Laidiens: 18.06.2014., Nr. 118

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/118.AKK1

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Juridiskā departamenta Regresu nodaļas jurista/-es (ierēdņa) amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- regresu piedziņa

- sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem

- līgumu izstrāde

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- darba pieredze jurista darbā tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze veselības aprūpes jomā un zaudējumu (parādu) piedziņas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- prasme izteikt viedokli (rakstiski un mutiski) par kompetencē esošiem jautājumiem

- labas datorprasmes (MS Word, MS Excel)

- augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas

Piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- veselības apdrošināšanu

- labus darba apstākļus

- atalgojumu no 666 EUR (bruto)

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Jurists Regresu nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, vai uz e-pastu daina.gaile@vmnvd.gov.lv līdz 2014. gada 7. jūlijam. Informācija pa tālr. 67043772.


OP 2014/118.AKK2

Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina darbā Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas vecāko ekspertu/-i (ierēdņa amats) uz noteiktu laiku

Pienākumi:

Nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai deleģēto funkciju izpildi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu vadībā, tai skaitā:

- nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veikt izlases veida pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pieņemt lēmumu par projektu ieviešanas atbilstību normatīvo aktu un vienošanās prasībām

- pārbaudīt ar projektu ieviešanu saistītos dokumentus un pieņemt lēmumu par maksājumu pieprasījumos iekļauto attiecināmo izdevumu apstiprināšanu

- izskatīt finansējuma saņēmēju iesniegumus par plānotajām izmaiņām projektos un koordinēt izmaiņu saskaņošanu projektu ieviešanas laikā

- veikt konstatēto neatbilstību uzskaiti un analīzi, sagatavot lēmumus par konstatētajām neatbilstībām un finansējuma atgūšanu

- apkopot informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešanas progresu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, sociālajās vai tiesību zinātnēs, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām

- vismaz viena gada darba pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu uzraudzībā, kontrolē, auditā, grāmatvedībā, finanšu vadībā

- zināšanas un prasme piemērot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus

- pieredze valsts pārvaldes darbā un pārvaldes lēmumu projektu izstrādē

- labas angļu valodas zināšanas (Intermediate līmenis, spēja lasīt, saprast un rakstīt)

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- labas analītiskās prasmes

Piedāvājam:

- atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz 20 dienu laikā pēc sludinājumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajā departamenta Personāla un administratīvā atbalsta nodaļā, adrese: Rīga, Elizabetes iela 19, LV-1010, vai jānosūta elektroniski uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28628152.


OP 2014/118.AKK3

Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas budžeta finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un aktīvu vadību, kā arī veicot Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas

izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Kvalitātes un risku vadības departamenta risku vadības speciālists/-e (vecākais/-ā eksperts/-e) (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- uzturēt un pilnveidot risku vadības procesu Valsts kasē un ar to saistītos normatīvos aktus un dokumentus

- nodrošināt Valsts kases risku (t.sk. procesu, projektu u.c.) analīzi un kontrolēt pasākumu izpildi

- sniegt atbalstu darbiniekiem Valsts kases risku identificēšanā, novērtēšanā un dokumentēšanā

- reģistrēt informāciju par identificētiem riskiem Valsts kasē un analizēt to

- izstrādāt un aktualizēt kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošos dokumentus

- nodrošināt mācības un konsultēt Valsts kases personālu risku vadības jomā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- pabeigta augstākā izglītība ekonomikas, vadībzinātnes vai informāciju tehnoloģiju jomā

- zināšanas risku vadības jomā

- darba pieredze risku vadības, kvalitātes vadības vai audita jomā

- pieredze darbā ar liela apjoma informācijas apstrādi un analīzi

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī

- labas angļu valodas zināšanas

- labas plānošanas un organizēšanas prasmes

- precizitāte, kvalitāte un iniciatīva

- labas komunikācijas spējas un klientorientēta pieeja darbam

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV, pieteikuma vēstuli un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī ar norādi "KRVD_riski_Vards_Uzvards" uz e-pastu personals@kase.gov.lv vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67094377, papildu informācija pa tālr. 67094277; www.kase.gov.lv.


OP 2014/118.AKK4

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes kolektīvam!

Piedāvātais amats - Sociālās statistikas departamenta Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļas vecākais/-a referents/-e (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi:

- piedalīties apsekojuma "Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" (EU-SILC) ievadprogrammas sagatavošanā

- koordinēt datu kvalitātes kontroli un datu bāzes sagatavošanas darbus

- veikt administratīvo reģistru integrāciju EU-SILC datu bāzē

- piedalīties EU-SILC metodoloģijas sagatavošanā un apsekojuma pilnveidošanā

- piedalīties datu analīzē un publicēšanā par EU-SILC apsekojuma rezultātiem

- piedalīties intervētāju apmācību organizēšanā

- nodrošināt individuālo datu konfidencialitātes prasību ievērošanu

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā

- pieredze darbā ar datubāzēm un datu analīzi

- precizitāte un labas analītiskas prasmes

- prasme darbā ar skaitļošanas programmu IBM SPSS Statistics

- labas datora lietošanas prasmes (MS Word, MS Excel, MS Access)

- labas angļu valodas zināšanas

- saskarsmes prasmes un vēlēšanās strādāt komandā

Pretendenta aptaujas lapas un apliecinājuma veidlapu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām var saņemt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi".

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pastu personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366851.


OP 2014/118.AKK5

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Dobeles teritoriālās struktūrvienības vecākais/-ā referents/-e (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- pieredze un zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Darba pienākumi:

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi

- veikt struktūrvienības dokumentu pārvaldību

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivētu pieteikuma vēstuli ar norādi "Dobeles TSV vecākais referents - KONKURSS", darba un dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības un lietvedības nodaļai Rīgā, Dzirnavu ielā 91, LV-1011, vai uz e-pastu: personalvadiba@vpd.gov.lv. Informācija pa tālruni 67021123, 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā: www.probacija.lv.


OP 2014/118.AKK6

Latvijas Universitātes aģentūra "LU Polimēru mehānikas institūts" izsludina konkursu uz akadēmisko amatu mehānikas nozarē gāzu un šķidrumu mehānikas apakšnozarē: vadošais/-ā pētnieks/-e (1 vieta)

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža Aizkraukles ielā 23, Rīgā, LV-1006.

Pieteikumam pievienot:

1) iesniegumu par piedalīšanos konkursā,

2) Curriculum Vitae,

3) zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas,

4) zinātnisko publikāciju sarakstu (2008-2013),

5) citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).


OP 2014/118.AKK7

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vecākā/-ās eksperta/-es amatu Pakalpojumu departamenta Darba tirgus nodaļā (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- pieredze projektu vadībā vai administrēšanā ne mazāk kā divi gadi

- vēlama pieredze starptautisko attiecību jomā

- vēlama pieredze valsts un pašvaldību institūcijās

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem

- Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- sadarbības, plānošanas, organizēšanas, kontroles, komunikācijas un analītiķa prasmes

- prasme finanšu plānošanā

- prezentācijas prasmes

- svešvalodu zināšanas - ļoti labas angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos), kā arī vēlamas otras svešvalodas (krievu, vācu, franču) zināšanas

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

Amata mērķis: vadīt Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbību ar pašvaldībām un koordinēt Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) darbību Latvijā.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Resursu pārvaldības nodaļā Rīgā, K.Valdemāra iela 38, k-1, LV-1010, 117.kabinetā, vai jānosūta uz e-pastu: karina.dzene@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 67021770, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām, punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2014/118.AKK8

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz nodarbinātības aģenta/-es amatu Alūksnes filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmas risinājumu

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu

- orientācija uz klientu

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

- vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: nodrošināt NVA klientiem pakalpojumus ar nodarbinātību saistītajos jautājumos - klientu reģistrēšana, datu apstrāde un ievadīšana informācijas sistēmā BURVIS, Aģentūras pakalpojumu piedāvāšana, kā arī informācijas sniegšana Aģentūras klientiem par aktuālajām vakancēm un darba tirgus tendencēm.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiālē Helēnas ielā 52, Alūksnē, LV-4301, vai jānosūta uz e-pastu: aluksne@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 64381007, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas, kompetences un prezentācijas prasmes atbilstoši noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Alūksnes filiālē Helēnas ielā 52, Alūksnē.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)