Laidiens: 03.09.2014., Nr. 173

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/173.UT1

ALEKSEJU ČEPUSOVU, kuram nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa aicina kā atbildētāju ierasties Rīgā, Abrenes ielā 3, 2, stāvā, 17.zālē, 2014. gada 13.oktobrī plkst. 10.00 uz civillietas izskatīšanu elingu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ,,Neptuns" prasībā pret Alekseju Čepusovu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/173.UT2

Rēzeknes tiesā ir saņemts REGĪNAS ČUDARES, pers. kods 190851-12802, pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 687400100197001, kas atrodas Zaļmuižā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā. Tiesa uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret Regīnas Čudares, pers. kods 190851-12802, pieteikumu vai tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikt tos tiesai trīs mēnešu laikā. Ja tās nebūs pieteiktas trīs mēnešu laikā no publikācijas dienas, visas termiņā nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām.


OP 2014/173.UT3

Rīgas rajona tiesa uzaicina ALEKSEJU TURKOVU, dzim. 1979.gada 6.decembrī, pēdējā zināma dzīvesvieta: Enerģētiķu iela 5-86, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 27.oktobrī plkst.11.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 205.zālē, kā atbildētāju civillietā Svetlanas Turkovas prasībā pret Alekseju Turkovu par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/173.UT4

Liepājas tiesā saņemts pieteikums par pazudušas personas GENĀDIJA DUBROVENKO, dzim. 1953.gada 11.martā, pēdējās zināmās dzīvesvietas Liepājā, Lielajā ielā 2-42, un Liepājā, Rojas ielā 1-9/10, izsludināšanu par mirušu. Ja Genādijs Dubrovenko nav miris, viņam jāierodas Liepājas tiesā vai rakstiski jāpaziņo tiesai sava atrašanās vieta, pretējā gadījumā Genādijs Dubrovenko tiks pasludināts par mirušu. Visām personām, kurām ir kādas ziņas, kur atrodas Genādijs Dubrovenko, paziņot Liepājas tiesai par to rakstveidā trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2014/173.UT5

KAIJA ŠMITE, dzīvesvieta: Aviācijas iela 9-1, Rīga, LV-1057, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 6.oktobrī plkst. 15.15 Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, kā atbildētāja civillietā Nr.C29534411 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - BIGBANK AS). Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2014/173.UT6

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ANDREJU JAGODU, dzim. 1983.gada 31.decembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Latvijā, Rīgā, Krāsotāju ielā 25, dz.17, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 7.oktobrī plkst. 9.40 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 305.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C29497813 AS "BIGBANK" prasībā pret Andreju Jagodu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/173.UT7

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20252114 Vairas Ivanovas maza apmēra prasībā pret Raimondu Balgalvi par uzturlīdzekļu piedziņu. Liepājas tiesa uzaicina atbildētāju RAIMONDU BALGALVI (dzim. 1962.gada 7.decembrī), iesniegt tiesā paskaidrojumu par prasību (veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2014.gada 14.oktobrī, un to skatīs Liepājas tiesas tiesnese Inta Pūce. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim un lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums būs pieejams, sākot no 2014.gada 14.oktobra, Liepājas tiesas kancelejā Liepājā, Republikas ielā 14, 5.kabinetā.


OP 2014/173.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses K.Zdanovskas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30470514 (lietvedības Nr. C4705-14/14) SIA "Latio Namsaimnieks" maza apmēra prasībā pret Qinghua Qu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam QINGHUA QU, dzim. 1949.gada 19.februārī, dzīvesvieta: Krišjāņa Valdemāra iela 40-603, ka 2014.gada 7.oktobrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese K.Zdanovska SIA "Latio Namsaimnieks" prasību pret Qinghua Qu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Qinghua Qu ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Informējam, ka civillietu Nr. C30470514 izskata tiesnese K.Zdanovska, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Qinghua Qu varēs saņemt, sākot no 2014.gada 7.oktobra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)