Laidiens: 25.06.2014., Nr. 121 (5181)

Dažādi sludinājumi

OP 2014/121.DA1

Paziņojums

JANA IZOPE! Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva paziņo, ka 2014. gada 13. maijā plkst. 12.00 nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Aucē, Auces novadā, pirmā izsole tika atzīta par nenotikušu. 2014. gada 15. jūlijā plkst. 11.00 O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā, tiek rīkota minētā nekustamā īpašuma otrā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Tālrunis uzziņām 63010889.


OP 2014/121.DA2

Paziņojums

AIVAR GEK! Zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva paziņo, ka lietvedībā par 21 410,03 EUR (15 047,05 LVL) + 6 % gadā solidāru piedziņu no Svetlanas Stīveres, personas kods 120662-XXXXX, par labu SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", reģistrēts, pamatojoties uz Bauskas rajona tiesas 2012. gada 16. augustā izsniegto izpildu rakstu Nr. C10047012, un saskaņā ar SIA "Ober Haus Vērtēšanas Serviss" atzinumu sagatavots nekustamā īpašuma "Bērzkalni 11" - 21, Bērzkalni, Īslīces pagasts, Bauskas novads, novērtējums, kurā piespiedu pārdošanas vērtība noteikta 7000,00 EUR; "ĀRIJAS", Īslīces pagasts, Bauskas novads, novērtējums, kurā piespiedu pārdošanas vērtība noteikta 3800,00 EUR. Ar atzinumiem par nekustamā īpašuma vērtību var iepazīties Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 110 zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta otro daļu parādnieks, piedzinējs vai hipotekārais kreditors desmit dienu laikā no šī paziņojuma nosūtīšanas dienas var lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Uzziņas pa tālruni 63010889.


OP 2014/121.DA3

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums", vienotais reģistrācijas numurs 48703002782, juridiskā adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853, 2014.gada 17.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 "ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs*

(bez PVN)**

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)**

Tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi Bērzaunes pagastā Sauleskalna, Bērzaunes un Iedzēnu ciemos

0,63

0,94

49%

Ūdensapgādes pakalpojumi Vestienas pagastā Vestienas ciemā

0,71

0,94

32%

Kanalizācijas pakalpojumi Bērzaunes pagastā Sauleskalna, Bērzaunes un Iedzēnu ciemos

0,87

1,96

125%

Kanalizācijas pakalpojumi Vestienas pagastā Vestienas ciemā

0,57

1,96

244%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 01.09.2014. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos, salīdzinot ar 2007.gadu, kad tika aprēķināts un apstiprināts spēkā esošais tarifs, un lai ieviestu vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu visā licences darbības zonā - Bērzaunes pagastā, Vestienas pagastā, Madonas novadā.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" birojā Aronas ielā 1, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, darba dienā plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Māri Beloragu, tel. 29489983, 64825124

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt sūtot pa pastu, adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853, uz e-pastu berzaunesku@inbox.lv un faksu 64825124, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


OP 2014/121.DA4

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Rojas Dzīvokļu komunālais uzņēmums" reģistrācijas Nr.49003000396, Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā, 2014.gada 19.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Rojas novada Rojas pagastā un Rudes ciemā, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

Ūdensapgāde

 

0,55 €/m3

 

Kanalizācija

 

0,72 €/m3

 

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju, izmaksu pieaugumu un vienota tarifa aprēķināšanu Rojas novada Rojas pagastā un Rudes ciemā.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektiem, lietotājs var Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, iepriekš sazinoties ar SIA " Rojas DzKU" valdes locekli Ivaru Jaunozolu, tālr. 63232237, mob. tālr. 29451531

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā, e-pasts: dzku@roja.lv, fakss 63232347, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)