Laidiens: 23.01.2014., Nr. 16

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/16.AKK1

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde izsludina konkursu uz Kontroles daļas resursu kontroles sektora vecākā/-ās inspektora/-es (ierēdņa) amata vietu

Galvenie pienākumi:

- kontrolēt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu zivju resursu aizsardzības jomā

- atklāto pārkāpumu gadījumos uzsākt administratīvo lietvedību un nodrošināt lietas izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu, kā arī to izpildes kontroli

- piedalīties metodisko un uzraudzības dokumentu izstrādāšanā

- veikt uzraudzības kontroles zivju resursu aizsardzības jomā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē vai vides zinātnēs

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- profesionālā pieredze (vismaz 1 gads) valsts pārvaldē vai vides aizsardzības jomā (profesionālā pieredze vides aizsardzības jomā tiek uzskatīts par priekšrocību)

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās

- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel)

- laba fiziskā sagatavotība

- prasme un vēlēšanās strādāt komandā

- labas komunikācijas spējas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- vērtīgu pieredzi, profesionālās izaugsmes iespējas

- atalgojumu, sākot no EUR 544 pirms nodokļu nomaksas, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajām

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 20 dienu laikā no publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" sūtīt Liepājas reģionālai vides pārvaldei, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, liepaja@liepaja.vvd.gov.lv, fakss 63426902, tālrunis 63424826.


OP 2014/16.AKK2

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Valsts probācijas dienesta Jūrmalas teritoriālās struktūrvienības vecākais/-ā referents/-e uz nenoteiktu laiku (1 vakance)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- labas krievu valodas zināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

Darba pienākumi:

- vadīt klienta lietu un noteikt klienta riska faktorus un vajadzības

- veikt nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto un nosacīti atbrīvoto no kriminālatbildības personu uzraudzību (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi

- vadīt un kontrolēt piespiedu darba un sabiedriskā darba izpildes procesu

Motivēta pieteikuma vēstule, dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī konkursa pretendenta iesniegums un aptaujas anketa (pieejami mājaslapā www.probacija.lv sadaļā "Vakances") jāiesniedz Jūrmalas teritoriālajā struktūrvienībā ar norādi "Jūrmalas TSV amata KONKURSS" 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Ventspils šoseja 32, Jūrmala, LV-2011, e-pasts: jurmala@vpd.gov.lv. Informācija pa tālruni 67754399, 67021123 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā: www.probacija.lv.


OP 2014/16.AKK3

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina konkursu uz vakantajām lektora, vadošā pētnieka un pētnieka amata vietām darbam RTU Daugavpils filiālē

TRANSPORTA UN MAŠINZINĪBU FAKULTĀTE

Mašīnbūves tehnoloģijas institūts

Aparātu būvniecības katedra

- pētnieks - 1 amata vieta

Mehānikas institūts

Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

LIETIŠĶĀS VALODNIECĪBAS INSTITŪTS

- pētnieks - 1 amata vieta

HUMANITĀRAIS INSTITŪTS

Sporta katedra

- lektors - 1 amata vieta

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 212.kab., jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums un pielikumā dokumentu kopijas, kas apliecina augstāko izglītību un akadēmiskos un zinātniskos grādus, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, organizatoriskā, akadēmiskā darba pieredze, kā arī dokumenti, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī". Papildu informācija pa tālr. 67089391.


OP 2014/16.AKK4

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Resursu vadības departamenta direktors/-e (darbavieta Rīgā, Peldu ielā 30)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā izglītība vadības zinībās, finansēs

- ļoti labas prasmes datorprogrammu (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.) lietošanā

- teicamas latviešu valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas (vēlams, angļu valodas)

- darba pieredze vadošā amatā vismaz 5 gadi, priekšroka tiks dota kandidātiem ar veiksmīgu darba pieredzi kolektīva vadīšanā valsts pārvaldē

- pieredze un zināšanas par resursu vadības sistēmu "Horizon"

- pieredze un zināšanas lietvedībā

- pieredze darbā ar kvalitātes vadības sistēmu

- izpratne par valsts iestādes budžeta veidošanu

- izpratne par personāla vadības un juridiskās jomas jautājumiem

- prasme analizēt informāciju, saskatīt un analītiski izvērtēt cēloņsakarības

- spēja strādāt patstāvīgi, pieņemot lēmumus un atbildot par tiem

- teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, prasme noteikt prioritātes

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un panākt izvirzīto uzdevumu izpildi

- B kategorijas autovadītāja apliecība un autovadītāja pieredze vismaz 1 gadu

Galvenie darba pienākumi:

- veikt dienesta darbībai nepieciešamo resursu (personāla, finanšu, materiāli-tehnisko, juridisko, informācijas tehnoloģiju un sistēmu, dokumentu aprites, kvalitātes sistēmu u.c.) un atbalsta funkciju pārvaldību

- plānot, koordinēt, vadīt un analizēt struktūrvienību darbu administratīvajos jautājumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- nodrošināt dienesta finanšu līdzekļu plānošanu - ikgadējā valsts budžeta pieprasījuma sagatavošanu, atbilstoša finanšu plāna un izdevuma tāmes sagatavošanu - un organizēt kontroli par šo līdzekļu mērķtiecīgu un racionālu izlietošanu

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- dinamisku darba vidi un iespēju izrādīt iniciatīvu

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formā atrodami www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai. E-pasta adrese: personals@pvd.gov.lv, adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV- 1050. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/16.AKK5

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta. Esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā. Mēs lepojamies, ka šobrīd Jūrmala ir dzīvesvieta, kurā cilvēkiem tiek nodrošināta labākā sociālā un veselības aprūpe Latvijā. Mēs vēlamies, lai jūrmalnieki un Latvija lepotos ar mūsu brīnišķīgo pilsētu, uzskata to par labāko dzīves un atpūtas vietu. Mums ir augsti mērķi un mēs veidojam jaunu spēcīgu komandu, kura radoši un aizrautīgi kopīgi šos mērķus īstenos!

Ja arī tev ir augsti mērķi un spēja tos īstenoti, tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē.

Aicinām pieteikties Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītāja amatam

Prasības:

- augstākā akadēmiskā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs (vēlams maģistra grāds)

- pieredze vadošā amatā līdzīgu pienākumu veikšanā valsts pārvaldē vai starptautiskā institūcijā (vismaz trīs gadi)

- zināšanas starptautiskajās politiskajās un ekonomiskajās attiecībās

- lietišķās etiķetes un protokola zināšanas

- svešvalodu zināšanas (krievu, angļu), papildu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- sarunu vešana un saskarsmes prasmes

- spēja strādāt komandā

- spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu

- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām

Galvenie amata pienākumi:

- vadīt un organizēt Ārējo sakaru un protokola nodaļas darbu

- nodrošināt un attīstīt pašvaldības sadarbību ar ārvalstu sadarbības partneriem, pašvaldības sadraudzības pilsētām un starptautiskajām institūcijām

- definēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības ārējo sakaru mērķus un attīstības virzienus, izstrādāt un attīstīt ārējo sakaru rīcības plānus starptautiskai sadarbībai

- organizēt oficiālo ārvalstu delegācijas uzņemšanu pašvaldībā

- plānot, sagatavot un koordinēt domes amatpersonu oficiālās ārvalstu vizītes

- veicināt ārvalstu investīciju un tūristu piesaisti Jūrmalas pašvaldībā

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes iesniegt līdz 2014.gada 5.februārim Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi "Personāla nodaļai - Konkursam" Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jpd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67093813.


OP 2014/16.AKK6

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta. Esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā. Mēs lepojamies, ka šobrīd Jūrmala ir dzīvesvieta, kurā cilvēkiem tiek nodrošināta labākā sociālā un veselības aprūpe Latvijā. Mēs vēlamies, lai jūrmalnieki un Latvija lepotos ar mūsu brīnišķīgo pilsētu, uzskata to par labāko dzīves un atpūtas vietu. Mums ir augsti mērķi un mēs veidojam jaunu spēcīgu komandu, kura radoši un aizrautīgi kopīgi šos mērķus īstenos!

Ja tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē.

Aicinām pieteikties Informātikas nodaļas datortehnikas inženiera amatam

Prasības:

- vidējā speciālā vai augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā

- ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze darbstaciju administrēšanā, kabeļtīklu uzturēšanā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- spēja strādāt komandā

Galvenie amata pienākumi:

- lokālo darba staciju administrēšana

- datortīklu uzturēšana, problēmu novēršana

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes iesniegt līdz 2014.gada 5.februārim Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi "Personāla nodaļai - Konkursam" Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jpd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67093813.


OP 2014/16.AKK7

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta. Esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā. Mēs lepojamies, ka šobrīd Jūrmala ir dzīvesvieta, kurā cilvēkiem tiek nodrošināta labākā sociālā un veselības aprūpe Latvijā. Mēs vēlamies, lai jūrmalnieki un Latvija lepotos ar mūsu brīnišķīgo pilsētu, uzskata to par labāko dzīves un atpūtas vietu. Mums ir augsti mērķi un mēs veidojam jaunu spēcīgu komandu, kura radoši un aizrautīgi kopīgi šos mērķus īstenos!

Ja tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē.

Aicinām pieteikties Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka amatam

Prasības:

- augstākā juridiskā izglītība (maģistra grāds)

- darba pieredze vadošā amata, vēlams valsts pārvaldē vai pašvaldībā

- labas zināšanas tiesību teorijā, administratīvajā un civilprocesā, administratīvo tiesību, pašvaldību tiesību un datu aizsardzības tiesību jomā, kā arī praktiska pieredze to pielietošanā

- prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, komunikabilitāte, precizitāte un atbildības sajūta, vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju, laba saskarsmes kultūra

- iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot viedokļu un atzinumu projektus par pašvaldības funkciju regulējošo tiesību normu piemērošanu

- sagatavot pašvaldības iekšējo normatīvo aktu projektus

- izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas skar pašvaldības kompetenci

- sagatavot atzinumus un līgumu projektus

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes iesniegt līdz 2014.gada 5.februārim Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi "Personāla nodaļai - Konkursam" Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jpd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67093813.


OP 2014/16.AKK8

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta. Esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā. Mēs lepojamies, ka šobrīd Jūrmala ir dzīvesvieta, kurā cilvēkiem tiek nodrošināta labākā sociālā un veselības aprūpe Latvijā. Mēs vēlamies, lai jūrmalnieki un Latvija lepotos ar mūsu brīnišķīgo pilsētu, uzskata to par labāko dzīves un atpūtas vietu. Mums ir augsti mērķi un mēs veidojam jaunu spēcīgu komandu, kura radoši un aizrautīgi kopīgi šos mērķus īstenos!

Ja arī tev ir augsti mērķi un spēja tos īstenoti, tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē.

Aicinām pieteikties Mārketinga nodaļas vadītāja amatam

Prasības:

- augstākā akadēmiskā izglītība, vēlams mārketinga jomā vai projektu vadībā (vēlams maģistra grāds)

- darba pieredze vadošā amatā mārketinga jomā (vismaz trīs gadi)

- pieredze lielu pasākumu un projektu organizēšanā un vadībā

- pieredze darbā ar vadošajām Latvijas reklāmas aģentūrām

- labas projektu vadības un prezentācijas iemaņas

- prasme profesionāli vadīt pārrunas, argumentēt

- vēlamas svešvalodu (krievu, angļu) zināšanas

- pārzināt jaunākos mārketinga rīkus un informācijas kanālus

Galvenie amata pienākumi:

- vadīt un organizēt Mārketinga nodaļas darbu

- īstenot un attīstīt vienotu pilsētas mārketinga koncepciju un stratēģiju

- plānot un pārraudzīt sadarbību ar mārketinga aktivitātēs iesaistītajiem sadarbības partneriem

- koordinēt citu pašvaldības struktūrvienību mārketinga stratēģijas aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar vienoto pilsētas mārketinga koncepciju un stratēģiju

- izstrādāt un īstenot jaunas inovatīvas aktivitātes un pasākumus pilsētas tēla veidošanai un stiprināšanai

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes iesniegt līdz 2014.gada 5.februārim Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi "Personāla nodaļai - Konkursam" Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jpd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67093813.


OP 2014/16.AKK9

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta. Esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā. Mēs lepojamies, ka šobrīd Jūrmala ir dzīvesvieta, kurā cilvēkiem tiek nodrošināta labākā sociālā un veselības aprūpe Latvijā. Mēs vēlamies, lai jūrmalnieki un Latvija lepotos ar mūsu brīnišķīgo pilsētu, uzskata to par labāko dzīves un atpūtas vietu. Mums ir augsti mērķi un mēs veidojam jaunu spēcīgu komandu, kura radoši un aizrautīgi kopīgi šos mērķus īstenos!

Ja arī tev ir augsti mērķi un spēja tos īstenoti, tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē.

Aicinām pieteikties Īpašumu nodaļas referenta amatam

Prasības:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (jurista palīga kvalifikācija) vai augstākā izglītība vadībzinātnē

- vēlama pieredze darbā pašvaldībā

- labas zināšanas administratīvo un pašvaldību tiesību jomā, kā arī praktiskā pieredze to pielietošanā

- labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammā

- spēja strādāt komandā

Galvenie amata pienākumi:

- realizēt ar nekustamo īpašumu atsavināšanu (ēku, būvju, apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu) saistīto procesu izpildi

- sagatavot un saskaņot domes lēmumu projektus un pirkuma līgumus

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes iesniegt līdz 2014.gada 5.februārim Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi "Personāla nodaļai - Konkursam" Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jpd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67093813.


OP 2014/16.AKK10

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta. Esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā. Mēs lepojamies, ka šobrīd Jūrmala ir dzīvesvieta, kurā cilvēkiem tiek nodrošināta labākā sociālā un veselibas aprūpe Latvijā. Mēs vēlamies, lai jūrmalnieki un Latvija lepotos ar mūsu brīnišķīgo pilsētu, uzskata to par labāko dzīves un atpūtas vietu. Mums ir augsti mērķi un mēs veidojam jaunu spēcīgu komandu, kura radoši un aizrautīgi kopīgi šos mērķus īstenos!

Ja arī tev ir augsti mērķi un spēja tos īstenoti, tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē.

Aicinām pieteikties Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatam

Prasības:

- augstākā akadēmiskā izglītība humanitārajās vai komunikācijas zinātnēs (vēlams maģistra grāds)

- darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā (vismaz pieci gadi)

- pieredze vadošā amatā sabiedrisko attiecību jomā (vismaz divi gadi)

- svešvalodu zināšanas (krievu, angļu)

- komunikabilitāte, labas publiskās runas prasmes

- spēja strādāt komandā, vadīt komandas darbu, motivēt

- spēja efektīvi plānot, organizēt savu un struktūrvienības darbu, kā arī prasme pārraudzīt citu darbinieku darbu

- moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana

- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām

Galvenie amata pienākumi:

- vadīt un organizēt Sabiedrisko attiecību nodaļas darbu

- vadīt pašvaldības sabiedrisko attiecību stratēģijas, publiskās un iekšējās komunikācijas plānu izstrādi un īstenošanu

- plānot un īstenot sabiedrisko attiecību pasākumus

- plānot un koordinēt pašvaldības oficiālās informācijas sagatavošanu izplatīšanai plašsaziņas līdzekļos

- pārstāvēt un paust pašvaldības viedokli sabiedriskajā telpā

- nodrošināt pašvaldības mājas lapas un sociālo mediju profilu stratēģijas izstrādi un īstenošanu

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes iesniegt līdz 2014.gada 5.februārim Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi "Personāla nodaļai - Konkursam" Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jpd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67093813.


OP 2014/16.AKK11

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta. Esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā. Mēs lepojamies, ka šobrīd Jūrmala ir dzīvesvieta, kurā cilvēkiem tiek nodrošināta labākā sociālā un veselības aprūpe Latvijā. Mēs vēlamies, lai jūrmalnieki un Latvija lepotos ar mūsu brīnišķīgo pilsētu, uzskata to par labāko dzīves un atpūtas vietu. Mums ir augsti mērķi un mēs veidojam jaunu spēcīgu komandu, kura radoši un aizrautīgi kopīgi šos mērķus īstenos!

Ja arī tev ir augsti mērķi un spēja tos īstenoti, tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē.

Aicinām pieteikties Personāla nodaļas vadītāja amatam

Prasības:

- augstākā izglītība personāla vadībā (maģistra grāds)

- labas organizatora spējas un zināšanas personāla vadībā

- darba pieredze personālā vadībā un vēlams ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldībā

- izprast darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, nodrošināt to izpildi

- spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos un ierobežotā laika termiņā

- spēja strādāt komandā

- vadīt un organizēt kolektīvās pārrunas

- efektīvi plānot un organizēt savu darbu

- iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt personāla politiku un stratēģiju

- vadīt personāla vadības funkciju un tās attīstību pašvaldībā

- analizēt un pilnveidot personāla vadības sistēmu

- organizēt un vadīt personāla struktūrvienības darbu

- organizēt un vadīt pašvaldības darbinieku vērtēšanas procesu

- konsultēt par darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes iesniegt līdz 2014.gada 5.februārim Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi "Personāla nodaļai - Konkursam" Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jpd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67093813.


OP 2014/16.AKK12

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība ķīmijā, bioloģijā vai farmācijā

- darba pieredze licencētā zāļu ražošanas uzņēmumā (amatā, kas saistīts ar ražošanas kvalitātes nodrošināšanu, kvalitātes kontroli vai ražošanu) ne mazāka par 3 gadiem

- teicamas latviešu, labas angļu valodas zināšanas

- precizitāte darbā un augsta atbildība

- analītiskā domāšana, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā

- prasme strādāt ar datoru

- padziļinātas zināšanas zāļu labas ražošanas prakses jautājumos vai papildus pieredze auditu veikšanā tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- labus darba apstākļus

- interesantu un atbildīgu darbu

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasts: info@zva.gov.lv, tālrunis papildu informācijai 67078424 vai 67078444, fakss 67078428.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)