Laidiens: 03.09.2014., Nr. 173

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/173.AKK1

Maksātnespējas administrācija izsludina atklātu konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu - JAUNĀKAIS/-Ā JURISKONSULTS/-E (uz noteiktu laiku) Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamentā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vismaz viena gada pieredze jurista specialitātē

- administratīvo un civiltiesību un maksātnespējas procesu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- analītiskā domāšana, iniciatīva, komunikācija, ētiskums

- prasme lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē un labas svešvalodu zināšanas

Amata pienākumi:

- iesniegumu saistībā ar juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu izskatīšana un lēmumu projektu sagatavošana

- informācijas pieprasījuma, atbildes u. c. vēstuļu projektu sagatavošana

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas

- mēnešalgu no EUR 540 (pirms nodokļu nomaksas)

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Maksātnespējas administrācija, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050, tālr. 67099111, fakss 67099118, e-pasts: konkurss@mna.gov.lv.


OP 2014/173.AKK2

Latvijas Nacionālais arhīvs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Jelgavas zonālā valsts arhīva vecākā/-ās eksperta/-es ierēdņa/-es amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

− veikt arhīvu nozares eksperta funkcijas, sniedzot metodisko un praktisko palīdzību Jelgavas zonālā valsts arhīva uzraudzībā esošām institūcijām dokumentu un arhīvu pārvaldības dokumentu sakārtošanas, aprakstīšanas, izmantošanas un glabāšanas jautājumos

− izvērtēt institūciju lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmas, dokumentu glabāšanas termiņus, dokumentu aprakstus un dokumentu iznīcināšanas aktus

− piedalīties institūciju arhīva darba un dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālajā apmācībā

− organizēt arhīva dokumentu popularizācijas pasākumus

Prasības:

− atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

− augstākā izglītība, kas papildināta ar arhīvu nozarei atbilstošām speciālām mācībām

− ne mazāk kā trīs gadu pieredze arhīva darbā

− izpratne par administratīvo procesu un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

− pārzināt normatīvos aktus par institūciju izveidošanu, reorganizāciju, likvidāciju

− pieredze dokumentu pārvaldībā atbilstoši normatīvajiem aktiem

− labas komunikācijas prasmes

− svešvalodu zināšanas (angļu, krievu)

− iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī

20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas pretendentiem jānosūta CV, motivēta pieteikuma vēstule un pretendenta aptaujas lapa (pieejama mājaslapā www.arhivi.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" -> "Vakances") uz e-pasta adresi personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu, adrese: Rīgā, Šķūņu ielā 11, LV-1050, vai jāiesniedz personīgi minētajā adresē 308.kabinetā, tālrunis 67213472.


OP 2014/173.AKK3

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais/-ā eksperts/-e (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā (vēlams ekonomikā) izglītība

- izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- zināšanas Eiropas Savienības pamatnostādnēs

- zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības Kohēzijas politiku un vadības normatīvo regulējumu

- zināšanas projektu vadībā un izpratne par projektu īstenošanas un uzraudzības procesiem

- labas angļu valodas zināšanas

- komunikācijas un saskarsmes prasmes

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus amata kompetences robežās

- datortehnikas un citas biroja tehnikas lietošanas prasmes

- darba pieredze valsts pārvaldes darbā - vismaz vienu gadu

- darba pieredze projektu vai programmu vadības jomā - vismaz divus gadus

- vēlama darba pieredze ārvalstu finanšu palīdzības vadības jomā (ilgāka par vienu gadu)

- vēlama darba pieredze vadošā amatā

Darba pienākumi:

- analizēt Labklājības ministrijā (turpmāk - ministrija) īstenotās starptautiskās sadarbības (ārvalstu finanšu palīdzības, mērķsadarbības un attīstības sadarbības) projektu vadības sistēmas darbības efektivitāti un sagatavot priekšlikumus tās pilnveidei

- nodrošināt aktuālu informāciju par nozarei pieejamo starptautiskās sadarbības programmu un projektu finansējumu, tai skaitā analizēt tā piesaistes nepieciešamību saistībā ar nozares politikas prioritātēm un investīciju vajadzībām jauno projektu attīstīšanai

- uzraudzīt un koordinēt informācijas apriti ar potenciālajiem projektu pieteicējiem (ministrijas struktūrvienībām un padotības iestādēm) saistībā ar nozarei pieejamo ārvalstu finanšu palīdzības un attīstības sadarbības finansējumu un nosacījumiem to piesaistei

- uzraudzīt un metodiski vadīt apstiprināto starptautiskās sadarbības projektu īstenošanu, tai skaitā valsts budžeta priekšfinansējuma plānošanu un projektu līgumos ministrijai noteikto saistību izpildi

- uzturēt aktuālu informāciju par nozarei pieejamo mērķsadarbību (Twinnig), analizēt izvirzītās prasības un izpildes iespējas, organizēt informācijas apriti ar potenciālajiem projektu pieteicējiem

- nodrošināt un metodiski vadīt mērķsadarbības projektu pieteikumu sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu

- atbilstoši mērķsadarbības projektu līgumos noteiktajai ministrijas kompetencei nodrošināt projektu (ja ministrija ir mērķsadarbības vadošais partneris) vai atsevišķu projekta aktivitāšu (ja ministrija ir mērķsadarbības projekta partneris) īstenošanas uzraudzību un datu uzkrāšanu

- amata kompetences ietvaros piedalīties Eiropas Savienības nākotnes kohēzijas politikas stratēģijas plānošanas procesā, t.sk. Latvijas pozīcijas sagatavošanā ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un sniegt atzinumus par citu institūciju pozīciju un tiesību aktu projektiem, kā arī piedalīties 2014.-2020. gada plānošanas perioda ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas izveidē

- sagatavot ziņojumus, informāciju un pārskatus par starptautiskās sadarbības projektu jautājumiem

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par amata kompetencē esošajiem starptautiskās sadarbības projektu jautājumiem, veikt to aktualizāciju un organizēt to saskaņošanu un apstiprināšanu

- sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību un citu ministriju, Valsts kancelejas, valsts pārvaldes institūciju un citu valsts un pašvaldību institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, to anotācijām un politikas plānošanas dokumentu projektiem

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jānosūta pa pastu 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: Kristine.Blausa@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021621.


OP 2014/173.AKK4

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Zemgales reģionālās nodaļas Zemgales Pabalstu daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa/-es amatu (vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Rīgā, Mārupes ielā 1)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus sociālās likumdošanas jautājumos

- izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas un informatīvas vēstules

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- iepriekšējā darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocības pretendentiem ar pieredzi klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (vēlams tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, Internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu sākot no 486,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" -> "Darba piedāvājumi" -> Pieteikums konkursam) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".

Dokumentus pieteikumam uz konkursu iesniegt/sūtīt VSAA Rīgas pilsētas Zemgales reģionālajai nodaļai, adrese: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002 (ar norādi "Konkursam uz Pabalstu daļas inspektora amatu"), vai uz e-pastu: zemgale@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67600651 vai 67600652, fakss 67600653.


OP 2014/173.AKK5

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība būvniecības specialitātē, vēlams, maģistra grāds specialitātē

- izpratne par Latvijas Republikas tiesību sistēmu un normatīvo aktu izstrādi un Eiropas Savienības normu ieviešanu

- būvniecības standartizācijas un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas regulējuma pārzināšana

- svešvalodu zināšanas (krievu un angļu)

- datortehnikas lietošanas prasmes

- prasme organizēt savu darbu

- labas komunikāciju spējas

- vēlama iepriekšēja pieredze valsts pārvaldē

Galvenie amata pienākumi:

- politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu būvniecības jomā sagatavošana un pilnveidošana

- atzinumu sniegšana par citu institūciju sagatavoto politikas plānošanas dokumentu projektiem

- skaidrojumu gatavošana par būvniecību reglamentējošo aktu piemērošanu

- nodrošināt Latvijai saistošo starptautisko līgumu un nacionālo pozīciju projektu izvērtēšanu/sagatavošanu

- pārstāvība ministriju un citu institūciju darba grupās

- būvniecības politikas izstrādei nepieciešamo datu apkopošana un analīze

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Ekonomikas ministrijai Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, fakss 67280882. Uzziņas pa tālruni 67013183.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)