Laidiens: 27.06.2014., Nr. 123 (5183)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/123.AKK1

Valsts augu aizsardzības dienests izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākais/-ā inspektors/-e

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā

- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas par augu karantīnas un augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem

- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes

- autovadītāja apliecība

- prasme strādāt ar datoru

- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

- orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:

- veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas jomā

- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem

- darbs summētā darba laika ietvaros

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamentā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, fakss 67027302 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.


OP 2014/123.AKK2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina atklātu konkursu uz Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā/-ās referenta/-es valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība ķīmijā, fizikā, inženierzinātnēs vai vides zinātnēs

- pieredze darbā valsts pārvaldē un profesionālās prasmes ar amata pienākumiem saistītā darbā

- pieredze specialitātē, ilgāka par diviem gadiem

- zināšanas par vides aizsardzības sektora institucionālo sistēmu

- pieredze normatīvo aktu izstrādāšanā un īstenošanā

- zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas jomu, un prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- prasme organizēt darba grupas, seminārus

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumiem

- labas angļu valodas zināšanas, tai skaitā specifisku vides aizsardzības terminu zināšana

- pieredze darbā ar datoru (tai skaitā MS Office vai analoģisku datorprogrammu lietotājprasmes)

Pieteikuma dokumenti (konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, fakss 67820442, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas, kā arī amata apraksts ir pieejami ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" - "Darba piedāvājumi". Tālrunis uzziņām 67026902.


OP 2014/123.AKK3

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina atklātu konkursu uz Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā/-ās referenta/-es valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība ķīmijā, fizikā, ģeogrāfijā, inženierzinātnēs vai vides zinātnēs

- pieredze darbā valsts pārvaldē un profesionālās prasmes ar amata pienākumiem saistītā darbā

- darba pieredze specialitātē, ilgāka par diviem gadiem

- zināšanas par vides aizsardzības sektora institucionālo sistēmu un pieredze normatīvo aktu izstrādāšanā un īstenošanā

- zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar virszemes ūdens resursu apsaimniekošanas un kvalitātes jomu, un prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- prasme organizēt darba grupas, seminārus

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumiem

- labas angļu valodas zināšanas, tai skaitā specifisku vides aizsardzības terminu zināšana

- pieredze darbā ar datoru (tai skaitā MS Office vai analoģisku datorprogrammu lietotājprasmes)

Pieteikuma dokumenti (konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, fakss 67820442, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas, kā arī amata apraksts ir pieejami ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" - "Darba piedāvājumi". Tālrunis uzziņām 67026902.


OP 2014/123.AKK4

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Personālvadības pārvaldes Civilās un darba aizsardzības daļas vadītāja/-as (vakance uz nenoteiktu laiku) darbinieka/-ces amatu

Galvenie darba pienākumi:

˗ organizēt un nodrošināt civilās aizsardzības plānu izstrādi un aktualizēšanu

˗ organizēt un koordinēt normatīvos aktos noteiktos civilās aizsardzības pasākumus

˗ nodrošināt darba vides un darbavietu pārbaudes rezultātu analizēšanu un darba vides risku noteikšanu

˗ organizēt normatīvos aktos noteiktās apmācības un instruktāžas darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un civilās aizsardzības jomā

˗ organizēt VID darbinieku veselības apdrošināšanu

˗ organizēt obligātās veselības pārbaudes ierēdņiem un darbiniekiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori un kuriem darbā ir īpaši apstākļi

Prasības pretendentam:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta otrās daļas prasībām

˗ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): darba aizsardzības jomā

˗ vēlama akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība (maģistra grāds): darba aizsardzības jomā

˗ pieredze civilās aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā vēlama ne mazāk kā trīs gadus

˗ vēlama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai 160 stundu licencētai mācību programmai

˗ vēlama apmācība civilās aizsardzības jomā profesionālās pilnveides izglītības programmas 160 stundu apmērā;

˗ vēlama pieredze un profesionālās iemaņas kolektīva vadīšanā

˗ klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Darbinieka amata vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Darbinieka amatam ir 6. saime "Darba aizsardzība" IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz PP CDAD vadītāja amatu, (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/123.AKK5

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Rēzeknes klientu apkalpošanas centra vecākā/-ās nodokļu inspektora/-es (vakance uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

Ja esi gatavs:

- veikt izmaiņas nodokļu maksātāju reģistrācijas pamatdatos Nodokļu informācijas sistēmā (turpmāk - NIS) pēc nodokļu maksātāja pieprasījuma

- veikt noteiktās darbības nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanai un atjaunošanai

- regulāri identificēt pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām personas, kurām jāreģistrējas pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk-PVN) maksātāju reģistrā, un veikt pasākumus, lai nodrošinātu reģistrēšanu

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (bakalaura grāds) vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vadībā, grāmatvedībā), komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā un darba pieredzi nodokļu, nodevu aprēķināšanā un uzskaitē.

Ierēdņa dienesta vieta: Jupatovkas ielā 11, Jupatovkā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz Rēzeknes KAC amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67016827 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/123.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktu daļas vecākā/-ās muitas uzrauga/-dzes (vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Muitas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas muitas politikas īstenošanā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds)

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ja esi gatavs:

- nodrošināt kvalitatīvu muitas klientu apkalpošanu un vienveidīgu muitas normatīvo aktu piemērošanu

- veikt elektroniski un/vai papīra veidā iesniegto pirmsmuitošanas dokumentu un muitas deklarāciju un to pavaddokumentu kontroli

- veikt muitas fizisko kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām, īstenojot visus normatīvajos aktos noteiktos fiziskās muitas kontroles veidus un darbības

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

- elastīgu darba laiku

Priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību muitas jomā

Ierēdņa dienesta vieta: Jebkurš Latgales muitas kontroles punkts.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.2.saime "Muita un muitas kontrole", III līmenis un 8.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz MP Latgales VMU amatu (jūsu vārds, uzvārds)".

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122627 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu vid.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2014/123.AKK7

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vecākā eksperta amatu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība būvniecības specialitātē (vēlams maģistra grāds specialitātē)

- izpratne par Latvijas Republikas tiesību sistēmu un normatīvo aktu izstrādi un ES normu ieviešanu

- būvniecības standartizācijas un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas regulējuma pārzināšana

- teicamas latviešu valodas un labas svešvalodu zināšanas (krievu un angļu valoda)

- datortehnikas lietošanas prasmes

- precizitāte un atbildība, prasme organizēt savu darbu

- labas komunikāciju spējas

- vēlama pieredze valsts pārvaldes darbā

Galvenie amata pienākumi:

- politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu būvniecības jomā izstrāde un pilnveidošana

- atzinumu sniegšana par citu institūciju sagatavoto politikas plānošanas dokumentu projektiem

- gatavot skaidrojumus par būvniecību reglamentējošo tiesību aktu piemērošanu

- nodrošināt Latvijai saistošo starptautisko līgumu un nacionālo pozīciju projektu sagatavošanu/izvērtēšanu

- pārstāvība ministriju un citu institūciju darba grupās

- būvniecības politikas izstrādei nepieciešamo datu apkopošana un analīze

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Ekonomikas ministrijai Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, fakss 67280882. Uzziņas pa tālruni 67013183.


OP 2014/123.AKK8

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vakancēm:

- viena vadošā pētnieka vieta mežkopības un meža resursu virzienā

- viena vadošā pētnieka vieta meža ekoloģijas virzienā

- viena pētnieka vieta mežkopības un meža resursu virzienā

- viena pētnieka vieta meža ekoloģijas virzienā

- trīs zinātniskā asistenta vietas meža selekcijas un ģenētikas pētījumu virzienā

- viena zinātniskā asistenta vieta meža ekoloģijas pētījumu virzienā

- viena zinātniskā asistenta vieta meža fitopatoloģijas pētījumu virzienā.

Nosacījumi: vadošajam pētniekam - habilitētā doktora vai doktora grāds mežzinātnē, bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē, iepriekšēja pieredze izpētes darbā; pētniekam - habilitētā doktora vai doktora grāds mežzinātnē, bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē vai doktoranta statuss kādā no minētajām zinātnēm, iepriekšēja pieredze izpētes darbā; zinātniskajam asistentam - maģistra vai doktora grāds meža, bioloģijas, ģeogrāfijas vai vides zinātnēs, iepriekšēja pieredze izpētes darbā.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums LVMI "Silava" Zinātniskajai padomei (ar konkrētā akadēmiskā amata un specializācijas norādi)

- dzīves gājuma apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumenti iesniedzami mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas datuma LVMI Silava sekretariātā Salaspilī, Rīgas ielā 111, 217.istabā vai nosūtāmi pa pastu, adrese: LVMI Silava, Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 (ar norādi - Akadēmisko amatu konkursam).


OP 2014/123.AKK9

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz nodarbinātības organizatora/-es amatu Balvu filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinībās)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus

- saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientācija uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par klientu orientētu darbību

- vēlamas zināšanas un pieredze finanšu vai projektu plānošanā

- vēlamas divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

Amata mērķis: iesaistīt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientus aktīvajos nodarbinātības pasākumos, veikt datu apstrādi informācijas sistēmā, piedāvāt NVA pakalpojumus, kā arī sniegt informāciju klientiem par apmācību iespējām.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiālē, Bērzpils ielā 2a, Balvos, LV-4501, vai jānosūta uz e-pastu: balvi@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 64507264, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus. Intervija notiks NVA Balvu filiālē Bērzpils ielā 2a, Balvos.


OP 2014/123.AKK10

Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina darbā VALSTS UN PAŠVALDĪBU INFORMĀCIJAS SISTĒMU DEPARTAMENTA INFORMĀCIJAS SISTĒMU FUNKCIONĀLĀS DARBĪBAS NODROŠINĀJUMA NODAĻAS SISTĒMU ANALĪTIĶI (darbinieka amats)

Galvenie pienākumi:

- pārzināt e-pakalpojumu biznesa procesus, konsultēt par tiem lietotājus, ieteikt IT risinājumus procesu pilnveidošanai

- pārvaldīt un apstrādāt e-pakalpojumu lietotāju pieteikumus (reģistrēt, organizēt to risināšanu, kontrolēt risināšanas termiņus, slēgt)

- sniegt pirmā līmeņa atbalstu e-pakalpojumu lietotājiem

- apstrādāt e-pakalpojumu darbības monitoringa datus, organizēt e-pakalpojumu pieejamības prasību izpildi amata kompetences ietvaros

Prasības:

- augstākā izglītība (eksakto zinību vai informācijas tehnoloģiju jomā), kas papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām

- valsts valodas un vienas vai vairāku svešvalodu (krievu, angļu) zināšanas

- ļoti labas datora lietošanas prasmes (spēt konsultēt lietotājus par MS Office standartprogrammām, Windows operētājsistēmu)

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- labas komunikācijas prasmes

- prasme strādāt komandā

Piedāvājam:

- interesantu, daudzveidīgu un atbildīgu darbu valsts iestādē

- lieliskus darba kolēģus un iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt līdz 2014.gada 10.jūlijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Personāla un administratīvā atbalsta nodaļai Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67079000.


OP 2014/123.AKK11

Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina darbā Valsts un pašvaldību informācijas sistēmu departamenta Informācijas sistēmu uzturēšanas nodaļas DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORU/-I (darbinieka amats)

Pienākumi:

- nodrošināt VRAA informācijas sistēmu, datu bāzu un to IT infrastruktūras funkcionēšanu

- saskaņā ar organizācijas praksi, pārvaldīt un administrēt IS un tās infrastruktūras tehnisko darbību, nodrošinot tās funkcionālo, drošības un pieejamības mērķu izpildi, izstrādāt priekšlikumus par šo prasību izpildes nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu

- nodrošināt IS (datu bāzu, operētājsistēmu, lietojumprogrammatūras) datu rezerves kopēšanu un darbības atjaunošanu, veikt IS nepārtrauktas darbības un atjaunošanas plānu izstrādi un uzturēšanu

- konsultēt IS attīstības projektu komandas un IS lietotājus

- realizēt IS attīstības projektu uzdevumus

Prasības:

- augstākā izglītība (datorzinātnēs vai vadībzinībās vai ekonomikā), kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un, kas ir papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām

- vai pēdējā kursa students datorzinātnēs

- amatam atbilstošas zināšanas un/vai darba pieredze par ugunsmūru, serveru, disku masīvu un datortīklu izveidi un to uzturēšanu

Par papildus priekšrocībām tiks uzskatītas:

- vismaz divu gadu profesionālā pieredze atbilstoši darbības jomai

- pieredze un zināšanas par datorprogrammu un datortīklu izveidi un uzturēšanu

- vismaz divu gadu pieredze darbā ar datu bāzēm

- izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institūcijām

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2014.gada 10.jūlijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajā departamentā (adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010) vai sūtīt uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67079040.


OP 2014/123.AKK12

Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina darbā VALSTS UN PAŠVALDĪBU INFORMĀCIJAS SISTĒMU DEPARTAMENTA INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒŠANAS NODAĻAS SISTĒMU ADMINISTRATORU/-I (darbinieka amats)

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt VRAA informācijas sistēmu (turpmāk - IS), apkalpi un to IT infrastruktūras funkcionēšanu, saskaņā ar IS noteiktajiem funkcionālajiem, drošības un pieejamības mērķiem, t.sk. Valsts informācijas sistēmai darbam ar ES dokumentiem, (turpmāk - ESVIS), ietverot:

- lietojumu sistēmas (Oracle WebLogic) un datu bāzu vadības sistēmu (Oracle) administrēšanu

- IT infrastruktūras (UNIX, MS Windows) serveru un to kopu administrēšanu

- nodrošināt Vienotā datortīkla darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un dokumentiem līdz drošības pakāpei dienesta vajadzībām' (ieskaitot) (turpmāk - VD), tehniskās infrastruktūras darbību, vienotā datortīkla pakalpojumus, tehniskās sastāvdaļas un to savstarpējās saskarnes; informācijas plūsmas, to filtrēšanas un ierobežošanas nosacījumus

Prasības:

- augstākā izglītība (datorzinātnēs, vadībzinībās, elektrozinībās vai radniecīgā studiju virzienā), kas papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām (var būt vecāko kursu students)

- zināšanas vai profesionālā pieredze par ugunsmūru, antivīrusu, slodzes balansētāju, serveru, disku masīvu un datortīklu izveidi un to uzturēšanu

- amata pienākumu veikšanai ir nepieciešams saņemt attiecīgās valsts drošības iestādes izsniegtu III. kategorijas speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpuma objektiem un sertifikātu darbam ar Eiropas Savienības klasificēto informāciju

- vēlamas labas angļu valodas zināšanas

- zināšanas par UNIX/Linux bāzētām operētājsistēmām un datu bāzu vadības sistēmām (Oracle), pieredze MS Windows bāzētas infrastruktūras un Windows Server (active directory) arhitektūras izveidošanā, administrēšanā un zināšanas par datortīklu topoloģiju kā arī virtualizācijas risinājumu VMware tiks uzskatītas kā priekšrocība

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2014.gada 10.jūlijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajā departamentā (adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010) vai sūtīt uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67079040.


OP 2014/123.AKK13

Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina darbā Elektronisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības nodaļas SISTĒMU ARHITEKTU - ANALĪTIĶI (darbinieka amats)

Galvenie pienākumi:

- plāno un koordinē VRAA IS (Valsts informācijas sistēmu savietotājs; Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv) koplietošanas infrastruktūras attīstību

- vada un piedalās VRAA IS vai e-pakalpojumu tehnisko un funkcionālo procesu prasību izstrādē, sniedz tehnisko atbalstu jaunu VRAA IS biznesa procesu vai e-pakalpojumu izstrādē

- veic lietotāju vajadzību izpēti, apkopo un izvērtē prasības, plāno to īstenošanu

- sniedz priekšlikumus par VRAA IS vai e-pakalpojumu izmantošanas un attīstības iespējām

- organizē un piedalās VRAA IS vai e-pakalpojumu akcepttestēšanā

- izskata, sniedz atzinumus un pieņem ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtos nodevumus (dokumentus un lietojumus), novērtē to atbilstību tehniskajām un funkcionālajām prasībām

- sniegt metodisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām (lietotāju atbalsts, apmācības, izmaiņu un kļūdu labojumu realizācijā)

Prasības:

- otrā līmeņa augstākā izglītība vai pēdējā kursa students (ekonomikas, vadībzinības vai informācijas tehnoloģiju jomā)

- latviešu un angļu valodas zināšanas

- ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- spēja orientēties lielā informācijas apjomā

- labas analītiskās un komunikācijas prasmes (tajā skaitā uzstāšanās prasme)

- par priekšrocību tiks uzskatīta:

- izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institucionālo sistēmu

- pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā

Piedāvājam:

- atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz 20 dienu laikā nopaziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajā departamenta Personāla un administratīvā atbalsta nodaļā, adrese: Rīga, Elizabetes iela 19, LV-1010, vai jānosūta elektroniski uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28628152.


OP 2014/123.AKK14

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" izsludina konkursu uz šādiem akadēmiskajiem amatiem:

- datorzinātnē - vadošais pētnieks (1 vieta), nepieciešams: doktora grāds mākslā un vismaz 5 gadu pētnieciskā darba pieredze lietotāja grafisko saskarņu grafiskā dizaina izstrādes jomā, kā arī pieredze starpdisciplināru pētījumu veikšanā; kopumā vismaz 3 gadu zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs

- datorzinātnē - vadošais pētnieks (1 vieta), nepieciešams: doktora grāds datorzinātnē un vismaz 5 gadu pētnieciskā darba pieredze netriviālu, heterogēnu, transformāciju vadītu datorsistēmu projektēšanā un integrēšanā, kā arī vismaz 5 gadu pieredze zinātnisku projektu izpildē

- datorzinātnē - vadošais pētnieks (1 vieta), nepieciešams: doktora grāds mākslā un vismaz 5 gadu pētnieciskā darba pieredze digitālās mākslas, informācijas vizualizācijas un tīmekļa grafiskā dizaina pētījumu un izstrādes jomā, kā arī zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā vismaz 5 gadi

- datorzinātnē - pētnieks (1 vieta), nepieciešams: būt vismaz par doktora grāda pretendentu datorzinātnēs vai vadības zinātnē, darba pieredze medicīnas vadības jomā un vismaz 2 starptautiski atzītas, SCOPUS datubāzē vai tai pielīdzināmā iekļautas, zinātniskās publikācijas datorzinātnes nozarē

- datorzinātnē - zinātniskais asistents (1 vieta), nepieciešams: vismaz maģistra grāds datorzinātnē un vismaz 2 gadu darba pieredze modelēšanas rīku izstrādē, vismaz 2 starptautiski atzītas, SCOPUS datubāzē vai tai pielīdzināmā iekļautas, zinātniskās publikācijas

Amatam nepieciešamās prasmes un darba uzdevumi ir noteikti amata aprakstā, ar tiem var iepazīties LU aģentūras "LU Matemātikas un informātikas institūts" Personāla daļā (Rīgā, Raiņa bulvārī 29, 227.kabinetā), iepriekš piesakoties pa tālruni 20239779.

Dokumenti konkursam (iesniegums par piedalīšanos konkursā, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, CV un pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts) iesniedzami LU aģentūras "LU Matemātikas un informātikas institūts" Personāla daļā viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2014/123.AKK15

Datu valsts inspekcija izsludina atklātu konkursu uz Pirmās uzraudzības daļas juriskonsulta/-es amatu (darbinieka amats), nosakot šādas prasības pretendentiem:

- augstākā vai nepabeigta augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- praktiskā darba pieredze jurisprudencē ne mazāk kā 1 (viens) gads

- zināšanas administratīvajās tiesībās

- juridiskās tehnikas prasību pārzināšana

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- labas angļu valodas zināšanas

- ļoti labas prasmes datorprogrammu lietošanā

- teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas, precīzi izsakot un pamatojot savu viedokli

Pienākumi:

- izskatīt iesniegumus par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

- sagatavot administratīvo aktu, administratīvo pārkāpumu protokolu, lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās un citu dokumentu projektus Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajos jautājumos

- sniegt konsultācijas un viedokļus par personas datu apstrādi un aizsardzību un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

Par priekšrocību uzskatīsim zināšanas personas datu aizsardzībā, darba pieredze administratīvajās tiesībās un otras svešvalodas zināšanas labā līmenī.

Datu valsts inspekcija saviem darbiniekiem piedāvā:

- profesionālu darbinieku kolektīvu uz rezultātu orientētā iestādē

- profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes personas datu aizsardzībā

- dinamisku darba vidi

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- darbu labiekārtotās telpās un labus darba apstākļus

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, kur skaidrota pretendenta pieredze un pienākumi saistībā ar pieredzi jurisprudencē un administratīvajās tiesībās; Curriculum Vitae (CV)) var iesniegt Datu valsts inspekcijā līdz 2014.gada 10.jūlijam, sūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv (ar norādi "Konkursam uz juriskonsulta amatu Pirmajā uzraudzības daļā") vai iesniedzot Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011. Tālrunis uzziņām 67223131.

Lūdzam iesniegt CV saskaņā ar CV formu, kas atrodama Datu valsts inspekcijas mājaslapā sadaļā "Inspekcija" http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/vakances/.

Datu valsts inspekcija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo konkursa kārtu.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Datu valsts inspekcija informē, ka

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/123.AKR1

Valsts meža dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Rīgas reģionālās virsmežniecības vecākā inspektora juridiskajos jautājumos amatā no 2014.gada 17.jūnija iecelts JĀNIS PŪGA.


OP 2014/123.AKR2

Valsts meža dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Austrumlatgales virsmežniecības vecākā inspektora medību jautājumos amatā no 2014.gada 25.jūnija iecelts IGORS POZŅAKOVS.


OP 2014/123.AKR3

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija informē, ka no 2014.gada 1.jūlija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektora amatā ir iecelts AIVARS SILIŅŠ.


OP 2014/123.AKR4

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektora valsts notāru ierēdņu amatos no 2014.gada 25.jūnija ieceltas NATAĻJA SIGŅEJEVA un AIJA DŪVIŅA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)