Laidiens: 27.10.2014., Nr. 212 (5272)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/212.UT1

SILVIJA BUDO, dzim. 1952.gada 6.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Murjāņu iela 36-43, Rīgā, LV-1024, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 11.martā plkst. 10.30 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Abrenes ielā 3, Rīgā, LV-1050, 29.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C30664413 (C-2776-14/3) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Silviju Budo par dzīvojamās mājas uzturēšanas, apsaimniekošanas maksas un saņemto pakalpojumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/212.UT2

RAKHILYA GRABOVSKAYA, dzim. 1947.gada 1.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Brīvības gatve 336-4, Rīgā, LV-1006, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 19.janvārī plkst. 12.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Abrenes ielā 3, Rīgā, LV-1050, 35.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C30392714 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Rakhilya Grabovskaya par dzīvojamās mājas uzturēšanas, apsaimniekošanas maksas un saņemto pakalpojumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/212.UT3

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C31383113, Kati Helēnas Sarasniemi maza apmēra prasībā pret Vitāliju Vasiljevu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam VITĀLIJAM VASIĻJEVAM, dzim. 1970.gada 26.aprīlī, ka 2014.gada 4.decembrī tiesnese I.Škutāne minēto Kati Helēnas Sarasniemi maza apmēra prasību pret Vitāliju Vasiļjevu par parāda piedziņu civillietā Nr. C31383113 izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Vitālijam Vasiļjevam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Vitālijs Vasiļjevs varēs saņemt, sākot no 2014.gada 4.decembra, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas kancelejā.


OP 2014/212.UT4

Ventspils tiesa uzaicina INGU PORIŅU, dzim. 1983.gada 29.augustā, kuras deklarētā dzīvesvieta: Ganību ielā 64-9, Ventspilī, ierasties uz tiesas sēdi kā atbildētāju civillietā Nr.C40053814 Rizvana Safdara (Rizwan Safdar) prasībā pret Ingu Poriņu par laulības šķiršanu 2014.gada 1.decembrī plkst. 12.00 Ventspils tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1.stāvā, 8.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/212.UT5

Saldus rajona tiesa uzaicina DAINI RICIKU, pers. kods 211265-10106, uz tiesas sēdi 2015.gada 6.janvārī plkst. 10.00 saldus rajona tiesā Saldū, Tūristu ielā 3, 2.stāvā, ceturtajā sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā AS "SEB banka" prasībā pret Daini Riciku par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/212.UT6

AGRIS OZOLS, dzim. 1969.gada 7.oktobrī, kā atbildētājs tiek aicināts ierasties uz civillietas Nr.C40095114 Anitas Ozolas prasībā pret Agri Ozolu par laulības šķiršanu izskatīšanu, kas notiks 2014.gada 5.decembrī plkst.10.30 Ventspils tiesā, Zvana ielā 9, Ventspilī, 1.stāvā, 1.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/212.UT7

Jūrmalas pilsētas tiesa uzaicina OLGU MASLOBOJEVU, dzim. 1959.gada 4.augustā, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Dubultos, 2.stāvā, 6.zālē, uz tiesas sēdi 2015.gada 7.janvārī plkst. 10.00 kā atbildētāju civillietā Nr.C17067714 Sergeja Maslobojeva prasībā pret Olgu Maslobojevu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/212.UT8

SIGNE RITUMA, dzim. 1993.gada 20.februārī, Latvijā, pēdējā zināmā deklarētās dzīvesvietas adrese: Rīgā, Kurzemes prospektā 68-36, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 11.decembrī plkst.10.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 213.kabinetā, kā atbildētāja civillietā Nr.C28308914; arhīva Nr.C-3089-14/13, t.i., Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Signi Ritumu par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/212.UT9

Bauskas rajona tiesa paziņo atbildētājam JĀNIM PIKĀNAM, dzim. 1988.gada 30.septembrī, bez deklarētas dzīvesvietas, pēdējā zināma dzīvesvieta: Policijas iela 6-2, Kuldīga, ka 2014.gada 10.decembrī Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, Bauskas rajona tiesas tiesnesis A.Sniedzītis rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) izskatīs civillietu Nr.C10077214 (lietas arhīva Nr. C- 0772-14/02) Rutas Pikānes maza apmēra prasībā pret Jāni Pikānu par uzturlīdzekļu piedziņu. Tiesa informē atbildētāju Jāni Pikānu, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Tiesas sprieduma norakstu atbildētājs Jānis Pikāns varēs saņemt no 2014.gada 10.decembra plkst.14.00 Bauskas rajona tiesas kancelejā, Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3.stāvā, 302.kabinetā.


OP 2014/212.UT10

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina SERGEJU PLOCIŅU, dzim. 1986.gada 25.februārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Jūrmalā, Tallinas ielā 40-7, LV-2016, ierasties 2014.gada 11.decembrī plkst. 9.40 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2.stāvā, 26.zālē, kā atbildētāju civillietā Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Sergeju Plociņu par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesa uzaicina Sergeju Plociņu ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2014/212.UT11

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta AS "Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret Eduardu Abasovu par naudas piedziņu. Atbildētājs EDUARDS ABASOVS, dzim. 1959.gada 20.janvārī, ziņas par dzīvesvietas deklarāciju anulētas, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta ir Līdaciņu iela 3A, Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis taisīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2014.gada 28.novembrī un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt pēc 2014.gada 1.decembra.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)