Laidiens: 25.06.2014., Nr. 121

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/121.UT1

JURIS KOČERGINS, dzim. 1956. gada 6. aprīlī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 9. oktobrī plkst. 9.30 Jūrmalas pilsētas tiesā Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 2. stāvā, 7. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C17083114 Nodarbinātības valsts aģentūras maza apmēra prasībā pret Juri Kočerginu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/121.UT2

Jēkabpils rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C16063514 AS "Moda kapitāls" prasībā pret Veroniku Stepāni par parāda piedziņu. Paziņojam VERONIKAI STEPĀNEI, personas kods 110368-11141, ka, tā kā ir iesniegta maza apmēra prasība, tiesa ir nolēmusi lietu izskatīt rakstveida procesā. Spriedums tiks sastādīts un tā norakstu puses varēs saņemt tiesas kancelejā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, 2014. gada 17. septembrī. Informējam, ka lietu izskatīs tiesnesis R. Grandāns un jums ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā paredzētās tiesības, to realizēšanai jums ir jāvēršas tiesā personīgi vai ar attiecīgu rakstisku iesniegumu.


OP 2014/121.UT3

Gulbenes rajona tiesa uzaicina LAIMU GŪTMANI, dzim. 1952. gada 29. oktobrī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Skolas ielā 1, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, LV-4412, ierasties Gulbenē, Ābeļu ielā 6, LV-4401, uz tiesas sēdi 2014. gada 6. augustā plkst. 11.30 kā atbildētāju lietā par laulības šķiršanu ar prasītāju Andri Gūtmani. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/121.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina IRĒNU LAVRINOVIČU, dzimušu 1968. gada 9. martā, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā, Marijas ielā 10-5, ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 10. oktobrī plkst. 9.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 2. stāvā, 204. tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C29 8396 13 C-4473/14 Daiņa Lavrinoviča prasībā pret Irēnu Lavrinoviču par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/121.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30404114 (lietvedības Nr. C4041-14/6) AS "Citadele banka" prasībā pret Olgu Briljanti, Julianu Želtonosovu, SIA "Jusso" un SIA "Helga Tūre" par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju JULIANU ŽELTONOSOVU, pers. kods 270579-10102, ierasties uz tiesas sēdi, kas paredzēta 2014. gada 24. novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 40. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2014/121.UT6

ROMĀNS IĻJINS, personas kods 260680-10834, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 28. augustā plkst. 15.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 2. stāvā, 17. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20346413 AS "mogo" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/121.UT7

HAUBERTS VILNIS, dzīvesvieta: Kalna iela 1-1, Auce, Auces nov., LV-3708, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 25. septembrī plkst. 11.00 Dobeles rajona tiesā Dobelē, Muldavas ielā 16, 4.zālē, LV-3701, kā atbildētājs civillietā Nr. C13059913 prasībā par laulības šķiršanu (prasītāja - Smaida Putraševiča). Ja Vilnis Hauberts neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/121.UT8

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C31271509 likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" prasībā pret Sayuru Gandharu Samarasunderu par parāda piedziņu. Likvidējamā AS "Latvijas Krājbanka" un SIA "B2Kapital" pieteikumā par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C31271509. Paziņojam atbildētājai SAYURAI GANDHARAI SAMARASUNDERAI, dzim. 1977.gada 4.janvārī, ka 2014.gada 19.augustā tiesnese I.Škutāne minēto likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" un SIA "B2Kapital" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C31271509 izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Sayrai Gandharai Samarasunderai, ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Sayui Gandhara Samarasundera, varēs saņemt, sākot no 2014.gada 19.augusta, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas kancelejā.


OP 2014/121.UT9

Tukuma rajona tiesa uzaicina atbildētāju OĻEGU DEMIDOVU, dzimušu 1954. gada 12. aprīlī, dzīvesvieta nav zināma, uz tiesas sēdi Tukumā, Pils ielā 16, 1. stāvā, 104. zālē, 2014. gada 7. oktobrī plkst. 11.00, kad tiks izskatīta Ligitas Milānes prasība pret Oļegu Demidovu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lietu var izskatīt bez atbildētāja Oļega Demidova klātbūtnes.


OP 2014/121.UT10

AĻONA IVANOVA, dzim. 1987. gada 16. jūlijā, dzīvesvieta nav zināma, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 18. septembrī plkst. 14.30 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, LV-5001, kā atbildētāja civillietā Nr. C24117814 Ogres novada Ogres bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Ja Aļona Ivanova neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2014/121.UT11

JŪLIJA JERMOLAJEVA, dzim. 1987. gada 15. februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Dārza iela 46-20, Rīga, LV-1083, un VJAČESLAVS JERMOLAJEVS, dzim. 1984. gada 31. decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Dārza iela 46-20, Rīga, LV-1083, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 5. martā plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, kā atbildētāji civillietā Nr. C28315314 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - AS "Swedbank"). Ja Jūlija Jermolajeva un Vjačeslavs Jermolajevs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.


OP 2014/121.UT12

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina IVARU SARKANU, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Ūbeles iela 5/2-6, Rīgā, IVETU SARKANI, deklarētā dzīvesvietas adrese: Lašu iela 3-5, Jūrmalā, un RALFU SARKANU, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Pērnavas iela 48-11, Rīga, ierasties Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 303.zālē, uz tiesas sēdi 2015.gada 21.janvārī plkst. 11.00 kā atbildētājus AS "Swedbank" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)