Laidiens: 10.10.2014., Nr. 201 (5261)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/201.AKK1

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz Reģionālistikas zinātniskā institūta vadošā/-ās pētnieka/-ces amatu Ekonomikā (apakšnozare - Reģionālā ekonomika) - 1 vieta

Pretendentiem izvirzītās prasības, iesniedzamo dokumentu saraksts un iesniegšanas termiņi atrodami Rēzeknes Augstskolas mājaslapā www.ru.lv sadaļā "Vakances".


OP 2014/201.AKK2

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amata vietu - Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas juriskonsults/-e (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām

- augstākā juridiskā izglītība

- zināšanas administratīvā procesa normu piemērošanā

- labas angļu valodas zināšanas

- vēlama pieredze jurista amatā valsts pārvaldes iestādē

- vēlama pieredze juridiskas personas interešu pārstāvības nodrošināšanai tiesā

- labas datorprogrammu lietotāj prasmes

- atbildības izjūta un precizitāte

- spēja darboties komandā, bet vienlaicīgi arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi valsts aizsardzības jautājumos

- veikt saņemto tiesību aktu projektu juridisko izvērtējumu

- nodrošināt Aizsardzības ministrijas interešu pārstāvību tiesā

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam un veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai uz e-pasta adresi: inese.lozda@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas pieejamas ministrijas mājaslapā: http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.


OP 2014/201.AKK3

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Autortiesību nodaļas vecākā/-ās juriskonsulta/-es ierēdņa amata vietu (uz noteiktu laiku)

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst šādām prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- praktiska pieredze juridisko dokumentu izstrādē

- darba pieredze intelektuālā īpašuma tiesību jomā

- izpratne par autortiesību un blakustiesību jomu;

- spēja argumentēti pamatot savu viedokli

- labas angļu valodas zināšanas

Konkursa pretendentiem 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 15 dienas no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis") vai jānosūta elektroniski uz e-pastu pasts@km.gov.lv šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv).


OP 2014/201.AKK4

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakantu ierēdņa amatu - Juridiskā departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība

- darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāka par 1 gadu

- profesionālā darba pieredze ne mazāka par 3 gadiem

- pieredze tiesību aktu projektu izstrādē

- orientēšanās normatīvajos aktos nekustamā īpašuma jomā (t.sk. nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos)

- precizitāte, augsta atbildība, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme strādāt ar datoru

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

- pieredze tiesību aktu izstrādē nekustamo īpašumu jomā un zemes nomas līgumu izstrādē.

Galvenie pienākumi:

- sagatavot uzziņas un nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatām par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda ministrijas personā

- sagatavot valsts zemes nomas līgumus

- izstrādāt tiesību aktu projektus rīcībai ar valsts nekustamo īpašumu;

- izstrādāt tiesību aktu projektus par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Rīgā, Gogoļa ielā 3, 378.kabinetā, e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām 67028218.


OP 2014/201.AKK5

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ekonomikas un vadlīniju nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es (ierēdņa) amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- izskatīt iesniegumus par jauna veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā

- aprēķināt un pārrēķināt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumu tarifus

- veikt veselības aprūpes pakalpojumu tarifu izmaiņu ietekmes prognozēšanu

- izveidot un uzturēt veselības aprūpes pakalpojumu sarakstu

- sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos

- sagatavot atbildes vēstuļu projektus

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai sabiedrības veselībā

- pieredze izglītībai atbilstošā profesijā vai specialitātē ne mazāk kā viens gads

- pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu, analītiskas domāšanas prasmes

- labas datorprasmes (MS Word, Excel, Access, PowerPoint)

- teicamas latviešu, labas (B1) angļu valodas zināšanas

- augsta atbildība, labas komunikācijas un sadarbības spējas

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā

- labus darba apstākļus

- mēnešalgu, sākot no 666 EUR (bruto alga)

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vecākais eksperts Ekonomikas un vadlīniju nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu olita.auzina@vmnvd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2014.gada 20.oktobrim. Informācija pa tālr. 67043742.


OP 2014/201.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Informātikas pārvaldes Attīstības pārvaldības daļas galvenā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Informātikas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana informācijas sistēmu resursu pārvaldības jomā.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ pieredze informātikas, finanšu vai grāmatvedības jomās vismaz vienu gadu

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs :

˗ nodrošināt VID darbības un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbilstoši Informātikas pārvaldes Attīstības pārvaldības daļas (turpmāk - Daļas) kompetencei un aktualizēšanu atbilstoši Informātikas pārvaldes (turpmāk - Pārvaldes) kompetencei, kā arī koordinēt dokumentu izstrādi

˗ piedalīties VID stratēģisko uzdevumu īstenošanā atbilstoši Daļas kompetencei un veikt informācijas apkopošanu atbilstoši Pārvaldes kompetencei

˗ pieprasīt un apkopot informāciju VID informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības pasākumu realizācijai nepieciešamo publisko iepirkumu pieprasījumu sagatavošanai, sagatavot pasākumu realizācijai nepieciešamos iepirkumu pamatojumus un pieteikumus iepirkumu identifikācijas numura piešķiršanai

˗ sagatavot atskaites par informācijas sistēmu pasākumu līgumsaistību izpildes gaitu par piegādēm un pakalpojumu sniegšanu

˗ veikt VID valsts informācijas sistēmu reģistrēšanu, informācijas apkopošanu, ievadi un aktualizēšanu Valsts informācijas sistēmu reģistrā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās, tiesībās, dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnēs, pieredzi informātikas, finanšu vai grāmatvedības jomās vismaz vienu gadu, pieredzi darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principu pārzināšanā un ar zināšanām par informācijas sistēmas tehnoloģijām.

Darbinieka dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Darbinieka amatam noteikta: 19.3.saime "IT un IS vadība", IIA līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IP APD GS amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Vidzemes priekšpilsētas nodaļas vecākā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu parādu piedziņas jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā;

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

Ja esi gatavs:

- sagatavot lēmumu projektus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

- izpildīt lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

- sazināties ar nodokļu maksātāju, noskaidrot parādu rašanās iemeslus un tā samaksas iespējas, ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar: augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, darba pieredzi nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā un prasmi vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP 1PD RVN VNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK8

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- pieredze nodokļus un nodevas reglamentējošo normatīvo aktu un ar tiem saistīto normatīvo aktu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un ar to saistīto normatīvo aktu, kā arī grāmatvedību un gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā

- prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju,

pieņemt atbilstošus lēmumus

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- sagatavot vēstules un informatīvos materiālus kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpojošajiem dienestiem par to apkalpojamo modeļu reģistrāciju un pārraudzību

- izstrādāt un līdzdarboties metodisko materiālu izstrādāšanā par nodokļu un nodevu normatīvo aktu, padziļinātās sadarbības programmas koordinācijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošanu atbilstoši Daļas kompetencei, kā arī tos izplatīt

- sagatavot un līdzdarboties uzziņu sagatavošanā nodokļu maksātājiem par tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā

- izstrādāt un līdzdarboties informatīvo materiālu (brošūras, bukleti, e-biļeteni u.tml.) izstrādē

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar: izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 35.saime "Politikas ieviešana", III līmenis un 10.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NP NNGMD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK9

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par daļas kompetencē esošiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

- izstrādāt vai piedalīties iekšējo normatīvo aktu un metodisko materiālu izstrādē un aktualizēšanā, sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām daļas kompetencē esošajos jautājumos

- sniegt konsultācijas un atbalstu pārvaldes ierēdņiem sarežģītajos gadījumos nodokļu kontroles lietās un auditoriem normatīvo aktu piemērošanā un sarežģīto auditu pārskatu saskaņošanā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, vismaz viena gada praktisko darba pieredzi normatīvo aktu piemērošanā administratīvo un nodokļu tiesību jomā, praktisko darba pieredzi tematisko pārbaužu un nodokļu auditu veikšanā.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3. saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK10

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas Pirmās administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas galvenā/-ās jurista/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku un vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): tiesību zinātnē

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- sagatavot lēmumu projektus par nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu un norēķinu operāciju apturēšanu

- sniegt juridiskās konsultācijas un atbalstu pārvaldes ierēdņiem sarežģītajos gadījumos nodokļu kontroles lietās

- izskatīt pārvaldes ierēdņu sastādītos administratīvo pārkāpumu protokolus administratīvo pārkāpumu lietās un sagatavot lēmumu projektus administratīvā pārkāpuma lietās, par tādiem pārkāpumiem, par kuriem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk - Latvijas APK) paredzēts naudas sods virs četrsimt trīsdesmit euro.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar vismaz viena gada praktisko darba pieredzi normatīvo aktu piemērošanā administratīvo un nodokļu tiesību jomā.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 21.saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IIIB līmenis un 10.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP PAPLIN GJ amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK11

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Fizisko personu analīzes daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku un vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- darba pieredze nodokļu kontroles jomā

Ja esi gatavs:

- veikt fizisko personu riska analīzi un identificēt fiziskās personas, kurām atbilstoši VID metodiskajiem ieteikumiem, nepieciešams veikt nodokļu auditus

- pieprasīt un pieņemt no fiziskajām personām, kuru izdevumi pārsniedz deklarētos ienākumus, papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu, un izvērtēt tajās sniegto informāciju

- sagatavot analītisko informāciju par konkrētu fizisko personu ar analīzes rezultātā identificētajiem riskiem atbilstoši noteiktam nodokļu kontroles pasākumu veidam

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

- Priekšrocības pretendentiem ar: augstāko izglītību ekonomikā un prasmi vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažādu veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus, darba pieredzi nodokļu kontroles jomā ne mazāk kā divu gadus.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11. mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP FPAD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK12

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļas Nodokļu maksātāju darbības ierobežošanas nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- regulāri atlasīt nodokļu maksātājus, kuriem ir apturama saimnieciskā darbība un uzsākt saimnieciskās darbības apturēšanas procesu

- apturēt VID izsniegto speciālo atļauju (licenču) darbību

- regulāri atlasīt nodokļu maksātājus, kuriem ir izbeidzama saimnieciskā darbība un uzsākt saimnieciskās darbības izbeigšanas procesu Nodaļas kompetences ietvaros

- izvērtēt VID rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātāju un sagatavot lēmuma projektu par sabiedrības darbības izbeigšanu, atcelt lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu, ja pārkāpums ir novērsts pirms lēmums stājies spēkā un ievadīt informāciju NIS

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvo aktu noteiktajā termiņā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vadībā, grāmatvedībā), komerczinībās, tiesību zinātnē vai nodokļu administrēšanā, darba pieredzi nodokļu administrēšanas jomā ne mazāk kā viens gadu un darba pieredze informācijas izvērtēšanā, dokumentu sagatavošanā (t.sk. analītisko materiālu sagatavošanā), priekšlikumu un normatīvo aktu projektu izstrādē un darba pieredzi ar Nodokļu informācijas sistēmu.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP SIND NMD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK13

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļas Nodokļu maksātāju darbības ierobežošanas nodaļas vecākā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- regulāri atlasīt nodokļu maksātājus, kuriem ir apturama saimnieciskā darbība un uzsākt saimnieciskās darbības apturēšanas procesu

- apturēt VID izsniegto speciālo atļauju (licenču) darbību

- regulāri atlasīt nodokļu maksātājus, kuriem ir izbeidzama saimnieciskā darbība un uzsākt saimnieciskās darbības izbeigšanas procesu Nodaļas kompetences ietvaros

- izvērtēt VID rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātāju un sagatavot lēmuma projektu par sabiedrības darbības izbeigšanu, atcelt lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu, ja pārkāpums ir novērsts pirms lēmums stājies spēkā un ievadīt informāciju NIS

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvo aktu noteiktajā termiņā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vadībā, grāmatvedībā), komerczinībās, tiesību zinātnē vai nodokļu administrēšanā, darba pieredzi nodokļu administrēšanas jomā ne mazāk kā viens gadu un darba pieredze informācijas izvērtēšanā, dokumentu sagatavošanā (t.sk. analītisko materiālu sagatavošanā), priekšlikumu un normatīvo aktu projektu izstrādē un darba pieredzi ar Nodokļu informācijas sistēmu.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP SIND NMD VNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK14

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļas Pārskatu iesniegšanas nodrošināšanas nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (2 vakances uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs :

- identificēt nodokļu maksātājus, kuri nav iesnieguši pārskatus, nodokļu un informatīvās deklarācijas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai iesnieguši, nokavējot iesniegšanas termiņu

- nosūtīt nodokļu maksātājiem atgādinājuma vēstules un brīdinājumus par neiesniegtajām nodokļu un informatīvajām deklarācijām

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvo aktu noteiktajā termiņā

- sagatavot un nosūtīt brīdinājumus nodokļu maksātājiem par saimnieciskās darbības apturēšanu

- sniegt informāciju par nodokļu maksātājiem, kuriem nepieciešams pieņemt lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vadībā, grāmatvedībā), komerczinībās, tiesību zinātnē vai nodokļu administrēšanā, pieredzi nodokļu administrēšanas jomā ne mazāk kā viens gadu un darba pieredze informācijas izvērtēšanā, dokumentu sagatavošanā (t.sk. analītisko materiālu sagatavošanā), priekšlikumu un normatīvo aktu projektu izstrādē, darba pieredze ar Nodokļu informācijas sistēmu.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP SIND PIN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK15

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļas vecākā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (vakances uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu parādu piedziņas jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

Ja esi gatavs:

- sagatavot lēmumu projektus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

- izpildīt lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

- sazināties ar nodokļu maksātāju, noskaidrot parādu rašanās iemeslus un tā samaksas iespējas, ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, darba pieredzi nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā, prasmi vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus.

Dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP PPD RLPN VNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/201.AKK16

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku - līdz 2017.gada 31.decembrim) - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Silene" (darbavieta: Silene, Daugavpils novads) inspektors/-re fitosanitārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība augu aizsardzības jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/201.AKK17

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku - līdz 2017.gada 31.decembrim) - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Terehova" (darbavieta: Terehova, Zilupes novads) inspektors/-re veterinārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes veterinārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/201.AKK18

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku - līdz 2017.gada 31.decembrim) - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Pāternieki" (darbavieta: Piedrujas pagasts, Krāslavas novads) inspektors/-re veterinārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes veterinārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/201.AKK19

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku - līdz 2017.gada 31.decembrim) - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Rēzekne" (darbavieta: Atbrīvošanas aleja 160C, Rēzekne) inspektors/-re fitosanitārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība augu aizsardzības jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/201.AKK20

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku - līdz 2017.gada 31.decembrim) - Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Grebņeva" (darbavieta: Malnavas pagasts, Kārsavas novads) inspektors/-re fitosanitārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība augu aizsardzības jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/201.AKK21

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Programmu vadības un uzraudzības departamenta Programmu vadības un metodikas nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es (ierēdņa) amata vietu

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams ekonomikā, vadības vai tiesību zinātnē)

- laba izpratne par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu Latvijā, Latvijas un Eiropas Komisijas tiesību aktu par Eiropas Savienības fondu vadību pārzināšana

- pieredze darbā, kas saistīta ar Eiropas Savienības fondu vadību

- laba izpratne par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem, vēlama iepriekšēja darba pieredze valsts pārvaldē

- laba izpratne par iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādi, iekšējās kontroles sistēmas izveidi, vēlama iepriekšējā pieredze šajā jomā

- iniciatīva, augsta atbildība, labas argumentācijas spējas

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- labas angļu valodas prasmes

- teicama prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

- spēja apkopot, sistematizēt un analizēt lielu informācijas apjomu

Darba pienākumi:

- nodrošināt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanu un aktualizēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sniegt konsultatīvo atbalstu nodaļā un aģentūras struktūrvienībām Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas piemērošanas jautājumos

- nodrošināt finanšu instrumentu un fondu vadības kontroles sistēmas izveidošanu un projektu ieviešanas uzraudzību

- savas kompetences ietvaros nodrošināt aģentūras pārstāvību Eiropas Savienības fondu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrādes procesā un saskaņošanā

Pievienojies un mēs piedāvāsim:

- interesantu, daudzveidīgu un atbildīgu darbu valsts iestādē

- atsaucīgus un profesionālus kolēģus

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- stabilu atalgojumu, sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam un veselības apdrošināšanu

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Smilšu ielā 1, 152.kabinetā, Rīgā, LV-1919, uz e-pastu cfla@cfla.gov.lv vai pa faksu 67357841.


OP 2014/201.AKK22

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakantu amatu:

Vecākais eksperts (valsts sekretāra vietnieka nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos pakļautībā)

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Ja tev ir:

- augstākā izglītība

- angļu valodas zināšanas

- zināšanas par ES un OECD vispārīgo regulējumu nodokļu jomā

- organizatora prasmes

- pieredze valsts pārvaldē koordinācijas jomā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Mēs tev uzticēsim veikt šādus galvenos uzdevumus:

- koordinēt un sagatavot Latvijas pozīcijas dalībai OECD Fiskālo lietu komitejas un ES Padomes augsta līmeņa darba grupu sanāksmēm nodokļu jomā

- piedalīties nodokļu jomu regulējošo ES tiesību aktu un OECD vadlīniju projektu izvērtēšanā

- koordinēt valsts sekretāra vietnieka nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos sadarbību nodokļu politikas un citos darba organizācijas jautājumos savas kompetences jomās

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālr. 67095611 vai 67083845.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/201.AKR1

Kultūras ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākās referentes amatā no 2014.gada 6.oktobra ir iecelta ELĪNA ZĀGEUSA.


OP 2014/201.AKR2

Kultūras ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākās referentes ierēdnes amatā (uz noteiktu laiku) no 2014.gada 13.oktobra iecelta ILZE KĻAVIŅA.


OP 2014/201.AKR3

Kultūras ministrija paziņo, ka konkurss uz Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulta amatu (uz noteiktu laiku) ir beidzies bez rezultāta.


OP 2014/201.AKR4

Veselības inspekcija informē, ka 2014.gada 8.septembrī "Latvijas Vēstnesī" izsludinātais konkurss uz vakanto Veselības aprūpes līgumu un pakalpojumu uzraudzības departamenta Pakalpojumu uzraudzības nodaļas inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2014/201.AKR5

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes, kultūras un sporta finansēšanas nodaļas vecākās referentes ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2014.gada 22.septembra iecelta SARMĪTE SLIŠĀNE.


OP 2014/201.AKR6

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā Tiesību aktu departamenta Tiesību aktu nodaļas juriskonsultes ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2014.gada 15.septembra iecelta RITA DREIŠKENA-LĀCE.


OP 2014/201.AKR7

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Izvērtēšanas nodaļas vadītājas ierēdnes amatā no 2014.gada 1.oktobra iecelta INESE LASE.


OP 2014/201.AKR8

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā Finanšu tirgus politikas departamenta Finanšu sektora pārvaldības nodaļas juriskonsultes ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2014.gada 15.septembra iecelta INTA REPŠE.


OP 2014/201.AKR9

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā Finanšu tirgus politikas departamenta Finanšu sektora pārvaldības nodaļas finanšu analītiķa ierēdņa amatā no 2014.gada 6.oktobra iecelts KALVIS LIEPNIEKS.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)