Laidiens: 01.10.2014., Nr. 194 (5254)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/194.AKK1

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izsludina konkursu uz Ventspils reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Ventspilī)

Galvenie pienākumi:

- sniegt iedzīvotājiem individuālas konsultācijas par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociāliem pabalstiem

- pieņemt no klientiem iesniegumus un dokumentus, apstrādāt datus informācijas sistēmās

- izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas un informatīvas vēstules

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, Internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 486,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi" → Pieteikums konkursam) 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt VSAA Ventspils reģionālajai nodaļi, adrese: Lakstīgalu ielā 1, Ventspilī, LV-3601 (ar norādi "Konkursam uz KAD inspektora amatu"). Tālr. uzziņām 63607840, fakss 63607838 vai e-pasts: ventspils@vsaa.lv.


OP 2014/194.AKK2

Valsts zemes dienests ir valsts institūcija, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakantajiem būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu amatiem uz nenoteiktu laiku Rīgas reģionālajā nodaļā (4 amata vietas), Latgales reģionālajā nodaļā (1 amata vieta), Kurzemes reģionālajā nodaļā (1 amata vieta), Zemgales reģionālajā nodaļā (1 amata vieta)

Galvenie amata pienākumi:

- veikt visa veida būvju (ēku un inženierbūvju) un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu (t.sk. būvju datu ievadīšanu dienesta informācijas sistēmās un attiecīgo būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu izpildei nepieciešamo dokumentu sagatavošanu) atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība, vēlams - mērniecībā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ģeomātikā, būvniecībā, arhitektūrā vai specialitātēs ar apgūtu kursu būvniecībā vai mērniecībā

- priekšrocības kandidātiem, kuriem attiecīgajai nozarei atbilstoša vismaz divu gadu teorētiskā un praktiskā darba pieredze

- prasme lietot atbilstošus tehniskos līdzekļus un izmantot darbam nepieciešamo programmnodrošinājumu (iemaņas Microstation programmatūrā tiks uzskatītas par priekšrocību)

- vēlamas zināšanas būvniecību un būvju kadastrālo uzmērīšanu reglamentējošajos tiesību aktos un metodiskajos dokumentos

- labas prasmes darbā ar datoru

- teicamas latviešu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- teicamas komunikācijas prasmes

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- darbavieta: Rīgas birojs (4 amata vietas), Daugavpils birojs (1 amata vieta), Kuldīgas birojs (1 amata vieta), Jēkabpils birojs (1 amata vieta)

- akorda algu ar stundas likmi no 3,44 EUR līdz 4,06 EUR un sociālās garantijas

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614.


OP 2014/194.AKK3

Latvijas Universitāte izsludina konkursu uz šādām akadēmiskā personāla vietām:

Uz PROFESORA amata vietām:

- Ekonomika - grāmatvedības un uzskaites teorija - 1 vieta

- Pedagoģija - skolas pedagoģija - 1 vieta

- Socioloģija - socioloģijas teorija un vēsture - 1 vieta

- Vides zinātne - vides ķīmija un ekotoksikoloģija - 1 vieta

Uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām:

- Bioloģija - biometrija un bioinformātika - 1 vieta

- molekulārā bioloģija - 0,2 vietas

- Vēsture - vispārīgā vēsture (jauno un jaunāko laiku vēsture) - 0,5 vietas

Uz pārējo akadēmisko amatu vietām:

- BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

- docents - ekoloģija - 0,4 vietas

- docents - ģenētika - 0,5 vietas

- asistents - cilvēka un dzīvnieku fizioloģija - 1 vieta

- pētnieks - zooloģija - 1 vieta

- DATORIKAS FAKULTĀTE

- docents - programmēšanas valodas un sistēmas - 1 vieta

- EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

- lektors - uzņēmējdarbības vadība - 1 vieta

- vadošais pētnieks - finanses un kredīts - 1 vieta

- vadošais pētnieks - ekonometrija - 1 vieta

- FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

- lektors - medicīniskā fizika (optometrija) - 1 vieta

- zinātniskais asistents - medicīniskā fizika (redzes zinātne) - 1 vieta

- ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

- docents - lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika - 1 vieta

- docents - kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija - 0,5 vietas

- docents - vides inženierzinātne - 0,25 vietas

- vadošais pētnieks - dabas ģeogrāfija - 1 vieta

- pētnieks - cilvēka ģeogrāfija - 2 vietas

- HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

- docents - salīdzināmā literatūrzinātne - 0,5 vietas

- lektors - lietišķā valodniecība (franču valoda) - 0,5 vietas

- lektors - lietišķā valodniecība (itāļu valoda) - 0,5 vietas

- JURIDISKĀ FAKULTĀTE

- docents - starptautiskās tiesības - 1 vieta

- lektors - civiltiesības - 2 vietas

- lektors - civiltiesības - 0,75 vietas

- lektors - civiltiesības - divas 0,5 vietas

- lektors - valsts tiesības - divas 0,75 vietas

- lektors - starptautiskās tiesības - 1 vieta

- ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

- docents - neorganiskā ķīmija - 1 vieta

- docents - organiskā ķīmija - 1 vieta

- lektors - fizikālā ķīmija - 1 vieta

- LU ATOMFIZIKAS UN SPEKTROSKOPIJAS INSTITŪTS

- vadošais pētnieks - teorētiskā fizika - 1 vieta

- vadošais pētnieks - medicīniskā fizika - 2 vietas

- pētnieks - medicīniskā fizika - 1 vieta

- zinātniskais asistents - medicīniskā fizika - 1 vieta

- LU ĢEODĒZIJAS UN ĢEOINFORMĀTIKAS INSTITŪTS

- vadošais pētnieks - ģeodēzija un ģeoinformātika - 2 vietas

- pētnieks - ģeodēzija un ģeoinformātika - 2 vietas

- LU MIKROBIOLOĢIJAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS

- zinātniskais asistents - mikrobioloģija - 1 vieta

- MEDICĪNAS FAKULTĀTE

- docents - farmakoloģija - 0,5 vietas

- docents - ķirurģija - 0,5 vietas

- docents - sabiedrības veselība - 0,25 vietas

- lektors - sabiedrības veselība - divas 0,5 vietas

- lektors - medicīnas vēsture - 0,5 vietas

- vadošais pētnieks - ķirurģija - 0,25 vietas

- PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

- docents - augstskolas pedagoģija - 1 vieta

- SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

- docents - komunikācijas teorija - 1 vieta

- TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE

- lektors - lietišķā valodniecība (teoloģiskā angļu valoda) - 0,5 vietas

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā: http://www.lu.lv/par/vakances/

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Latvijas Universitātes Personāla departamentā 107.telpā Baznīcas ielā 5, Rīgā, jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci zinātnes nozarē/apakšnozarē ar amata darba uzdevumiem, akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae) un pārējie dokumenti atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām: http://www.lu.lv/par/dokumenti/nolikumi/

Papildu informācija pa tālr. 67034657, e-pasts: pd.vakances@lu.lv.


OP 2014/194.AKK4

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Datu ticamības novērtējuma metodikas un uzraudzības daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt fizisko personu, kuras veic nereģistrētu saimniecisko darbību, identificēšanas, datu ticamības novērtējuma izpildes un datu atbilstības pārbaužu veikšanas uzraudzību

˗ sagatavot uzziņas nodokļu maksātājiem par tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā

˗ izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par Daļas kompetencē esošiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

˗ izstrādāt vai piedalīties normatīvo aktu izstrādē, sniegt atzinumus par citu normatīvo aktu projektiem, priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai

˗ pārraudzīt Nodokļu informācijas sistēmas un Datu noliktavas sistēmas darbību un sniegt praktisku palīdzību tās izmantošanā nodokļu administrēšanas jomā, veikt izstrādāto sistēmas izmaiņu akcepttestēšanu

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, dabaszinātnēs, matemātika vai informācijas tehnoloģijās, pieredzi nodokļu uzskaites un analizēšanas jomā, pieredzi datu atbilstības pārbaužu veikšanā, pieredzi darbā ar Datu noliktavas sistēmu (DNS) (pārskatu izmantošana, veidošana), pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu un ar pieredzi iekšējo normatīvo aktu un metodisko materiālu izstrādē.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir noteikta: 35.3.saime "Politikas ieviešana", III līmenis un 10.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP DTNMUD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK5

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas galvenā/-ās jurista/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu parādu piedziņas jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnē

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- izvērtēt sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktiem

- sagatavot tiesā iesniedzamos paskaidrojumus un pierādījumus

- pieteikt kreditoru pretenziju mantojuma lietā

- sadarboties ar VID struktūrvienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām organizācijām

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar darba pieredzi nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā un prasmi vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 21.saimes "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IIIA līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP PPD GJ amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Finanšu policijas pārvaldes Pirmās izmeklēšanas daļas vecākā/-ās izmeklētāja/-as amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Finanšu policijas pārvaldes kompetencē ir VID pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanas un novēršanas un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) ierēdņu un darbinieku apsardzes jomās.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) - ekonomikā, komerczinībās un administrēšanā (finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi) vai tiesību zinātnē

- pieredze noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā ne mazāk kā divus gadus

- atbilstība likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- izskatīt iesniegtās ziņas un pieņemt lēmumu par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikumu uzsākt kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā un VID ierēdņu un darbinieku darbībā

- pirmstiesas kriminālprocesā izmeklēt noziedzīgus nodarījumus (t.sk. īpaši sarežģītās un liela apjoma lietās) valsts ieņēmumu jomā

- pieņemt lēmumus par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikumu uzsākt kriminālprocesu

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par Daļas kompetencē esošiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, B kategorijas vadītāja apliecību.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 28.1."Izmeklēšana", IIB līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz FPP PID VI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Informātikas pārvaldes Pirmās tehniskā atbalsta daļas Lietotāju atbalsta nodaļas galvenā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Informātikas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana informācijas sistēmu resursu pārvaldības jomā.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

˗ vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

˗ pieredze informātikas jomā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt Lietotāju atbalsta nodaļas kompetencē esošo VID informācijas sistēmu (turpmāk - IS) lietotāju tiesību reģistrēšanu, tiesību pieprasījumu izmaiņu apstrādi

˗ piedalīties VID IS lietotāju tiesību inventarizācijas nodrošināšanā

˗ izskatīt un saskaņot rīkojumu projektus par VID IS resursu īpašnieku noteikšanu

˗ izskatīt, analizēt un koordinēt pieteiktos Remedy ziņojumus

˗ izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par kompetencē esošiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas) vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds), vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) dabaszinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās.

Darbinieka darba vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Darbinieka amatam noteikta: 19.5.saime "Sistēmu administrēšana un uzturēšana", III līmenis un 10.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IP 1TAD GS amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK8

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Informātikas pārvaldes Trešās tehniskā atbalsta daļas galvenā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Informātikas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana informācijas sistēmu resursu pārvaldības jomā.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ pieredze informātikas jomā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt datortehnikas un datortehnikas perifērijas iekārtu uzstādīšanu, instalēšanu un konfigurēšanu darbam

˗ veikt dartortehnikas un datortehnikas perifērijas iekārtu uzturēšanu, profilaksi un darbības traucējumu novēršanu

˗ veikt datortehnikas un datortehnikas perifērijas iekārtu diagnostiku un to remontu

˗ veikt serveru uzturēšanu un pieejamības nodrošināšanu, datu rezerves kopiju veidošanu

˗ veikt informāciju sistēmu lietotāju tiesību reģistrēšanu, tiesību pieprasījumu izmaiņu apstrādi

˗ nodrošināt Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) un tās tehniskās infrastruktūras darbību (lokālā datortehnika un programmnodrošinājums)

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās.

Darbinieka darba vieta: Jupatovkas iela 11, Griškānu pagasts, Rēzekne.

Darbinieka amatam noteikta: 19.5.saime "Sistēmu administrēšana un uzturēšana", IIB līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IP 3TAD GS amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK9

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Informātikas pārvaldes Ekspluatācijas daļas Datu apmaiņas sistēmu uzturēšanas nodaļas galvenā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Informātikas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana informācijas sistēmu resursu pārvaldības jomā.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

˗ vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

˗ praktiska pieredze Windows vai Linux vai Unix tipa operētājsistēmu administrēšanā

˗ praktiska pieredze informācijas sistēmu uzturēšanā

˗ zināšanas par informācijas sistēmu arhitektūru un datu apmaiņas veidiem un protokoliem

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ nodrošināt šādu informācijas sistēmu (turpmāk - IS) un IS tehnisko infrastruktūru darbību:

- Centrālā muitas informācijas sistēma (CMIS);

- Muitas deklarāciju automatizētā apstrādes sistēma (ASYCUDA++);

- Lauku atbalsta dienesta - VID datu apmaiņas sistēma (LAVIDAS);

- VID Web servisi ( VID WS);

- Elektroniskā muitas datu apmaiņas sistēma (EMDAS);

- Dokumentu digitalizācijas sistēma (DDS);

- VID izmaiņu pārvaldības sistēma (Remedy);

- Grāmatvedības informācijas sistēmas (ASGL);

- Grāmatvedības informācijas sistēma (Alga).

˗ veikt IS datu apmaiņas procesu testa vižu sagatavošanu un uzturēšanu;-

˗ veikt IS programmatūras izmaiņu un jauno versiju uzstādīšanu IS datu

˗ apmaiņas procesu testa vidēs;-

˗ veikt IS programmatūras izmaiņu un jauno versiju uzstādīšanu IS datu

˗ apmaiņas procesu produkcijas vidēs

˗ veikt IS datu apmaiņas procesu uzturēšanu un nodrošināt pieejamību

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas) vai otrā līmeņa profesionālā augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds) vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) dabaszinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās. Praktisku pieredzi darbā ar kādu no minētajām datubāzu vadības sistēmām (IBM Informix, Oracle, Sybase, MS SQL, PostgreSQL),praktisku pieredzi darbā ar lietojumprogrammatūras atbalsta platformām (Oracle iAS, Oracle WebLogic, Apache vai MS IIS) un ar zināšanām par informācijas sistēmu arhitektūru, datubāzu vadības sistēmu un lietojumprogrammatūru darbības principiem, datu apmaiņas veidiem un protokoliem.

Darbinieka darba vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Darbinieka amatam noteikta: 19.5.saime "Sistēmu administrēšana un uzturēšana", IV līmenis un 12.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IP DASUN GS GS amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK10

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Informātikas pārvaldes galvenā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Informātikas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana informācijas sistēmu resursu pārvaldības jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- vismaz 2 gadu pieredze projektu vadībā

- normatīvo aktu (Ministru kabineta noteikumu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdoto dokumentu) pārzināšana par Eiropas Savienības struktūrfondu (ESSF) projektu iesniegšanas, īstenošanas un pārvaldības kārtību

- prasme analizēt situāciju, noteikt prioritātes, atbilstoši kompetencei pieņemt lēmumus, racionāli organizēt darbu

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- nodrošināt VID īstenoto Eiropas Savienības struktūrfondu (ESSF) projektu pārvaldību atbilstoši normatīvajiem dokumentiem par ESSF projektu īstenošanu un labas projektu vadības un pārvaldības praksei

- koordinēt un uzraudzīt darbu pie pētījuma par Nodokļu un nodevu administrēšanas informācijas sistēmas izveidi

- koordinēt un uzraudzīt darbu pie VID datorizētās nodokļu maksātāju riska novērtēšanas sistēmas ESKORT jaunās versijas izstrādes un ESKORT sistēmas pilnveidošanas

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus un sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

- nodrošināt lietvedību kārtošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- sagatavot lietvedībā pabeigto lietu nodošanu VID arhīvā ar nodošanas un pieņemšanas aktiem

- sniegt pārskatu par uzdoto uzdevumu izpildi

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnēs, ar pieredzi projektu vadībā - publiskajā sektorā.

Darbinieka darba vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Darbinieka amatam noteikta: 19.4.saime "Programmatūras attīstība", IV līmenis un 8.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IP GS 1 amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK11

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Informātikas pārvaldes galvenā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Informātikas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana informācijas sistēmu resursu pārvaldības jomā.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

˗ vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

˗ zināšanas lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu jomā

˗ prasme analizēt situāciju, noteikt prioritātes, atbilstoši kompetencei pieņemt lēmumus, racionāli organizēt darbu

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ organizēt apmeklētāju plūsmu, plānot tikšanās laikus

˗ saskaņā ar norādījumiem plānot un organizēt sanāksmes un komisijas, ja nepieciešams, nodrošināt tās ar tehnisko aprīkojumu un informatīvajiem materiāliem, kā arī kārtot saimnieciska rakstura jautājumus

˗ reģistrēt korespondenci un citus dokumentus Automatizētās lietvedības sistēmā (turpmāk - ALSW)

˗ sagatavot un iesniegt pārskatus par kontrolē esošo dokumentu izpildes disciplīnu.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas) vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds) vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) - sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, ar pieredzi darbā valsts pārvaldē un darba pieredzi lietvedības jomā.

Darbinieka darba vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Darbinieka amatam noteikta: 18.3.saime "Dokumentu pārvaldība", III līmenis un 8.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz IP GS 2 amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122655 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK12

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Personālvadības pārvaldes Juridiskās daļas galvenā/-ās jurista/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Personālvadības pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) atbalsta funkcijas īstenošana personāla vadības, procesu vadības un juridisko jautājumu, kas izriet no darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām, jomā, kā arī VID darbības nodrošināšanai civilās aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnē

- vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze darba un civildienesta tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā

- prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

Ja esi gatavs:

- sagatavot VID rīkojumu projektus par dienesta pārbaužu veikšanu vai disciplinārsodu piemērošanu VID ierēdņiem un darbiniekiem, VID lēmumu projektus par disciplinārlietu ierosināšanu, disciplinārlietu izbeigšanu vai disciplinārsoda piemērošanu VID ierēdņiem un darbiniekiem

- piedalīties dienesta pārbaužu un disciplinārlietu atdzinumu sagatavošanā, sagatavot lēmumu projektus par disciplinārlietu izskatīšanas rezultātiem

- apkopot informāciju par VID veiktajām dienesta pārbaudēm, VID ierēdņu vai darbinieku disciplinārpārkāpumiem

- sagatavot Finanšu ministrijai paskaidrojumus par VID ierēdņu un darbinieku iesniegtajiem apstrīdēšanas iesniegumiem par VID pieņemtajiem lēmumiem (disciplinārlietās, citiem pārvaldes lēmumiem personāla jomā)

- pārstāvēt VID intereses tiesā ar personālu saistītos jautājumos (lietās par darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām, par VID segtās mācību maksas un kvalifikācijas celšanas izdevumu piedziņu no VID ierēdņiem un darbiniekiem, disciplinārsodu pārsūdzības)

- sagatavot pieteikumus par zaudējumu piedziņu jautājumos, kas izriet no darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām

- pārsūdzēt tiesas nolēmumus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar vismaz viena gada praktisko juridiskā darba pieredzi valsts pārvaldes iestādē.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.1.saime "Iestāžu un amatpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz PP JD GJ amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/194.AKK13

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes (darbavieta Rīgā, Kraujas ielā 21/23) inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā

- vēlama pieredze profesionālajā jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu un angļu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- prasme ietekmēt un pārliecināt

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kontroles un uzraudzības funkcijas veterinārās uzraudzības objektos

- kontrolēt veterinārajā nozarē iesaistīto fizisko un juridisko personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sniegt atzinumus, apliecinājumus un citus dokumentus par normatīvo aktu ievērošanu amata kompetences robežās

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- stabilu atalgojumu, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/194.AKK14

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla amata vietām

RĪGAS BIZNESA SKOLA

- lektors - 1 amata vieta

Prasības: 5 gadu akadēmiskā darba pieredze angļu valodā, izcilas angļu valodas zināšanas un prasmes tās lietot studiju un metodiskajā darbā.

- docents - 1 amata vieta

Finanšu zinātnes nozarē

- docents - 1 amata vieta

Filozofijas nozares Ētikas apakšnozarē

- docents - 1 amata vieta

Augstākās matemātikas nozarē

Prasības: doktora grāds, pretendentiem finanšu un filozofijas nozarēs ir vismaz 5 gadu praktiskā vadības darbības pieredze attiecīgajā jomā, 5 gadu akadēmiskā darba pieredze atbilstošajā jomā angļu valodā, izcilas angļu valodas zināšanas un prasme tās lietot studiju un metodiskajā darbā, teicamas datorprasmes (Word, Exel, Power Point).

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213.kabinetā jāiesniedz Rektoram adresēts iesniegums un pielikumā dokumentu kopijas, kas apliecina augstāko izglītību, akadēmiskos un zinātniskos grādus, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, organizatoriskā, akadēmiskā darba pieredze, kā arī dokumenti, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī". Papildu informācija pa tālr. 67089795.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)