Laidiens: 18.06.2014., Nr. 118

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2014/118.PD1

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 14/102/AK "Virszemes ūdens cauruļvadu L=130 m demontāža siltumcentrālē "Zasulauks".

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 206.kabinetā.

Atklātā konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot 15,69 EUR (t.sk. PVN 21%) norēķinu kontā, AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455, un iesniedzot maksājuma uzdevumu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 11. jūlijs plkst. 11.00.

Kontaktpersona: Siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.


OP 2014/118.PD2

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Flokulanta piegāde" (identifikācijas Nr. RŪ-2014/12).

Atklāta konkursa nolikuma teksts, t.sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv. Tehniskais projekts un finanšu piedāvājuma forma digitālā formātā saņemama Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 306.kabinetā, to iepriekš saskaņojot ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Kontaktpersona - SIA "Rīgas ūdens" Administratīvās daļas Sagādes nodaļas iepirkumu speciāliste Ieva Uļuka, tālr. 67 088 437, mob. tālr. 28 656 614, e-pasts: ieva.uluka@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, 306.kab., Rīga, LV-1495.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)