Laidiens: 17.01.2014., Nr. 12 (5071)

Valsts kase

OP 2014/12.VK1

Latvijas Republikas Finanšu ministrija izsludina izsoli

1. Izsoles organizētājs - saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 13.decembra rīkojumu Nr.562 izveidotā kredītiestāžu izsoles komisija.

2. Izsoles priekšmets - tiesības izsniegt studiju kredītus un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu".

3. Izsoles norises vieta un laiks - Finanšu ministrija, Rīga, Smilšu iela 1, 201.telpa, 2014.gada 31.janvārī plkst. 12.00.

4. Izsolāmie apjomi - studiju kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu izsniegšanas tiesības 28 102 430 euro apmērā un studējošā kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 12 773 832 euro apmērā.

5. Izsoles nosacījums - izsole tiek veikta saskaņā ar Finanšu ministrijas 2014.gada 7.janvāra rīkojumu Nr.18 apstiprinātajiem "Izsoles noteikumi par tiesībām veikt studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu".

6. Pieteikumus par tiesībām izsniegt studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu aizlīmētās aploksnēs ar norādi "2014.gada 31.janvāra izsoles par tiesībām veikt studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu Komisijai" jāiesniedz Finanšu ministrijā Rīgā, Smilšu ielā 1, 201.telpā 2014.gada 31.janvārī no plkst. 11.45 līdz 12.00.

7. Izsoles noteikumus, kā arī galvojuma līguma un galvojuma apkalpošanas līguma projektus var saņemt Valsts kasē Rīgā, Smilšu ielā 1, A205.telpā vai iepazīties ar tiem Finanšu ministrijas oficiālajā mājaslapā http://www.fm.gov.lv un Valsts kases oficiālajā mājaslapā http://www.kase.gov.lv.

8. Kontaktpersonas: Valsts kase - Antra Bērziņa, tālr. 67094208; Indra Bobrovska, tālr. 67094229.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)