Laidiens: 13.06.2014., Nr. 115 (5175)

Darbības pārskati

OP 2014/115.DP1

Likvidējamā akciju sabiedrība "Ogres Komercbanka"

Bilances pārskats

2014.gada 31.maijs (pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

EUR

Kase un prasības pret Latvijas Banku

19

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

2532

Kredīti

12 363 902

Nemateriālie aktīvi

0

Pamatlīdzekļi

0

Pārējie aktīvi

603 648

Kopā aktīvi

12 970 101

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

0

Noguldījumi

8 045 168

Pārējās saistības

183 732

Kapitāls un rezerves

4 741 201

Kopā pasīvi

12 970 101

Atgūtie aktīvi

0

Likvidācijas izdevumi (no 01.05.2014. līdz 31.05.2014.)

8487

Likvidējamās akciju sabiedrības "Ogres komercbanka" likvidators Raivo Sjademe

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)