Laidiens: 10.11.2014., Nr. 223 (5283)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/223.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2014. gada 16. septembra spriedumu civillietā Nr. C33294514 Sandim Pušpuram, pers. kods 100890-11952, atcelt daļēji rīcības ierobežojumus:

"Atcelt daļēji ar Rīgas rajona tiesas 2011. gada 11. marta spriedumu SANDIM PUŠPURAM, pers. kods 100890-11952, noteikto pilnā apjomā rīcības ierobežojumu un ierobežot Sandim Pušpuram, pers. kods 100890-11952, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, ir īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka Sanda Pušpura, pers. kods 100890-11952, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Sandim Pušpuram, pers. kods 100890-11952, ierobežota rīcībspēja."

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas - 2014. gada 30. septembra - Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas rajona tiesā.

 Spriedums stājies spēkā 2014. gada 21. oktobrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)