Laidiens: 22.07.2014., Nr. 142 (5202)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/142.AKK1

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz amatu:

 

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

 

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakantu amatu:

Vecākais eksperts Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļā

Eiropas Savienības fondu stratēģijas departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu plānošanas dokumentu sagatavošanu, Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu programmu izvērtēšanu, koordinē un nodrošina Latvijas pozīcijas formulēšanu par Eiropas Savienības līmeņa normatīvajiem aktiem Kohēzijas politikas vadībai un ieviešanai, kā arī piedalās Latvijas pozīcijas formulēšanā attiecībā uz citām Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa politikām, kas saistītas ar Kohēzijas politiku.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, vadībzinībās, finansēs, jurisprudencē vai citās sociālajās zinātnēs

- labas angļu valodas zināšanas rakstos un mutvārdos

- pieredze darbā valsts pārvaldē vai izpratne par tās darbības principiem

- labas analītiskās spējas

- zināšanas par Eiropas Savienības institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu

- datora lietotāja līmeņa prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pievienojies Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas kolektīvam un mēs Tev uzticēsim veikt šādus galvenos uzdevumus:

nodrošināt darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" pasākumu "Nodarbinātība" un "Sociālā iekļaušana", kā arī 2014.-2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu tematisko mērķu "Publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālo spēju un efektīvas publiskās pārvaldes veicināšana", "Ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgas darbaspēka mobilitātes atbalstīšana" un "Sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar nabadzību un diskrimināciju", izņemot veselības aprūpes jomu, stratēģisko vadību.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 14 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.


OP 2014/142.AKK2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas juriskonsulta/-es valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai profesionālā otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā

- zināšanas un pieredze normatīvo aktu izstrādē

- zināšanas un pieredze zemes politikas un nekustamā īpašuma jomās

- labas angļu valodas zināšanas

- sadarbības un komunikācijas, t.sk. viedokļa argumentēšanas, prasmes, kā arī prasme analizēt un strukturēt informāciju, prasme pastāvīgi plānot savu darbu

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku

Pieteikuma dokumenti (konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, fakss 67820442, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas, kā arī amata apraksts ir pieejami ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" - "Darba piedāvājumi". Tālrunis uzziņām 67026902.


OP 2014/142.AKK3

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes (darbavieta Rīgā, Lubānas ielā 49) inspektors/-e pārtikas uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā, medicīnā, pārtikas zinībās (tostarp pārtikas produktu tehnoloģijā, pārtikas ķīmijā, mikrobioloģijā, uztura zinātnē) vai iegūta sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām

- vēlama pieredze profesionālajā jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (angļu un/vai vācu, krievu valoda) pamatzināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- prasme pārliecināt un pieņemt atbildīgus lēmumus

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistīto fizisko un juridisko personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- stabilu atalgojumu, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)