Laidiens: 09.10.2014., Nr. 200 (5260)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/200.UT1

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa aicina DONĀTU SKUTELI, kuram Latvijā nav deklarētās dzīvesvietas, bet ir zināma dzīvesvieta Lielbritānijā, Londonā, 47 Albany court, 18 Plumbers row, un ĻAĻU SKUTELI, kurai nav deklarētās dzīvesvietas Latvijā un kuras dzīvesvieta nav zināma, kā atbildētājus ierasties Rīgā, Abrenes ielā 3, 2.stāvā, 17.zālē, 2015.gada 10.martā plkst. 11.00 uz civillietas izskatīšanu AS "SEB banka" prasībā pret Donātu Skuteli un Ļaļu Skuteli par parāda piedziņu. Atbildētājiem neierodoties tiesas sēdē tiesas noteiktajā laikā un vietā, lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.


OP 2014/200.UT2

VLADIMIRS OVČIŅŅIKOVS, dzim. 1975.gada 13.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Viestura prospekts 24-15, Rīga, LEONĪDS OVČIŅŅIKOVS, dzim. 1950.gada 20.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vecmīlgrāvja 1.līnija 2-4, Rīga, LUDMILA OVČIŅŅIKOVA, dzim. 1951.gada 2.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vecmīlgrāvja 1.līnija 2-4, Rīga, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 20.janvārī plkst. 9.50 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 515.zālē, kā atbildētāji civillietā Nr. C32266112 AS "Danske Bank" prasībā pret Leonīdu Ovčiņņikovu, Ludmilu Ovčiņņikovu un Vladimiru Ovčiņņikovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2014/200.UT3

ARSENS ZADVIRNIJS, dzim. 1961.gada 11.martā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 1.decembrī plkst. 10.30 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 36.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C30658613 (lietvedības Nr. C-2691-14/2) AS "Danske Bank" prasībā pret Arsenu Zadvirniju un Anastasiju Ožovani par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/200.UT4

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2014.gada 27. novembrī plkst. 10.30 Jelgavā, Dambja ielā 12, 2. stāvā, 217.zālē, tiks izskatīta civillieta Annas Rimšānes prasībā pret Oskaru Rimšānu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju OSKARU RIMŠĀNU, dzim. 1976. gada 22. augustā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/200.UT5

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina VALENTINU OSIPOVU, prasības pieteikumā norādītā adrese: Salnas ielā 9-58, Rīgā, deklarētā adrese: Tver, 3.Projezd M.Ulianovoi 52, ierasties Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 303.zālē, uz tiesas sēdi 2015.gada 22.janvārī plkst. 10.00 kā atbildētāju SIA "LAFIKO.LV" maza apmēra prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/200.UT6

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2014.gada 1.decembrī plkst. 9.30 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 1.stāvā, 1.zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C12138614 Daiņa Znūtiņa prasībā pret Juri Petunovu par līdzmantinieka tiesības atzīšanu, pienākošās mantojuma daļas izdošanu un mantojuma neatņemamās daļas izdošanu no apdāvinātā kompensācijas veidā. Daugavpils tiesa uzaicina atbildētāju JURI PETUNOVU, dzim. 1975.gada 20.augustā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/200.UT7

Zemgales apgabaltiesa paziņo IGORAM VINOGRADOVAM, dzim.1977.gada 20.augustā, ka 2014.gada 19.novembrī Zemgales apgabaltiesā Jelgavā, Akadēmijas ielā 9, rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Satiksmes ielā 35A-32, Jelgavā, nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.


OP 2014/200.UT8

Kuldīgas rajona tiesa paziņo, ka tiesnese D.Alksne rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2014.gada 20.novembrī izskatīs civillietu Nr. C19059614 Dace Piģevica maza apmēra prasībā pret Kasparu Piģevicu, Ingu Ruti par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētājam KASPARAM PIĢEVICAM, dzim. 1972.gada 31.decembrī, tiek paziņots, ka lietā pieņemtā sprieduma noraksts būs saņemams Kuldīgas rajona tiesas kancelejā Kalna ielā 25, Kuldīgā, sākot ar 2014.gada 20.novembri. Atbildētājam Kasparam Piģevicam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2014/200.UT9

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina VARI DAMLICU, dzim. 1986.gada 5.februārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Volguntes ielā 29-2, LV-1046, ierasties 2014.gada 12.novembrī plkst. 13.30 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2.stāvā, 29.zālē, kā atbildētāju civillietā VAS "Latvijas Pasts" prasībā pret Vari Damlicu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina Vari Damlicu ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)