju. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam, kas ierakstīts Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 724-13.

3. Tiesības nekustamajā īpašuma, kuras īpašnieki patur sev: nekustamā īpašuma īpašnieki nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašuma.

4. Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena ir EUR 4000,00 (četri tūkstoši trīs simtu euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā saskaņā ar Civilprocesa likuma 611. panta 2. daļas noteikumiem.

6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem:

6.1. Izsole notiek ar augšupejošu soli EUR 200,00.

6.2. Visas procesuālās darbības saistība ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Piedzinējs: AKF Nordea Bank AB Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103749473, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013. Visām personām, kuram uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2014. gada 18. decembrī pulksten 14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A. Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Alīnas Kuprijanovas, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000 Valsts kasē, kods TRELLV22 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums 400,00 EUR. Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2014/225.IZ11

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Ruslanam Traupim piederošo īpašumu - Atmodas bulvāris 12a-6, Liepāja, kadastra Nr.1700902 6874, 48,7 kv.m, 2 istabas, 2/5 stāvs, 487/39835 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3000. Otrās izsoles sākumcena - EUR 3000, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 15.12.2014. plkst. 11.45 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 300 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00744/006/2014. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076.


OP 2014/225.IZ12

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Igoram Barkovskim piederošo īpašumu Dorupes ielā 6-4, Liepājā, kadastra Nr.1700 900 5460, 25,4 kv.m, 1 istaba, 1/2 stāvs, 254/4385 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Piedzinējs - SIA Namu serviss Apse, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 2100. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 2100, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 15.12.2014. plkst. 13.15 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 210 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00293/006/2014. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/225.IZ13

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Raimondam Strautiņam piederošo īpašumu Ģen. Baloža ielā 6-35, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 5867, 51,8 kv.m, 2 istabas, 3/5 stāvs, 518/36752 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - AS ABLV Banka, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3100. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 3100, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 15.12.2014. plkst. 13.45 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 140 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 01079/006/2014. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076.


OP 2014/225.IZ14

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu (NĪ) - dzīvokli - Ūdens ielā 7-9, Liepājā, kadastra Nr.1700 900 9847, 44,9 kv.m, 2 istabas, 3/3 stāvs, 449/5668 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 2 palīgceltnēm un zemes. Kreditori - Liepājas pilsētas dome, Rožu iela 6, Liepāja; SIA Namu serviss Apse, Peldu iela 41-2, Liepāja; AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 4500. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 4500, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 15.12.2014. plkst. 14.30 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 450 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, lietā Nr. 00828/006/2014. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/225.IZ15

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu (NĪ) - dzīvokli - Atmodas bulvārī 8a-22, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 7587, 63,6 kv.m, 3 istabas, 4/5 stāvs, 636/40787 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Kreditori - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja; AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga; AKF Bigbank Latvijas filiāle, Brīvības iela 151, Rīga; AS Swedbank, Balasta dambis 1a, Rīga, LAS Latvijas Krājbanka, Ganību dambis 17a, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3300. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 3300, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 15.12.2014. plkst. 15.00 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 330 - zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, lietā Nr. 00830/006/2014. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/225.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 43.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis 2014.gada 21.novembrī plkst. 14.00 prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 16, kustamās mantas pirmajā izsolē pārdod Staņislavam Kotļikam piederošās SIA "ŪDENSNESĒJS", reģistrācijas Nr.40103028992, 19 500 kapitāldaļas. Kapitāldaļu novērtējums - EUR 9775,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma (EUR 977,50) zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska, reģistrācijas Nr. 24106110707, kontā Nr. LV30TREL9199033001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/225.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 43.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis 2014.gada 21.novembrī plkst. 11.00 prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 16, kustamās mantas pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Ivanovam piederošās SIA "PL3 Logistics", reģistrācijas Nr.40103626323, 2000 kapitāldaļas. Kapitāldaļu novērtējums - EUR 2845,74. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma (EUR 284,57) zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska, reģistrācijas Nr.24106110707, kontā Nr. LV30TREL9199033001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/225.IZ18

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašuma Nr.32 Burtnieku ielā 33, Rīgā, kadastra Nr.0100 918 0182. Sākumcena - 3900 EUR, nodrošinājums - 390 EUR, reģistrācijas maksa - 35,57 EUR. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 09.01.2015. plkst.10.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 12.12.2014. plkst.16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021374, 67021413.


OP 2014/225.IZ19

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Indriķa ielā 11, Rīgā, kadastra Nr. Nr.0100 918 8016. Sākumcena - 3300 EUR, nodrošinājums - 330 EUR, reģistrācijas maksa - 35,57 EUR. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 09.01.2015. plkst.12.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 12.12.2014. plkst.16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021374, 67021413.


OP 2014/225.IZ20

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Krimuldas ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2890. Sākumcena - 2200 EUR, nodrošinājums - 220 EUR, reģistrācijas maksa - 14,23 EUR. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 09.01.2015. plkst.14.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 12.12.2014. plkst.16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021374, 67021413.


OP 2014/225.IZ21

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 "Mežsargi" Dzelzāmurā, Iecavas novadā, kadastra Nr. 4064 900 1827. Sākumcena - 4000 EUR, nodrošinājums - 400 EUR, reģistrācijas maksa - 35,57 EUR. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 16.01.2015. plkst. 10.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 19.12.2014. plkst. 16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021374, 67021413.


OP 2014/225.IZ22

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļu īpašumus (neapdzīvojamās telpas) Nr.1N un Nr.2N "Pēteri" Platones pagastā, Jelgavas novadā. Izsoles sākumcena - 869,36 euro/21,82 sertifikāti, drošības nauda - 86,94 euro, reģistrācijas maksa - 14,23 euro. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 22.01.2015. plkst. 10.00, ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 18.pantā noteikto kārtību. Privatizācijas pieteikums jāiesniedz līdz 22.12.2014. plkst. 16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Drošības nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Informācija par objektu: http://www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr. 67021343.


OP 2014/225.IZ23

Izsole

1. Izsoles objekts - Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums "Jaunības iela 17", kas sastāv no zemes nogabala ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0364-0, platība 2122 ha, un dzīvojamās mājas 234,9 m2 platībā, telpas Nr.66, Nr.67, Nr.70, Nr.71, kopplatībā 67 kv.m, adrese: "Jaunības iela 17", Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648.

2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 4185,37 EUR (četri tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro un 37 centi).

3. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2014.gada 15.decembrim plkst. 10.00 Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, Rikavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.

4. Izsoles veids - mutiska lejupejoša izsole.

5. Izsoles vieta un datums - Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, Rikavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2014.gada 15.decembrī plkst. 10.00.

6. Izsoles solis - 150,00 EUR.

7. Objekta apskates vieta un laiks - Jaunības iela 17, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālr. 64607080, 64607082.

8. Ar izsoles norises kārtību un izsoles noteikumiem var iepazīties Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, Rikavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

9. Kontaktpersona: Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds, tālrunis 64607080, info@rikava.lv.


OP 2014/225.IZ24

Izsole

Ventspils pilsētas pašvaldības policija atbilstoši "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma" normām paziņo par šādas kustamās mantas (automašīnu) mutisku izsoli ar augšupejošu soli Ventspilī, Andreja ielā 3, š.g. 27.novembrī plkst. 10.00:

1) VW TOUAREG, 2006. izlaiduma gads, un četras riepas 235/65R17 ar diskiem, kopējā sākumcena - EUR 9740,00, nodrošinājums - EUR 974,00;

2) VW Caddy Maxi Kombi 1,9 TDI, 2010. izlaiduma gads, sākumcena - EUR 12 580,36, nodrošinājums - EUR 1258,04;

3) VW Caddy Maxi Kombi 1,9 TDI, 2010. izlaiduma gads, sākumcena - EUR 12 580,36, nodrošinājums - EUR 1258,04.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties darba dienās plkst. 10.00 līdz 16.00 Ventspils pilsētas pašvaldības policijā Andreja ielā 3, Ventspilī. Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājuma iemaksas beigu termiņš noteikts š. g. 26.novembrī plkst. 16.00. Automašīnas var apskatīt Andreja ielā 3, Ventspilī. Tālr. uzziņām 63624729. Fakss 63624729.


OP 2014/225.IZ25

Izsole

Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, juridiskā adrese: Pils ielā 12, Ventspilī, paziņo par mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

1. Izsoles priekšmets:

1.1. Autotransports - vieglais pasažieru CITROEN BERLINGO, sākumcena 150,00 EUR.

1.2. Autotransports - vieglais pasažieru PEUGEOT PARTNER, sākumcena 300,00 EUR.

1.3. Autotransports - vieglais pasažieru AUDI A4, sākumcena 350,00 EUR.

1.4. Autotransports - kravas ceļu dienests ZIL 433362, sākumcena 1600,00 EUR.

1.5. Autotransports - kravas ceļu dienests MAZ 5551, sākumcena 2000,00 EUR.

1.6. Autotransports - pašgājējs iekrāvējs BOBCAT 773B, sākumcena 1800,00 EUR.

2. Izsolāmās transporta vienības var apskatīt PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" TMC teritorijā Saules ielā 124, Ventspilī, iepriekš piesakoties pa tālruni 29252343.

3. Iepazīšanās ar izsoles nolikumu un reģistrēšanās līdz 2014.gada 26.novembrim plkst. 12.00 pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" Saules ielā 124, Ventspilī, iepriekš piesakoties pa tālruni 29252343.

4. Izsole notiks 2014.gada 27.novembrī plkst. 14.00 pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" Pils ielā 12, Ventspilī, otrā stāva konferenču zālē.

5. Pēc dalības naudas EUR 30,00 (trīsdesmit euro) un drošības naudas 20% (divdesmit procenti) apmērā no transporta vienības sākumcenas iemaksas pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" norēķinu kontā Nr. LV91HABA0001402063261, kods HABALV22, AS "Swedbank", izsoles dalībnieki, uzrādot maksājuma uzdevumus, tiek reģistrēti izsolei un viņiem tiek izsniegts Izsoles nolikums un Izsoles noteikumi.

6. Nosolītā pirkuma maksa ir jāiemaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no izsoles dienas, iemaksājot to pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" norādītajā norēķinu kontā. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta arī iemaksātā drošības nauda.

7. Personām, kuras izsoles rezultātā iegūs transporta vienības, jānodrošina to izvešana no pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" teritorijas Saules ielā 124, Ventspilī, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.


OP 2014/225.IZ26

Izsole

Krimuldas novada dome rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošām šādām cirsmām.

1. Īpašumā "Mežs pie Mudurgām" kailcirte, kopšanas cirte 5,9 ha apjomā ar nosacīto cenu EUR 12 000,00.

2. Īpašumā "Dreimaņi" kopšanas, kailcirte 5,4 ha apjomā ar nosacīto cenu EUR 20 000,00.

3. Īpašumā "Mežs pie Turaidas skolas" izlases cirte 3,4 ha apjomā ar nosacīto cenu EUR 3800,00.

Objekta izsole notiks 2014.gada 25.novembrī plkst.14.00 Krimuldas novada Tautas nama telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2014.gada 24.novembrim plkst.17.00.

Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, vai Krimuldas novada domes mājaslapā (www.krimulda.lv).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)