Laidiens: 26.06.2014., Nr. 122 (5182)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2014/122.US1

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina OĻEGU KORŅEVU un ANNU KORŅEVU (Korneva): ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds 1626,16 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit seši euro un 16 centi) par dzīvokli Nr.17 Ugāles ielā 6, Liepājā, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" sniegs prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)