Laidiens: 27.10.2014., Nr. 212 (5272)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/212.TS1

Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2014.gada 16.septembra spriedumu tika nolemts ierobežot EDUARDA DOMBROVSKA, pers. kods 261191-10630, rīcībspēju, nosakot, ka rīcībspēja tiek ierobežota: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, saimnieciskā darbībā un komercdarbībā, kā arī pārstāvībā valsts un pašvaldību institūcijās, ārstniecības iestādēs. Noteikt, ka aizgādnis rīkosies patstāvīgi rīcībspējas ierobežojumu apjomā: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, saimnieciskā darbībā un komercdarbībā, kā arī pārstāvībā valsts un pašvaldību institūcijās, ārstniecības iestādēs.

Tiesas spriedums stājās likumīgā spēkā 2014.gada 21.oktobrī.


OP 2014/212.TS2

Ar Valmieras rajona tiesas 2014.gada 1.oktobra spriedumu ierobežot ELĪNAI GRIGORJEVAI, pers. kods 120996-11352, rīcībspēju, nosakot šādus ierobežojumus:

- maksājumu izdarīšana un saņemšana,

- darījumu slēgšana,

- rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām,

- pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs,

- noteikt, ka Elīnas Grigorjevas, pers. kods 120996-11352, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Elīnai Grigorjevai ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīga spēkā 2014. gada 23.oktobrī.


OP 2014/212.TS3

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 26.septembra spriedumu civillietā Nr. C3974-14/19 nosprieda ierobežot BORISA DIDEIKO, pers. kods 051141-10113, rīcībspēju un nodibināt viņam aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

- lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz ārstniecības jautājumiem,

- dokumentu sagatavošanā un parakstīšanā ārstniecības, sociālas aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, valsts un pašvaldību iestādēs, darbībās ar viņam pienākušos korespondenci, izņemot dokumentus un korespondenci, kas skar Borisa Dideiko personiskās nemantiskās tiesībās un jautājumus par viņa rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi. Spriedums likumīgā spēkā stājies 2014.gada 17.oktobrī.


OP 2014/212.TS4

Ar Balvu rajona tiesas 2014. gada 17.septembra spriedumu civillietā nospriests: Daigas Lukjanovas pieteikums par personas rīcībspējas ierobežošanu apmierināts.

Ierobežot GUNTĀRAM ZELČAM, pers. kods 141268-11966, rīcībspēju, nosakot, ka rīcībspēja ierobežota: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka aizgādnis rīkosies patstāvīgi šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt Guntāram Zelčam, pers. kods 141268-11966, dzim. 1968.gada 14.decembrī, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Spriedums stājies spēkā 2014. gada 14. oktobrī.


OP 2014/212.TS5

Ar Valmieras rajona tiesas 2014.gada 20.jūnija spriedumu ierobežot SKAIDRĪTEI CAKAREI, pers. kods 290625-12757, rīcībspēju, nosakot šādus ierobežojumus:

- maksājumu izdarīšana un saņemšana,

- darījumu slēgšana,

- rīcībā ar mantu,

- komercdarbībā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014. gada 11.jūlijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)