Laidiens: 24.07.2014., Nr. 144

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2014/144.US1

Balvu novada pašvaldība brīdina DAINI MEDNI, pers. kods 130181-11968, dzīv. Vidzemes ielā 24-9, Balvos, Balvu novadā, par īres tiesisko attiecību pārtraukšanu un izlikšanu, ja viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds EUR 2571,58 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro 58 centi) apmērā par dzīvojamo telpu Vidzemes ielā 24-9, Balvos, Balvu novadā.


OP 2014/144.US2

Balvu novada pašvaldība brīdina JĀNI BOŽU, pers. kods 200356-11951, dzīv. Pilsoņu ielā 31-29, Balvos, Balvu novadā, un JANĪNU BOŽU, pers. kods 110659-11950, dzīv. Pilsoņu ielā 31-29, Balvos, Balvu novadā, par īres tiesisko attiecību pārtraukšanu un izlikšanu, ja viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds EUR 3323,79 (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro 79 cents) apmērā par dzīvojamo telpu Pilsoņu ielā 31-29, Balvos, Balvu novadā.


OP 2014/144.US3

Balvu novada pašvaldība brīdina LEGIJU PITKEVIČU-PIPKU, pers. kods 210793-10610, dzīv. Pilsoņu ielā 23-75, Balvos, Balvu novadā, par īres tiesisko attiecību pārtraukšanu un izlikšanu, ja viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds EUR 1137,50 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit septiņi euro 50 centi) apmērā par dzīvojamo telpu Pilsoņu ielā 23-75, Balvos, Balvu novadā.


OP 2014/144.US4

Balvu novada pašvaldība brīdina KASPARU ERDMANI, pers. kods 150187-11954, dzīv. Brīvības ielā 45-23, Balvos, Balvu novadā, par īres tiesisko attiecību pārtraukšanu un izlikšanu, ja viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds EUR 376,99 (trīs simti septiņdesmit seši euro 99 centi) apmērā par dzīvojamo telpu Brīvības ielā 45-23, Balvos, Balvu novadā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)