Laidiens: 15.09.2014., Nr. 182

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/182.AKK1

Valsts tiesu ekspertīžu birojs izsludina atklātu konkursu uz specializētā valsts civildienesta ierēdņa amatu - tiesu eksperts/-e Tehnisko ekspertīžu departamentā

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- specialitātei atbilstoša augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā apliecināta tiesu eksperta kvalifikācija reljefo identifikācijas zīmju izpētē

- gadu tiesu eksperta palīga darba pieredze

- augsta atbildība, koncentrēšanās spēja

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu un argumentēt savu viedokli

- labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru

Gaidām motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību un tiesu eksperta tiesības apliecinošu dokumentu kopijas 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Fakss 67517749, e-pasts: vteb@vteb.gov.lv.


OP 2014/182.AKK2

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla vietām:

1) uz docenta amatiem:

- Juridiskajā zinātnē (apakšnozarē Starptautiskās tiesības) - 1 vieta

- Juridiskajā zinātnē (apakšnozarē Krimināltiesības) - 1 vieta

2) uz asociētā profesora amatiem:

- Juridiskajā zinātnē (apakšnozarē Civiltiesības) - 1 vieta

- Literatūrzinātnē (apakšnozarē Cittautu literatūras vēsture) - 1 vieta

3) uz profesora amatiem:

- Literatūrzinātnē (apakšnozarē Latviešu literatūras vēsture (Latgalistika)) - 1 vieta

- Pedagoģijā (apakšnozarē Sociālā pedagoģija) - 1 vieta

- Pedagoģijā (apakšnozarē Skolas pedagoģija) - 1 vieta

Pretendentiem izvirzītās prasības, iesniedzamo dokumentu saraksts un iesniegšanas termiņi atrodami Rēzeknes Augstskolas mājaslapā www.ru.lv sadaļā "Vakances".


OP 2014/182.AKK3

Vidzemes augstskola izsludina konkursu uz vakanto docenta amatu - 1 vieta (zinātnes nozare - Juridiskā zinātne; apakšnozare - Starptautiskās tiesības)

Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds attiecīgajā nozarē, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un kurai zinātniskā un pedagoģiskā darba stāžs nav mazāks par trīs gadiem, no tiem vismaz viens akadēmiskā darba gads augstskolā vai tam pielīdzināts akadēmiskā darba apjoms.

Pretendentiem uz vakanto akadēmisko amatu viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas datuma izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei - personāla speciālistei - C204. kabinets, Cēsu ielā 4, Valmierā, LV-4201, ar norādi "Konkurss uz akadēmisko amatu", tālr. 26186555, fakss 64207229.


OP 2014/182.AKK4

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA izsludina konkursu uz vakantām amata vietām:

- profesors (nozare - ekonomika, apakšnozare - tirgzinības) - 2 vietas

- profesors (nozare - ekonomika, apakšnozare - ekonometrija) - 1 vieta

- doktora studiju programmas "Juridiskā zinātne" direktors

Pretendentiem viena mēneša laikā pēc paziņojuma publicēšanas jāiesniedz Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniskā darba prorektoram adresēts pieteikums, diploma kopija par augstāko izglītību, dokumentu kopijas, kas apliecina doktora zinātniskā grāda piešķiršanu, pēdējo sešu gadu zinātnisko publikāciju saraksts, dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze.

Doktora studiju programmas direktora amata pretendentam svešvalodu zināšanas, Latvijas Zinātnes padomes apstiprināta eksperta statuss, administratīvā darba pieredze, strādājot augstskolā vadošos administratīvos amatos, tiks uzskatīti kā priekšrocības.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Rīgā, Lomonosova ielā 4, 404. kabinetā. Papildinformācija pa tālr. 67100540.


OP 2014/182.AKK5

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu - Sakaru un informācijas tehnoloģiju departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais/-ā referents/-e

Pretendentam izvirzītās prasības:

- nodaļas darba specifikai atbilstoša augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- zināšanas datoru un drukas iekārtu uzbūvē un pieredze to remontā

- padziļinātas zināšanas par datorprogrammu lietošanu: LotusNotes 6 client, MS Window, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, Adobe PhotoShop un CorelDraw

- prasme konfigurēt datorus darbam lokālajos un globālajos datortīklos: NetBIOS, DNS, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP un citus globālajos datortīklos pielietotos servisus un protokolus

- zināšanas datu šifrēšanā IP datortīklos, zināšanas ugunsmūru darbības principos un pieredze to konfigurācijā

- antivīrusu programmatūras pārzināšana

- pieredze jaunu datoru sagatavošanā darbam, attālināta datoru pārvaldīšanā

- pieredze datu atjaunošanā no bojātiem datu nesējiem

- angļu valodas zināšanas

- zināšanas prezentācijas un videokonferenču iekārtu lietošanā, zināšanas par datortehnikas uzskaiti

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt nepieciešamās datortehnikas uzturēšanu darba kārtībā, kā arī tehnisko un konsultatīvo atbalstu. Sniegt tehnisko atbalstu klasificētajās informācijas sistēmās

- plānot un veikt datortehnikas programmatūras modernizāciju

- veikt jaunu datoru sagatavošanu darbam

- nodrošināt datortehnikas tehnisko ekspluatāciju, veikt datortehnikas problēmu diagnosticēšanu un to novēršanu

- veikt datortehnikas uzskaiti atbilstoši grāmatvedības prasībām

- veikt nolietotās tehnikas lietderīgas izmantošanas novērtēšanu, norakstīšanu un utilizāciju

- veikt regulāras drukas iekārtu apkopes

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai jānosūta uz e-pasta adresi: inese.lozda@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas pieejamas ministrijas mājaslapā www.mod.gov.lv sadaļā "Vakances". Fakss 67210412. Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/182.AKR1

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Muitas kriminālpārvaldes Izlūkošanas daļas Informācijas koordinācijas nodaļas Nacionālā kontaktpunkta sektora vecākās muitas ekspertes amatā uz nenoteiktu laiku no 08.09.2014. konkursa kārtībā ir iecelta ELIZABETE STRADE.


OP 2014/182.AKR2

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Tiesvedības daļas Pirmās nodaļas galvenās juristes amatā uz nenoteiktu laiku no 08.09.2014. konkursa kārtībā ir iecelta DZINTRA SNIEDZE.


OP 2014/182.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu pārvaldes Datu ticamības novērtējuma metodikas un uzraudzības daļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz nenoteiktu laiku no 08.09.2014. konkursa kārtība ir iecelta IEVA KLINSONE.


OP 2014/182.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Muitas pārvaldes Riska vadības daļas vecākās muitas ekspertes amatā uz nenoteiktu laiku no 08.09.2014. konkursa kārtībā ir iecelta ILZE DZANUŠKA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)