Laidiens: 01.09.2014., Nr. 171 (5231)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/171.AKK1

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju otrās un trešās audita daļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (5 vakances uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ labas zināšanas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) un nodokļu jomas normatīvajos aktos

˗ prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs :

˗ veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

˗ nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes un apsekošanas, noformēt pārbaužu materiālus

˗ ievadīt tematisko pārbaužu rezultātus Nodokļu informācijas sistēmā (turpmāk - NIS)

˗ veikt nodokļu aprēķinu pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma par valstij nodarītajiem zaudējumiem, sagatavot pārskatus un atzinumus, un ievadīt informāciju NIS

˗ iesniegt informāciju par sastādītajiem administratīvā pārkāpuma protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās un vismaz divu gadu praktiska darba pieredze nodokļu audita veikšanā.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP LNM2,3AD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK2

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu trešās, sestās un septītās audita daļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (6 vakances uz nenoteiktu laiku un vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ vismaz divu gadu praktiska darba pieredze nodokļu audita veikšanā

˗ prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs :

˗ veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

˗ nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes

˗ ievadīt tematisko pārbaužu rezultātus Nodokļu informācijas sistēmā

˗ pamatojoties uz noteikto kompetenci, vadīt audita veikšanai nozīmēto auditoru (-s) un nodrošināt audita uzdevumu izpildi

˗ iesniegt informāciju par sastādītajiem administratīvā pārkāpuma protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās Juridiskajai daļai ievadīšanai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā un Nodokļu informācijas sistēmā (ja netiek sastādīta tematiskās pārbaudes izziņa)

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP JP3,6,7ADIII GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK3

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Nodokļu atmaksu un pievienotās vērtības nodokļa pārbaužu daļas Pievienotās vērtības nodokļa pārbaužu nodaļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (vakance uz nenoteiktu laiku un vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

˗ prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

˗ vēlama prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt tematiskās pārbaudes par šādām tēmām

- grāmatvedības uzskaite

- skaidrās naudas darījumi

- datu salīdzināšana

˗ nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes par citu tēmu

˗ veikt pārskata par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās kontroli

˗ veikt nodokļu maksātāju apsekošanas

˗ sagatavot pilnvarojuma projektu attiecīgā kontroles pasākuma veikšanai

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, vismaz divu gadu praktiskā pieredze tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP NAPVN PVN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK4

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Nodokļu atmaksu un pievienotās vērtības nodokļa pārbaužu daļas Nodokļu atmaksu pirmās pārbaužu nodaļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

˗ prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

˗ vēlama prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt tematiskās pārbaudes par šādām tēmām

- grāmatvedības uzskaite

- skaidrās naudas darījumi

- datu salīdzināšana

˗ nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes par citu tēmu

˗ veikt nodokļu maksātāju apsekošanas

˗ sagatavot pilnvarojuma projektu attiecīgā kontroles pasākuma veikšanai

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, vismaz divu gadu praktiskā pieredze tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā un darba pieredze ar Nodokļu informācijas sistēmu.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP NAPVN 1PN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK5

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Pakalpojumu un tirdzniecības vietu pārbaužu daļas Pakalpojumu un tirdzniecības vietu otrās, trešās pārbaužu nodaļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (vakance uz nenoteiktu laiku un vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) - vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

˗ labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt tematiskās pārbaudes par šādām tēmām:

- tirdzniecība

- pakalpojumu sniegšana

- darba devēji

- azartspēles

- līdzekļu legalizācija

˗ nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes par citu tēmu

˗ sagatavot pilnvarojuma projektu attiecīgā kontroles pasākuma veikšanai

˗ ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā par nodokļu kontroles pasākumiem un to rezultātiem

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar pieredzi darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu un vismaz viena gada praktisko pieredzi tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP PTV2,3PDIV GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Pakalpojumu un tirdzniecības vietu pārbaužu daļas Pakalpojumu un tirdzniecības vietu Pirmās, Otrās un Trešās pārbaužu nodaļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku un 2 vakances uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt tematiskās pārbaudes par šādām tēmām:

- tirdzniecība

- pakalpojumu sniegšana

- darba devēji

- azartspēles

- līdzekļu legalizācija

˗ nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes par citu tēmu

˗ sagatavot pilnvarojuma projektu attiecīgā kontroles pasākuma veikšanai

˗ ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā par nodokļu kontroles pasākumiem un to rezultātiem

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās un vismaz divu gadu praktisko pieredzi tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP PTVPD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Ražotņu un citu nozaru pārbaužu daļas Citu nozaru pārbaužu nodaļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs :

˗ veikt tematiskās pārbaudes par šādām tēmām:

- darba devēji

- grāmatvedības uzskaite

- skaidrās naudas darījumi

- datu salīdzināšana

- sabiedriskā labuma organizācijas

- valsts nodeva

- nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana pašvaldībās

˗ nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes par citu tēmu

˗ ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā par nodokļu kontroles pasākumiem un to rezultātiem

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi;

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās un vismaz viena gada praktisko pieredzi tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP RCNPD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK8

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu trešās un septītās audita daļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (vakance uz nenoteiktu laiku un 3 vakances uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ vismaz divu gadu praktiska darba pieredze nodokļu audita veikšanā

˗ labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

˗ prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

˗ nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes

˗ ievadīt tematisko pārbaužu rezultātus Nodokļu informācijas sistēmā

˗ pamatojoties uz noteikto kompetenci, vadīt audita veikšanai nozīmēto auditoru (-s) un nodrošināt audita uzdevumu izpildi

˗ iesniegt informāciju par sastādītajiem administratīvā pārkāpuma protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās Juridiskajai daļai ievadīšanai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā un Nodokļu informācijas sistēmā (ja netiek sastādīta tematiskās pārbaudes izziņa)

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās un vismaz divu gadu pieredzi nodokļu audita veikšanā.

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP JP37ADIV GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK9

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu pirmās un trešās kontroles daļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (6 vakances uz nenoteiktu laiku un vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā. Akcīzes preču aprites jomā Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir akcīzes nodokļa auditu veikšana.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

˗ labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

˗ veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

˗ veikt Muitas deklarācijas automatizētās apstrādes sistēmā ASYCUDA labojumus muitas deklarācijās, kurās konstatētas neatbilstības pēc preču izlaišanas veikto nodokļu revīziju (auditu) rezultātā, ja tās saistītas ar izmaiņām maksājumos CMIS uzskaitītajās summās

˗ veikt nodokļu aprēķinu pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma par valstij nodarītajiem zaudējumiem, sagatavot pārskatus un atzinumus, ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā

˗ piedalīties citu valstu nodokļu administrāciju veiktajos nodokļu auditos vai cita veida pārbaudēs.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, un vismaz divu gadu praktisku darba pieredzi nodokļu audita veikšanā, darba pieredzi ar Datorizētās grāmatvedības nodokļu audita programmu (SESAM), audita atbalsta informācijas sistēmu (ASIS), Centrālā muitas informācijas sistēmu (CMIS) un Muitas deklarācijas automatizētās apstrādes sistēmu (ASYCUDA ++).

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NKP SD3KDIII GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".


OP 2014/171.AKK10

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Daugavpils klientu apkalpošanas centra Reģistrācijas un nodokļu maksātāju lietu nodaļas galvenā/-s nodokļu inspektora/-es (ierēdņa) amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

˗ pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

˗ zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs :

˗ pieņemt un reģistrēt papīra veidā iesniegtās nodokļu un informatīvās deklarācijas un pārskatus, kā arī iesniegumus

˗ konsultēt nodokļu maksātājus par normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem klātienē

˗ reģistrēt elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājus un sniegt atbalstu darbam ar EDS

˗ pieņemt gada ienākuma deklarācijas

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

˗ elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds) vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vadībā, grāmatvedībā), komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā un darba pieredze nodokļu, nodevu aprēķināšanā un uzskaitē.

Ierēdņa dienesta vieta: Klusā iela 4, Daugavpils.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss NP Daugavpils KAC GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot e-pastu uz vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi: "Jautājums par konkursu".

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/171.AKR1

Nacionālais veselības dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2014.gada 25.augustā Juridiskā departamenta Regresu nodaļas juristes amatā ir iecelta LĪGA SĪLE.


OP 2014/171.AKR2

Zemkopības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā referenta amatā uz nenoteiktu laiku ir iecelts GUSTAVS STRAUPMANIS.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)