Laidiens: 02.10.2014., Nr. 195 (5255)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/195.AKK1

Valsts augu aizsardzības dienests izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā, ķīmijā, farmācijā vai bioloģijā (priekšroka pretendentiem ar pieredzi zinātniskajā darbā attiecīgajā jomā; kā arī priekšroka pretendentiem ar papildu speciālajām zināšanām un/vai profesionālās kvalifikācijas celšanas kursiem toksikoloģijas, bioķīmijas un pārtikas drošības jomā)

- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē

- zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem

- ļoti labas angļu valodas zināšanas pētījumu analīzei un novērtējumu sagatavošanai

- prasme strādāt ar datoru

- organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību

- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

- veikt novērtējumu zīdītāju toksikoloģijas jomā par augu aizsardzības līdzekļu un darbīgo vielu atbilstību reģistrācijas nosacījumiem

- sagatavot priekšlikumus par norādēm augu aizsardzības līdzekļu marķējumā attiecībā uz klasifikāciju un ieteikumiem cilvēku un dzīvnieku drošības garantēšanai

- piedalīties Eiropas Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes izveidotajās darba grupās.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamentā 20 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, fakss 67027302 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.


OP 2014/195.AKK2

Precizējot iepriekš publicēto

Rīgas Tehniskā universitāte paziņo, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.09.2014. laidienā Nr.193 Rīgas Tehniskā universitāte publicēja amatu konkursu sludinājumu. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Elektronisko mašīnu un aparātu katedras vietā pareizi lasīt: Elektrisko mašīnu un aparātu katedra.


OP 2014/195.AKK3

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina darbā projekta vadītāju

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2007.-2013.gadam (turpmāk - programma) ir izstrādājušas Latvijas un Lietuvas dalībvalstis, un tās mērķis ir veicināt Latvijas un Lietuvas pierobežas teritoriju attīstību un sabiedrības integrāciju. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), tās kopējais budžets ir 75 miljoni eiro. Plašāka informācija par programmu ir pieejama programmas mājaslapā: www.latlit.eu.

Apvienotais tehniskais sekretariāts ir iestāde, kas Programmas ietvaros nodrošina tiešu sadarbību un atbalstu potenciālajiem projektu pieteicējiem, kā arī jau apstiprinātu projektu partneriem. Apvienotais tehniskais sekretariāts darbojas kā Valsts reģionālās attīstības aģentūras struktūrvienība (www.vraa.gov.lv). Sekretariātā strādā desmit darbinieki.

Programmas darba valoda ir angļu valoda.

Sīkāka informācija par programmu ir pieejama programmas mājaslapā: www.latlit.eu.

Prasības kandidātam/-ei:

- augstākā izglītība (ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā vai sabiedrības vadības zinātnē), kas papildināta ar profesionālām zināšanām

- ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas - mutvārdos un rakstos

- labas rakstības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt multikulturālā vidē

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- prasme strādāt komandā

- analītiskās spējas

- ne mazāk kā 2 gadu praktiskā pieredze transnacionālo un/vai Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmu/projektu vadībā

- iepriekšēja pieredze darbā ar Eiropas Savienības ERAF finansētajām programmām/projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze administratīvā un biroja vadības darbā

- ļoti labas zināšanas par Eiropas Savienības reģionālās attīstības politiku, tās normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību

- zināšanas par Baltijas jūras reģiona politikām, pieredze sadarbības projektos/programmās tiks uzskatīta par priekšrocību

Plašāk par prasībām un pienākumiem skatīt sludinājumu: www.latlit.eu.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae angļu valodā lūdzam sūtīt uz e-pastu antra.jansone@latlit.eu līdz 2014.gada 20.oktobrim.


OP 2014/195.AKK4

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā Nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas sektorā - 1 inspektora/-es amata vieta uz nenoteiktu laiku (darbavieta Rīgā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā (vismaz gads)

- svešvalodu zināšanas (krievu, vēlama - angļu valoda)

- darba tiesisko, darba aizsardzības likumdošanas un citu šos jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu, Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju, kā arī citu starptautisko tiesību aktu inspekcijas darbības jomā pārzināšana

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darbavietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3.pielikumu - 7.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir 550 EUR (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jānosūta pa pastu vai elektroniski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021717, 283798801 vai 67021585; e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.


OP 2014/195.AKK5

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā Centra sektorā - 1 inspektora/-es amata vieta uz nenoteiktu laiku (darbavieta Rīgā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā (vismaz gads)

- svešvalodu zināšanas (krievu, vēlama - angļu valoda)

- darba tiesisko, darba aizsardzības likumdošanas un citu šos jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu, Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju, kā arī citu starptautisko tiesību aktu inspekcijas darbības jomā pārzināšana

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darbavietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3.pielikumu - 7.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir 550 EUR (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jānosūta pa pastu vai elektroniski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021717, 283798801 vai 67021585; e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.


OP 2014/195.AKK6

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņa amata vietām Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā Pārdaugavas sektorā - 2 inspektoru amata vietas uz nenoteiktu laiku (darbavieta Rīgā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā (vismaz gads)

- svešvalodu zināšanas (krievu, vēlama - angļu valoda)

- darba tiesisko, darba aizsardzības likumdošanas un citu šos jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu, Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju, kā arī citu starptautisko tiesību aktu inspekcijas darbības jomā pārzināšana

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darbavietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3.pielikumu - 7.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir 550 EUR (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jānosūta pa pastu vai elektroniski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021717, 283798801 vai 67021585; e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.


OP 2014/195.AKK7

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā Rīgas rajons sektorā - 1 inspektora/-es amata vieta uz nenoteiktu laiku (darbavieta Rīgā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā (vismaz gads)

- svešvalodu zināšanas (krievu, vēlama - angļu valoda)

- darba tiesisko, darba aizsardzības likumdošanas un citu šos jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu, Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju, kā arī citu starptautisko tiesību aktu inspekcijas darbības jomā pārzināšana

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darbavietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3.pielikumu - 7.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir 550 EUR (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jānosūta pa pastu vai elektroniski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021717, 283798801 vai 67021585; e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)