Laidiens: 19.08.2014., Nr. 162

Tiesu nolēmumi

OP 2014/162.TS1

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru ierobežoja personai Valentīnai Černihai, pers. kods 260971-10068, rīcībspēju un kurā nosprieda:

"Ierobežot VALENTĪNAI ČERNIHAI, pers. kods 260971-10068, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, neierobežojot personas personiskās nemantiskās tiesības.

Nodibināt Valentīnai Černihai, pers. kods 260971-10068, aizgādnību un noteikt, ka Valentīnas Černihas, pers. kods 260971-10068, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Valentīnai Černihai ierobežota rīcībspēja."

Tiesas spriedums civillietā Nr.C12241213 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 13.augustā.


OP 2014/162.TS2

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personas Māra Stivriņa rīcībspējas ierobežojumus un nosprieda:

"Ierobežot MĀRIM STIVRIŅAM, pers. kods 181087-10246, rīcībspēju šādās jomās:

- pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs, neierobežojot personas personiskās nemantiskās tiesības;

- pensiju un pabalstu saņemšana;

- maksājumu izdarīšana un saņemšana;

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldība.

Nodibināt Mārim Stivriņam, pers. kods 181087-10246, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Māra Stivriņa aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Mārim Stivriņam ierobežota rīcībspēja."

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12144814 1448/14 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 13.augustā.


OP 2014/162.TS3

Ar Talsu rajona tiesas 2014.gada 17.jūlija spriedumu civillietā Nr.C36045714 nosprieda GATA BĒRZIŅA, pers. kods 290894-11630, rīcībspēju ierobežot pilnā apjomā:

1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

2) jebkāda veida darījumu slēgšanā;

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt aizgādnību Gatim Bērziņam, pers. kods 290894-11630. Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Gatim Bērziņam ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 8.augustā.


OP 2014/162.TS4

Ar Talsu rajona tiesas 2014.gada 17.jūlija spriedumu civillietā Nr.C36042714 nosprieda JĀŅA PRIEDĪŠA, pers. kods 020387-11350, rīcībspēju ierobežot pilnā apjomā:

1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

2) jebkāda veida darījumu slēgšanā;

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt aizgādnību Jānim Priedītim, pers. kods 020387-11350. Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Jānim Priedītim ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 8.augustā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)