Laidiens: 31.01.2014., Nr. 22 (5081)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/22.TS1

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personas GAĻINAS VAŠČENKO rīcībspējas ierobežojumus un nosprieda:

"Ierobežot Gaļinai Vaščenko, pers. kods 010968-10248, rīcībspēju šādās jomās:

- pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs;

- pabalstu un pensiju saņemšana;

- maksājumu izdarīšana un saņemšana;

- darījumu slēgšana;

- rīcība ar mantu un tās pārvaldība.

Nodibināt Gaļinai Vaščenko, pers. kods 010968-10248, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Gaļinas Vaščenko, pers. kods 010968-10248, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Gaļinai Vaščenko, personas kods 010968-10248, ierobežota rīcībspēja."

Tiesas spriedums civillietā Nr.C12223513 716/14 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 28.janvārī.


OP 2014/22.TS2

Ar Jēkabpils rajona tiesas 2014.gada 6.janvāra spriedumu civillietā Nr.C16096413/0213/14 ierobežot KĀRĻA ZĪBIŅA, pers. kods 231194-11168, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Nodibināt aizgādnību Kārlim Zībiņam, pers. kods 231194-11168.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 28.janvārī.


OP 2014/22.TS3

Ar Jēkabpils rajona tiesas 2014.gada 6.janvāra spriedumu civillietā Nr.C16105711/0036/14 ierobežot NORBERTA ŽEIKARA, pers. kods 040393-11569, rīcībspēju, nosakot rīcības ierobežojumu šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Nodibināt Norbertam Žeikaram, pers. kods 040393-11569, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Norberta Žeikara rīcība ir ierobežota.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 28.janvārī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)