Laidiens: 07.11.2014., Nr. 222 (5282)

Dažādi sludinājumi

OP 2014/222.DA1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014. gada 2. decembrī plkst. 12.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs KRISTĪNE VENDE. Temats: "Mātes neverbālā pieskaņošanās, depresijas iezīmes, emociju regulācijas stratēģijas un bērna uzvedības problēmas."

Darba vadītāja: PhD, profesore Sandra Sebre.

Recenzenti: Dr. psych., asociētā profesore Ieva Bite, Latvijas Universitāte, Dr. psych., docente Aija Dudkina, RPIVA, PhD, asociētā profesore Rasa Bieliauskaite, Viļņas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.


OP 2014/222.DA2

CONTAINERSHIPS

Jūras līnijas kuģošanas grafiks


OP 2014/222.DA3

Paziņojums

Aviācijas meklēšanas un glābšanas centrs (ARCC)

Sākot no 2014. gada 1. novembra, Valsts robežsardze nodrošina Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (starptautiskais saīsinājums - ARCC) darbību.

ARCC kontaktinformācija (24 stundu režīmā): adrese: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012, Latvija. Tālruņi: +371 67075616, +371 67075718, +371 26668557, +8816 51461153 (satelīta telefona numurs); fakss +371 67075600; e-pasts: od@rs.gov.lv, ncc.latvia@rs.gov.lv.

Radiosakari: 24 stundu sardze VHF 121,500 MHz metriskos viļņos, izsaukuma signāls "RIGA AVIATION RESCUE".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)